Digitalizarea în construcții și imobiliare, 31% creștere estimată

PlanRadar, soluția digitală premiată pentru construcții și proiecte imobiliare cu peste 9 miliarde de interacțiuni în platformă, a realizat un nou proiect de cercetare, privind nivelul existent de digitalizare în sectorul construcțiilor și imobiliar, precum și perspectivele sale de creștere, în următorii trei ani.

Precizările transmise ZIUA CARGO:

Raportul analizează răspunsurile oferite de peste 1.300 de profesioniști din industrie, din 15 țări: Australia, Austria, Brazilia, Croația, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania și Marea Britanie.

Principalele teme ale raportului analizează natura evolutivă a investițiilor în tehnologia construcțiilor și imobiliară și perspectivele pentru digitalizare, în fiecare dintre țările studiate.

97% dintre profesioniști se așteaptă, în următorii trei ani, la investiții sporite în digitalizare în cadrul companiilor lor, deși, o mare parte dintre respondenți spun că nu au observat recent o creștere a investițiilor în robotică (82%), imprimare 3D (80%), inteligență artificială (75%), realitate virtuală (72%) sau BIM (41%) 

Germania, Brazilia și Italia estimează o creștere a investițiilor între 11% și 30%

Australia, Ungaria și România estimează o creștere a investițiilor în digitalizare peste 31%

Cele mai mari investiții tehnologice viitoare sunt alocate programelor de software de management al proiectelor de construcții

77% dintre respondenți se așteaptă la o creștere a investițiilor de către companiile lor), în soluții digitale, pentru o mai mare eficiență energetică și energie regenerabilă (68%) și în BIM (66%). 

95% dintre respondenți consideră că utilizarea software-urilor a dus la o reducere a costurilor în proiectele lor între 5% – 30 %.

In același timp, 8 din cele 15 țări chestionate consideră că viziunea excesiv de tradițională a părților interesate este principalul obstacol în calea implementării noilor tehnologii în companii. Astfel, 77% dintre respondenți consideră că implementarea noilor tehnologii în echipele lor sau în compania lor este dificilă.

Digitalizarea, în ultimii ani 

În ciuda faptului că experții insistă asupra necesității digitalizării industriei, pentru a fi mai eficienți, vedem în continuare procente mari de companii care susțin că nu au investit în ultimii 3 ani în tehnologii precum robotică (82%), imprimare 3D (80%), inteligență artificială (74%), realitate virtuală (72%) sau BIM (41%).

Nivelul de investiții în tehnologii, în aceste domenii, în ultimii 3 ani  
% din răspunsuri, cu privire la nivelul investițiilor în companiile lor.    
  Fără investiții Investiție medie Investiție mare
Eficiență energetică și energie regenerabilă 34% 40% 26%
Modelarea informațiilor despre clădiri (BIM) 41% 40% 19%
Software și platforme pentru managementul construcțiilor 26% 55% 19%
Realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR) 72% 22% 6%
Imprimare 3D 80% 15% 5%
Robotică 82% 13% 5%
Inteligență artificială (AI) 74% 21% 5%
       
Sursa: Sondaj PlanRadar 2023    

 

Domeniile în care se remarcă cea mai mare investiție, din ultimii trei ani, sunt, în special, soluțiile digitale pentru eficiență energetică și energie regenerabilă (26% dintre respondenți raportează o investiție mare) și software de management de proiect (19%). 

Cu toate acestea, 26% dintre respondenți spun că nu au observat nicio investiție în compania lor, în ceea ce privește software-urile de management al proiectelor, și 34%, în ceea ce privește măsurile digitale pentru eficiență energetică și energie regenerabilă.

Pe de altă parte, peste 65% dintre profesioniști consideră că nu a existat o creștere a numărului de profiluri digitale, în companiile lor, în ultimii ani (pentru această cifră am luat în considerare doar acei respondenți care au putut răspunde la această întrebare pentru că au o perspectivă suficientă asupra strategiei de angajare a companiei lor). Majoritatea respondenților care au observat o creștere a numărului acestor profiluri estimează că este o creștere mai mică de 5%.

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Provocări în implementarea tehnologiilor noi

Pentru a înțelege mai bine situația actuală privind digitalizarea în construcții, am întrebat profesioniștii din sector despre nivelul de dificultate în ceea ce privește introducerea noilor tehnologii în echipele sau companiile lor. 

