Hankook, raport de sustenabilitate pe 2022/23

Producătorul de anvelope premium Hankook a publicat raportul ESG (de mediu, social și de guvernanță) 2022/23. În cadrul raportului sunt prezentate activitățile și strategiile de sustenabilitate pentru anul curent. Science Based Targets initiative (SBTi) a validat obiectivele Hankook privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce reprezintă încă o confirmare a eforturilor depuse. Obiectivele prevăd ca, până în 2050, să fie atinsă valoarea de zero emisii nete, pe baza standardului SBTi-Net-Zero.

Precizările transmise ZIUA CARGO:

Este deja a paisprezecea oară când Hankook publică un raport ESG. Raportul are la bază sistemul „Inovație pentru un viitor sustenabil”, introdus în companie în 2010. Acesta cuprinde toate activitățile de sustenabilitate, strategia pe termen mediu și lung, la nivel de mediu, societate și managementul companiei. În centrul atenției se regăsesc în egală măsură lanțurile valorice ecologice, produsele sustenabile și acționarea responsabilă.

Hankook își amplifică sistematic eforturile pentru un management sustenabil, începând de la consolidarea sistemului său de management ESG. Compania a înființat în 2009 o organizație pentru responsabilitatea socială și un an mai târziu un comitet pentru strategia și managementul ESG. În 2018, Hankook a introdus o inițiativă strategică al cărei obiectiv este de a implementa o politică sustenabilă privind cauciucul natural și un sistem ecologic de economie circulară. În cadrul consiliului de administrație, producătorul de anvelope a înființat în 2021 un comitet decizional ESG. În 2022, Hankook a prezentat Carta pentru guvernanța corporativă, document ce constituie baza pentru un management sustenabil și evidențiază orientarea companiei către metode transparente și etice la nivel de ESG.

Prin reducerea volumului de emisii de gaze cu efect de seră, Hankook se poziționează în top când vine vorba de crearea unui lanț valoric ecologic. Compania a dezvoltat o strategie sistematică pentru combaterea schimbărilor climatice și a integrat în structura sa de management și un comitet în acest sens. Hankook implementează în plus și alte activități variate pentru economisirea de energie. Printre altele, compania a introdus echipamente cu eficiență energetică ridicată și optimizată și folosește din ce în ce mai intens energia regenerabilă. Emisiile de gaze cu efect de seră s-au redus drept consecință cu 2,74 procente, în comparație cu valoarea din anul anterior.

Obiectiv: cu până la 46,2 procente mai puține emisii de gaze cu efect de seră, până în 2030

Hankook s-a alăturat Science-Based Targets Initiative în martie 2022 și și-a prezentat obiectivele pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. SBTi este o inițiativă globală care sprijină companiile în definirea unor obiective în concordanță cu cele mai recente cunoștințe din domeniul cercetărilor climatice și cu obiectivele Acordului de la Paris. În conformitate cu validarea SBTi, Hankook dorește să reducă, până în 2030, cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră, directe și indirecte (sfera 1 și 2), generate de producție, cu 46,2 procente, în comparație cu 2019. În plus, compania mai dorește să reducă, până în 2030, valoarea absolută a emisiilor de gaze cu efect de seră generate în lanțul său valoric (sfera 3), cu 27,5 procente, în comparație cu 2019. Recunoașterea acestor obiective de către SBTi constituie un pas important. Hankook își propune astfel provocarea ca până în 2050 să atingă valoarea de zero emisii nete, pe baza standardului SBTi-Net-Zero. În cadrul SBTi, sunt aproximativ 5.700 de companii care s-au angajat la respectarea unor obiective științifice ce vizează schimbările climatice.

Dezvoltarea de anvelope ecologice

Hankook continuă să cerceteze în dezvoltarea unor anvelope ecologice, din cauciuc sintetic cu funcționalitate extinsă. Cooperarea contribuie și la obiectivul ESG care vizează creșterea succesivă a ponderii de materiale sustenabile utilizate. Drept recunoaștere a eforturilor sale în direcția neutralității emisiilor de carbon, Hankook a primit cele mai bune clasificări de la mai multe agenții globale de evaluare ESG.

Compania lucrează în prezent la o tehnologie inteligentă pentru anvelope, cu care senzorii integrați în suprafețele de rulare detectează uzura, precum și la i-Flex, o anvelopă fără aer. Pentru conturarea unui viitor mai sustenabil, Hankook se implică de asemenea în crearea unui lanț de aprovizionare sustenabil, în implementarea unui sistem de management pentru drepturile omului, în promovarea bunăstării angajaților și participarea la activități sociale.

Compania este de asemenea listată în Dow Jones Sustainability Index World de șapte ani consecutiv, DJSI World fiind cel mai renumit indice de sustenabilitate la nivel mondial.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.