„Momentul Afumați” a fost uitat, însă trebuie reluat urgent în contextul actual

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) consideră că reluarea protestelor din transporturi, alături de celelalte domenii economice ce se confruntă cu probleme la fel de grave, este inevitabilă și perfect justificată.

Precizările transmise ZIUA CARGO:

România este țara cu cel mai mare volum de activități ilicite din Europa, însă lupta cu indolența autoritățiilor, ce ar trebui să se preocupe de combaterea acestora, este total pierdută, cel puțin în domeniul transporturilor de pasageri și mărfuri.

Autoritățile statului nu inteleg că măsurile de presiune continuă de tip e-factura, e-Transport și e-Sigiliu nu se justifică, atât timp cât activitățile ilegale înfloresc, încurajate de corupție și nepăsare.

Presiunea conformării fiscale este pusă exclusiv pe agentii economici ce actionează legal, având prosta inspirație de a trece, înainte de toate, pe la Registrul Comerțului, pentru a-și lua în firmă un asociat fără principii, respectiv aparatul institutional de stat – puturos, corupt și exploatator.

După nenumărate întălnirii și dezbateri, atât la nivelul Ministerului de Finanțe, cât și la nivelul Ministerului de Interne, inclusiv în comisii interministeriale, concluzia reprezentanților FORT prezenți la toate dezbaterile din ultimele două luni este cât se poate de clară:

  • Grupul interministerial ce și-a început activitatea la nivelul Guvernului, în urma protestelor din luna ianuarie, nu reușește să producă nimic în raport cu Ministerul de Finanțe și Ministerul Administrației și Internelor. Nici măcar minutele întâlnirilor avute cu reprezentanții acestor ministere nu au fost transmise către participanți, la aproape o lună după organizarea lor.
  • Ministerul de Interne nu dorește să vadă sub nici o formă că, în România, activitatea ilicită de transport pasageri și mărfuri reprezintă un fenomen, ce a atins cu mult timp în urmă cotele de avarie, în paralel cu acela de corupție din rândul angajaților proprii, care chiar sprijină această activitate.
  • Ministerul Finanțelor refuză să aplice prevederile legale în raport cu activitatea ilicită desfășurată de persoanele fizice ce prestează ilegal transporturi rutiere de mărfuri și de pasageri, contrar prevederilor Legii 296/2023, însă are angajați ce profită la maxim de aceste activități.
  • Responsabilitatea este pasată ca într-un meci de tenis între Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor, în condițiile în care pe toate rețelele sociale, activitățile ilicite sunt promovate permanent extrem de agresiv, iar parcările din apropierea punctelor de trecere a frontierei sunt deja neîncăpătoare, din cauza microbuzelor de până la 9 locuri, respectiv a autoutilitarelor sub 3,5 to, ce aduc un prejudiciu statului, estimat de FORT,  de peste 15 de milioane euro lunar, fără să luăm în calcul traficul de droguri, de persoane sau alte mărfuri interzise.
  • Comunicarea publică a DIICOT ne indică transportul de colete ca o modalitate de introducere a substanțelor interzise în România, însă nu menționează că, cel puțin în cazul coletelor transportate de persoanele fizice ce desfășoară activități ilicite, nu există niciun fel de control sau statistică oficială.

FORT solicită public Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor să prezinte situația măsurilor legale luate de angajați acestora împotriva  persoanelor fizice ce desfășoară activității ilegale, în baza prevederilor Legii 38/2003, respectiv a Legii 296/2023.

În 27 octombrie 2023, a fost publicată în Monitorul Oficial al României celebra Lege 296 privind „unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung”, lege ce a cuprins, la insistențele Federatiei Operatorilor Români de Transport (FORT), un capitol distinct dedicat activitățiilor ilicite, respectiv „Capitolul IV –  Măsuri pentru asigurarea conformării fiscale. Secţiunea 1 – Măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite“.

Această secțiune reglementează „unele măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite“, respectiv „activitatea cu scop lucrativ constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri“ sau în prestarea de servicii, având ca rezultat obținerea de venituri, desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare“, precum și „activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență“.

Legea menționează explicit că: „sunt interzise efectuarea de activități economice de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență… Constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, nerespectarea prevederilor alin. (4) și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 35.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice… Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția prevăzută la alin. (9), precum și sumele de bani și bunurile dobândite prin săvârșirea contravenției se confiscă… Bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenția prevăzută la pct. 11 se indisponibilizează, în vederea confiscării, în condițiile prevăzute la alin. (14) lit. b).(13) În situația în care, într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni pentru săvârșirea contravenției prevăzute la alin. (11), contravenientul săvârșește o nouă contravenție din categoria celor prevăzute la alin. (11), pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă de la 4.000 lei la 30.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv o amendă de la 10.000 lei la 60.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice, precum și sancțiunea complementară constând în suspendarea activității acestuia…”.

În ceea ce privește constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale, acestea „se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române, precum și de către persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Legea menționează explicit că „Modelul procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzut la alin. (14) și al procesului-verbal de custodie prevăzut la alin. (27) și (28) se stabilesc în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, după cum urmează:a) în cazul persoanelor împuternicite din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române, prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al președintelui Autorității Vamale Române;b) în cazul persoanelor împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (35) Criteriile de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității, prevăzute la alin. (13), se aprobă prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Autorității Vamale Române și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (36) În măsura în care nu se dispune altfel, prevederile prezentei secțiuni se completează cu cele ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.”

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.