77% dintre profesioniștii din industrie chestionați, din toate țările, consideră introducerea de noi tehnologii în echipele și/sau compania lor ca fiind dificilă (53%) sau foarte dificilă (24%).

Se remarcă Brazilia (36%), Ungaria (40%) și Serbia (38%), unde procentul respondenților care consideră că este „foarte dificil” depășește 35%. În schimb, Germania (27%), Austria (36%), Marea Britanie (27%) și Republica Cehă (28%) sunt mai optimiste, aproximativ 29% dintre respondenți considerând că procesul este ușor sau foarte ușor.

Majoritatea țărilor chestionate consideră viziunea tradițională a părților interesate drept una dintre principalele provocări în introducerea tehnologiilor noi.

 
Principalele obstacole care încetinesc introducerea noilor tehnologii

% din răspunsuri privind principalele obstacole din companiile lor, în funcție de țară

 
  Percepția de rentabilitate scăzută a investiției Implementarea este prea costisitoare Lipsa pregătirii și a profilurilor digitale care promovează noile tehnologii Opinii excesiv de tradiționale ale părților interesate din sector Lipsa reglementărilor care impun schimbarea industriei Lipsa stimulentelor guvernamentale, cum ar fi subvenții pentru introducerea de noi tehnologii
Australia 17% 21% 17% 21% 5% 19%
Austria 24% 15% 15% 23% 4% 19%
Brazilia 21% 21% 14% 24% 6% 14%
Croația 11% 17% 14% 11% 24% 22%
Republica Cehă 20% 20% 12% 32% 4% 12%
Franța 28% 21% 18% 10% 8% 15%
Germania 24% 18% 18% 19% 6% 14%
Ungaria 14% 22% 16% 19% 11% 18%
Italia 22% 19% 13% 20% 8% 16%
Polonia 14% 16% 18% 23% 14% 14%
România 13% 19% 14% 22% 13% 21%
Serbia 14% 14% 17% 20% 15% 20%
Slovacia 21% 21% 11% 24% 7% 18%
Spania 20% 16% 19% 20% 5% 20%
Marea Britanie (UK) 22% 26% 18% 15% 5% 14%
             
             

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

8 dintre cele 15 țări chestionate (Brazilia, Republica Cehă, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Spania și Marea Britanie) consideră că viziunea tradițională excesivă a diferiților actori, dintr-un proiect de construcții, este principalul obstacol, care încetinește introducerea și investițiile în tehnologii noi. Pentru 12 din cele 15 țări, aceasta este printre prima sau a doua cea mai mare provocare pentru digitalizarea companiilor lor.

Dacă analizăm percepțiile la nivel local, merită evidențiate opiniile din Croația (24%), Ungaria (11%), Polonia (14%), România (13%) și Serbia (15%), care prezintă valori mai mari ale vocilor care consideră că lipsa reglementărilor guvernamentale, care motivează schimbarea în industrie, este un obstacol major. În Australia, Ungaria și Marea Britanie, principalul factor evidențiat a fost nivelul prea ridicat al costurilor de implementare a tehnologiei.

 1. Opinii excesiv de tradiționale ale părților interesate din sector.
 1. Percepția de rentabilitate scăzută a investiției.
 1. Implementarea este prea costisitoare.
 1. Lipsa stimulentelor guvernamentale, cum ar fi subvenții pentru introducerea de noi tehnologii.
 1. Lipsa pregătirii și a profilurilor digitale care promovează noile tehnologii.
 1. Lipsa reglementărilor care impun schimbarea industriei.

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Perspective de creștere pentru anii următori

97% dintre profesioniști se așteaptă la creșterea investițiilor în digitalizare, în companiile lor, în următorii trei ani

Investiții în digitalizare, în următorii 3 ani, în funcție de țară
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor
  Investiția va crește Fără investiții planificate
Australia 100% 0%
Austria 100% 0%
Brazilia 100% 0%
Croația 100% 0%
Republica Cehă 94% 6%
Franța 97% 3%
Germania 96% 4%
Ungaria 94% 6%
Italia 100% 0%
Polonia 100% 0%
România 93% 7%
Serbia 96% 4%
Slovacia 99% 1%
Spania 98% 2%
Marea Britanie (UK) 100% 0%
Media totală 97% 3%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Se observă clar că practic toți respondenții se așteaptă la creșterea investițiilor în noi tehnologii, în următorii trei ani. 

