INS: Aproape 6,4 salariați în 2017 și numai 449.000 de șomeri

România a avut 6.390.000 de salariaţi în anul 2017, cu 189.000 mai mulți față de anul precedent, însă populația ocupată a fost de 8.671.000 persoane, iar șomeri – numai 449.000, relevă datele Institutului Național de Statistică (INS), publicate în 18 aprilie.

Din totalul salariaților, 2.372.000 lucrau în industrie și contrucții, iar 3.820.000 în servicii și 189.000 în agricultură.

Iată precizările INS, în comunicatul remis redacției:

În anul 2017, rata de ocupare (inclusiv forțele armate și persoanele care lucrează în sectorul informal și la negru) a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 68,8%, la o distanţă de 1,2 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În anul 2017 populaţia activă a României era de 9.120.000 persoane, din care 8.671.000 erau persoane ocupate şi 449.000 erau şomeri.

Dintre cele 8,671 milioane de persoane ocupate, 2.281.000 intră la “alte categorii” – adică patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerați și membri ai unor societăți agricole sau ai unei cooperative neagricole. 

În anul 2017, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 63,9%, în creştere faţă de anul anterior cu 2,3 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,8%, faţă de 55,8% la femei). Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (64,8%, faţă de 62,7% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 24,5%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 44,5%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (87,9%). Erau ocupate 67,5% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi numai 42,5% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+189 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (73,7%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2017 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 25,3% din populaţia ocupată.

Lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 19,2% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi muncitorii calificaţi (16,9%), specialiştii în diverse domenii de activitate (15,4%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (14,8%).

Din totalul persoanelor ocupate, 22,8% lucrau în sectorul agricol, 30,1% în industrie sau construcţii şi 47,1% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6696 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (24,9%), comerţ (18,0%) şi construcţii (10,4%).

Comparativ cu anul 2016, a scăzut numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în administrație publică și apărare (-10 mii persoane), dar şi al celor care au lucrat în industria extractivă
(-4 mii persoane), tranzacții imobiliare (-3 mii persoane) și hoteluri și restaurante (-2 mii persoane). Cele mai semnificative creşteri faţă de anul precedent s-au înregistrat în industria prelucrătoare (+70 mii persoane), comerţ (+30 mii persoane), agricultură, silvicultură și pescuit (+23 mii persoane), activități profesionale, științifice și tehnice și în transport și depozitare (ambele cu +20 mii persoane).

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2017, au lucrat cu program parţial 682 mii persoane (7,9%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (83,8%).

În anul 2017, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,8 ore pe săptămână; 130 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 13,3 ore pe săptămână.

Rata şomajului** a fost de 4,9%, în scădere față de anul precedent (5,9% în 2016).

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,6 puncte procentuale (5,6% la bărbaţi faţă de 4,0% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 0,9 puncte procentuale (5,4% în rural faţă de 4,5% în urban).

Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (18,3%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 6,8%, respectiv 5,1%. Rata şomajului a fost de doar 2,4% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2,0%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 41,4%.

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 11,1%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 60,4%.

Download

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.