CE: România, în infringement pentru nerespectarea detaşării lucrătorilor

Comisia Europeană (CE) a decis, în 15 iulie, deschiderea formală a procedurii de infringement pentru 24 de state, între care şi România, pentru nealinierea mai multor dispoziţii naţionale la Directiva privind detaşarea lucrătorilor (2014/67/UE), informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

CE a iniţiat proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea unor scrisori de punere în întârziere către Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Franţa, Croaţia, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Austria, Polonia, România, Slovenia, Slovacia şi Finlanda.

Directiva privind asigurarea respectării aplicării directivei privind detaşarea lucrătorilor (2014/67/UE) urmăreşte să consolideze aplicarea practică a normelor privind detaşarea lucrătorilor prin abordarea aspectelor legate de combaterea fraudei şi a eludării normelor, de accesul la informaţii şi de cooperarea administrativă dintre statele membre ale UE.

În special, directiva defineşte cerinţele administrative şi măsurile de control pe care statele membre le pot impune pentru a monitoriza respectarea normelor privind detaşarea lucrătorilor; apără drepturile lucrătorilor detaşaţi şi îi protejează împotriva represaliilor (tratament nefavorabil din partea angajatorului în cazul în care aceştia iniţiază proceduri judiciare sau administrative împotriva angajatorului dacă drepturile lor nu sunt respectate); se asigură că drepturile lucrătorilor detaşaţi în situaţii de subcontractare sunt protejate; asigură aplicarea şi colectarea eficace a sancţiunilor administrative şi a amenzilor în toate statele membre ale UE; obligă statele membre să instituie sancţiuni eficace, proporţionale şi cu efect de descurajare.

Comisia Europeană poartă un dialog cu cele 24 de state membre ale UE care nu au transpus corect unele sau toate dispoziţiile directivei menţionate mai sus. Executivul comunitar intenţionează să se asigure că normele în vigoare vor permite ca detaşarea lucrătorilor să continue în cadrul pieţei unice fără obstacole inutile pentru angajatori, asigurându-se în acelaşi timp drepturile lucrătorilor detaşaţi.

Statele membre în cauză au la dispoziţie două luni pentru a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită avize motivate. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.