În 8 din 15 țări, se așteaptă o creștere a investițiilor în digitalizare între 5% și 10%.

După cum se poate observa în tabelul de mai jos, nu toate țările analizate răspund în mod egal la nivelurile așteptate de investiții.

Creșterea investițiilor în digitalizare, în următorii 3 ani, în funcție de țară
% din răspunsuri privind așteptările de creștere în companiile lor    
  Fără investiții planificate Mai puțin de 5%  Între 5% și 10% Între 11% și 30% Mai mult de 31%
Australia 0% 8% 27% 27% 38%
Austria 0% 6% 39% 35% 20%
Brazilia 0% 8% 13% 50% 29%
Croația 0% 19% 39% 23% 19%
Republica Cehă 6% 16% 32% 22% 24%
Franța 3% 18% 29% 26% 24%
Germania 4% 11% 26% 34% 26%
Ungaria 6% 21% 25% 23% 26%
Italia 0% 23% 30% 39% 9%
Polonia 0% 19% 19% 28% 34%
România 7% 12% 24% 27% 30%
Serbia 4% 21% 31% 26% 19%
Slovacia 1% 22% 30% 19% 27%
Spania 2% 18% 41% 23% 17%
Marea Britanie (UK) 0% 24% 30% 24% 22%
Media totală 2% 16% 29% 28% 24%
Sursa: Sondaj PlanRadar 2023     52%

În Austria (39%), Slovacia (30%), Spania (41%), Croația (39%), Franța (29%), Marea Britanie (30%), Cehia (32%) și Serbia (31%), cei mai mulți respondenții consideră că creșterea investițiilor va fi între 5% și 10%, mai mică decât în alte țări vecine.

În Germania (34%), Brazilia (50%) și Italia (39%), se așteaptă ca creșterea investițiilor să fie între 11% și 30%.

În Australia (39%), Ungaria (27%) și România (30%), există un procent mare de răspunsuri care afirmă că investițiile vor fi mai mari de 31%.

Dacă ne uităm la media generală a tuturor respondenților, 52% dintre respondenți se așteaptă la o creștere a investițiilor în digitalizare, de către companiile lor, cu cel puțin 11% mai mult decât în anii precedenți. 24% dintre profesioniști se așteaptă ca acest procent să fie mai mare de 31%.

Principalele domenii de investiții tehnologice, în următorii ani

Nivelul investițiilor în tehnologii, în aceste domenii, în următorii 3 ani  
% din răspunsuri cu privire la nivelul investițiilor în companiile lor.    
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Software și platforme de managementul construcțiilor 77% 14% 9%
Eficiență energetică și energie regenerabilă 68% 21% 10%
Modelarea informațiilor despre clădiri (BIM) 66% 24% 10%
Inteligență artificială (AI) 44% 41% 15%
Realitate virtuală (VR) și realitate augmentată (AR) 42% 44% 14%
Imprimare 3D 29% 56% 15%
Robotică 25% 62% 13%
       
Sursa: Sondaj PlanRadar 2023    
77% dintre respondenți se așteaptă săși crească investițiile în software-ul de management al proiectelor de construcții, în următorii ani.

Principalul domeniu de investiții în tehnologie, conform rezultatelor sondajului nostru, este cel al programelor și software-urilor care facilitează construcțiile și managementul imobiliar, 77% dintre respondenți spunând că se așteaptă să vadă o creștere a investițiilor. 

68% dintre respondenți se așteaptă, de asemenea, la creșterea soluțiilor digitale, care sprijină angajamentele de mediu, reglementând eficiența energetică și energia regenerabilă. 

În sfârșit, un alt domeniu major de investiții, care se remarcă în sector, este metodologia BIM (Building Information Modelling), conform celor susținute de 66% dintre respondenți.

În ceea ce privește progresele în inteligența artificială și realitatea virtuală, deși sunt încă departe de a fi o prezență constantă în viața de zi cu zi a majorității lucrătorilor din industrie, în comparație cu alte inovații, vedem deja că aproximativ 43% dintre profesioniști se așteaptă la creșterea investițiilor, în următorii trei ani.

Alte evoluții tehnologice, cum ar fi robotica sau imprimarea 3D, par să fie în afara domeniului de aplicare al priorităților de investiții, în următorii trei ani, pentru majoritatea companiilor din sector, dar unele dintre ele, în jur de 27%, se așteaptă să crească investițiile în aceste domenii, în această perioadă. 

Mai jos este un rezumat al țărilor cu cel mai mare număr de companii dispuse să investească în fiecare dintre principalele tehnologii analizate.

Țările cu cel mai mare procent de companii care doresc să investească în:

Investiții în software și platforme de management al construcțiilor în următorii 3 ani
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 89% 7% 4%
Austria 80% 15% 6%
Brazilia 96% 0% 4%
Croația 71% 26% 3%
Republica Cehă 68% 25% 7%
Franța 85% 2% 13%
Germania 82% 9% 9%
Ungaria 65% 22% 13%
Italia 73% 23% 4%
Polonia 81% 9% 9%
România 86% 5% 8%
Serbia 65% 18% 17%
Slovacia 65% 14% 21%
Spania 88% 10% 3%
Marea Britanie (UK) 64% 20% 16%
Media totală 77% 14% 9%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Software de management al proiectelor de construcții

 • Australia (89%), Austria (80%), Brazilia (96%), Franța (85%), Germania (82%), Polonia (81%), România (86%) și Spania (88%).

Aproximativ 86% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, în contrast cu media globală de 77%.

Eficiență energetică și energie regenerabilă în următorii 3 ani  
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor  
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 74% 19% 7%
Austria 75% 21% 4%
Brazilia 73% 23% 4%
Croația 64% 30% 6%
Republica Cehă 68% 25% 7%
Franța 74% 11% 15%
Germania 80% 14% 6%
Ungaria 61% 25% 14%
Italia 65% 33% 2%
Polonia 74% 12% 15%
România 67% 23% 9%
Serbia 59% 20% 22%
Slovacia 64% 16% 20%
Spania 74% 22% 4%
Marea Britanie (UK) 56% 26% 18%
Media totală 68% 21% 10%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Soluții digitale de eficiență energetică

 • Australia (74%), Austria (75%), Brazilia (73%), Franța (74%), Germania (80%), Polonia (74%) și Spania (74%).

Aproximativ 75% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, comparativ cu media globală de 68%.

Investițiile BIM în următorii 3 ani    
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor  
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 68% 25% 7%
Austria 63% 29% 8%
Brazilia 93% 7% 0%
Croația 56% 38% 6%
Republica Cehă 60% 35% 5%
Franța 77% 11% 13%
Germania 66% 26% 8%
Ungaria 57% 28% 15%
Italia 75% 21% 4%
Polonia 69% 25% 6%
România 66% 21% 13%
Serbia 61% 24% 15%
Slovacia 52% 23% 25%
Spania 75% 19% 7%
Marea Britanie (UK) 52% 29% 18%
Media totală 66% 24% 10%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Metodologia BIM

 • Brazilia (93%), Franța (77%), Italia (75%) și Spania (75%)

Aproximativ 80% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, comparativ cu media globală de 66%.

Inteligența artificială (AI) în următorii 3 ani    
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor  
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 75% 21% 4%
Austria 44% 44% 12%
Brazilia 63% 26% 11%
Croația 28% 63% 9%
Republica Cehă 39% 48% 13%
Franța 47% 38% 16%
Germania 41% 42% 16%
Ungaria 32% 43% 25%
Italia 40% 56% 4%
Polonia 39% 39% 21%
România 52% 34% 14%
Serbia 37% 51% 12%
Slovacia 33% 33% 35%
Spania 46% 41% 13%
Marea Britanie (UK) 41% 36% 23%
Media totală 44% 41% 15%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Inteligența artificială

 • Australia (75%), Austria (44%), Brazilia (63%), Franța (47%), România (52%) și Spania (46%).

Aproximativ 54% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, în contrast cu media globală de 44%.

Investiții în realitate virtuală în următorii 3 ani    
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor  
 
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 56% 41% 4%
Austria 33% 55% 12%
Brazilia 56% 26% 19%
Croația 34% 56% 9%
Republica Cehă 34% 59% 7%
Franța 55% 27% 18%
Germania 37% 52% 11%
Ungaria 31% 48% 21%
Italia 44% 54% 2%
Polonia 36% 45% 18%
România 47% 39% 14%
Serbia 41% 49% 10%
Slovacia 35% 37% 29%
Spania 48% 40% 12%
Marea Britanie (UK) 34% 45% 22%
Media totală 41% 45% 14%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Realitate virtuală

 • Australia (56%), Brazilia (56%), Franța (55%), România (47%) și Spania (48%).

Aproximativ 52% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, în contrast cu media globală de 41%.

Investiții în automatizare și robotică în următorii 3 ani  
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor  
 
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 46% 46% 8%
Austria 16% 74% 10%
Brazilia 15% 73% 12%
Croația 22% 69% 9%
Republica Cehă 29% 67% 4%
Franța 38% 49% 13%
Germania 17% 72% 11%
Ungaria 16% 59% 25%
Italia 31% 65% 4%
Polonia 22% 66% 13%
România 27% 59% 14%
Serbia 30% 59% 11%
Slovacia 31% 43% 26%
Spania 28% 61% 10%
Marea Britanie (UK) 24% 55% 21%
Media totală 26% 61% 13%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Robotică

– Franța (38%) și Australia (46%)

Aproximativ 42% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, în contrast cu media globală de 26%.

Imprimare 3D în următorii 3 ani    
% dintre respondenți care se așteaptă la o creștere a investițiilor în compania lor  
  Investiție medie sau mare Nicio investiție Nu știu
Australia 42% 46% 12%
Austria 25% 63% 12%
Brazilia 23% 62% 15%
Croația 25% 66% 9%
Republica Cehă 31% 58% 12%
Franța 38% 47% 16%
Germania 23% 64% 13%
Ungaria 27% 54% 20%
Italia 29% 63% 8%
Polonia 22% 59% 19%
România 28% 58% 14%
Serbia 41% 51% 7%
Slovacia 34% 35% 31%
Spania 36% 52% 12%
Marea Britanie (UK) 22% 57% 22%
Media totală 30% 56% 15%

Sursa: Sondaj PlanRadar 2023

Imprimare 3D

Franța (38%), Serbia (41%), Spania (36%) și Australia (42%).

Aproximativ 39% dintre companiile chestionate, din aceste țări, spun că vor crește investițiile în această tehnologie, în contrast cu media globală de 30%

Concluzii

Sectorul construcțiilor și imobiliar pare să se fi angajat să crească investițiile în tehnologie, 97% dintre cei peste 1300 de respondenți spunând că vor crește investițiile în digitalizare, în următorii 3 ani. Cu toate acestea, se poate spune că există încă o perspectivă destul de tradițională în comparație cu alte sectoare. Vedem multe companii din țări precum Australia, Brazilia, Germania, Italia, Ungaria și România, care se așteaptă să își crească investițiile cu procente mai mari, între 11% și 30%, dar mai există încă multe companii care nu se așteaptă să investească mai mult de 10%, în țări precum Austria, Spania, Slovacia, Croația, Franța, Marea Britanie, Cehia și Serbia.

Principala provocare pe care o regăsim în majoritatea țărilor este atașamentul față de gândirea și procesele tradiționale, din partea anumitor lideri din sector cu îndoieli cu privire la rezultatele pe care investiția tehnologică le poate aduce ROI-ului proiectelor lor.

95% dintre respondenți consideră că utilizarea software-ului de management al construcțiilor a dus la reduceri de costuri.

35% estimează o economisire între 10% și 30%.

Companiile care încep să-și crească procentul de investiții în soluții tehnologice vor fi cele care vor începe să vadă cele mai bune rezultate, în ceea ce privește eficiența și performanța proiectelor lor.

PlanRadar conectează digital toți membrii echipei și oferă acces în timp real la date despre proiect, permițând dezvoltatorilor și furnizorilor să crească calitatea, să reducă costurile și să realizeze lucrările mai rapid. Prin conectarea în timp real a întregii echipe – de la managerii de proiect la echipele de pe șantier, subcontractori și părțile interesate, utilizatorii PlanRadar își pot spori în mod considerabil eficiența și profitabilitatea.

Aplicația digitalizează toate procesele zilnice și comunicarea în domeniul imobiliar și al construcțiilor, conectează toate părțile implicate în proiect și oferă acces în timp real la datele valoroase ale proiectului, permițând echipelor să crească calitatea, să reducă costurile și să creasca productivitatea.

În prezent, peste 120.000 de profesioniști folosesc PlanRadar pentru a urmări, a se conecta și a rezolva probleme pe șantier și în afara acestuia. PlanRadar este disponibil în prezent în 20 de limbi și poate fi utilizat pe toate dispozitivele IOS, Windows și Android.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.