Până la 30 mil. euro nerambursabili, pentru panouri fotovoltaice

2

Companiile, atât IMM, mari, dar și nou înființate, pot accesa până la 30 de milioane de euro fonduri nerambursabile, prin PNRR, pentru investiții în panouri fotovoltaice și centrale eoliene. Sesiunea de depunere începe în 31 martie și va ține doar o lună, arată o analiză REI Finance Advisors.

Condițiile principale sunt: investiții în soluții de cel puțin 0,4 MW și minimum 50% pentru consum propriu. Pentru energia solară, suprafața trebuie să cuprindă cel puțin 2.500 mp de teren sau acoperiș, iar activele să fie libere de sarcini. Panourile fotovoltaice, invertoarele, sistemele de stocare și turbinele eoliene sunt printre echipamentele eligibile spre finanțare incluse în proiecte. Finanțarea se acordă din Componenta C.6 Energie din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Precizările transmise ZIUA CARGO:

Ministerul Energiei a anunțat disponibilitatea imediată a unui pachet de finanțări ce totalizează aproximativ 600 milioane euro, fonduri nerambursabile în domeniul energiei regenerabile, destinate atât IMM, întreprinderilor mari, dar și companiilor nou înființate. Acestea facilitează investiții în dezvoltarea de soluții „verzi” companiilor cu activitate în România, pentru proiecte unde fiecare beneficiar poate accesa până la 15 milioane euro fonduri nerambursabile sau până la 30 milioane euro pe Schema notificată.

Companiile aplicante trebuie să aibă, printre alte activități desfășurate, și producerea de energie electrică (în scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare diviziunii 35: „Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică. Pentru a aplica la această soluție de finanțare, însă, nu este obligatoriu ca principala activitate desfășurată de companie să fie cea conform CAEN 3511, arată o analiză REI Finance Advisors, una dintre cele mai mari companii de consultanță specializate în atragerea de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate în România.

Proiectul de finanțare face parte din Componenta C.6 Energie, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Măsura de investiții I.1. – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile și prevede sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat.

Finanțări între 15 și 30 mil. EUR prin intermediul Schemei notificate „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară”. Schema, alocare de 245 mil. EUR

Ministerul Energiei a lansat pe 16 februarie, în dezbatere publică, ghidurile pentru patru axe de finanțare. Printre acestea, Schema care acordă maximum 15 milioane euro și nu a fost notificată la Comisie vizează proiecte eoliene (cu mărimi de la 0,4 MW până la 25 MW), respectiv proiecte fotovoltaice (cu mărimi de la 0,4 MW până la 40 MW), în timp ce Schema notificată, care acordă între 15-30 milioane euro, vizează investiții în echipamente care produc 25 MW de energie electrică din surse eoliene, respectiv mai mari de 40 MW pentru producția de energie electrică din surse solare, investițiile urmând să fie suportate din bugetul PNRR.

Ambele axe de finanțare punctează utilizarea a 50% din producție pentru autoconsum și capacități de stocare pentru 20% din producție. Departajarea proiectelor, potrivit Ghidului consultativ, se va realiza printr-o contribuție cat mai mare a beneficiarului.

Bugetul alocat procedurii de ofertare prin Schema de până la 15 milioane euro este de 215 milioane euro, cu posibilitatea supracontractării de până la 353 milioane euro, din care:

  • energie eoliană – pentru proiecte cu capacități instalate cuprinse între 1MW (exclusiv) și 25MW (inclusiv) pentru – surse eoliene – 77 mil. EUR (cu suprapracontractare* până la 126mil.EUR);
  • energie solară – pentru proiecte cu capacități instalate cuprinse între 1MW (exclusiv) si 40MW (inclusiv) surse solare – 106 mil. EUR (cu suprapracontractare până la 174 mil. EUR);

 

  • energie eoliană – pentru proiecte cu capacități instalate între 0,4MW (inclusiv) și 1MW (inclusiv) și energie solară – pentru proiecte cu capacități instalate între 0,4 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) – 32 mil. EUR (cu suprapracontractare până la 53 mil. EUR).

Valoarea ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va situa la 650.000 euro/MW pentru energia eoliană și 425.000 euro/MW pentru energia solară, dar nu mai mult de 15 milioane euro pe întreprinderea solicitantă per proiect.

În cazul proiectelor sub 1 MW, finanțarea va fi 100% nerambursabilă, însă pentru proiectele care depasesc 1MW se va calcula un scenariu contrafactual plecând de la o instalație clasică pe gaz și astfel se va determina procentul maxim ce poate fi  obținut.

Sesiunea de depunere se va desfășura între 31 martie și 30 aprilie 2022, astfel că proiectele trebuie pregătite riguros, din timp, mai ales că trebuie sa existe Certificat de urbanism la depunerea proiectului și să fie prezentată dovada depunerii la agențiile pentru protecția mediului a documentației privind obținerea Avizului de Mediu.

„Beneficiarii trebuie să își analizeze cu atenție consumurile actuale și previzionate, și, plecând de la acestea, să solicite finanțare nerambursabilă pentru o putere instalată dublă. Totodată, aceștia trebuie să identifice un proiectant cu expertiză în industriile energiei regenerabile (solar / eolian) atât pentru realizarea studiului de fezabilitate cât și pentru asistență tehnică în vederea obținerii avizului și derulării investiției. Este vital să se verifice posibilitatea de a obține Avizul tehnic de racordare în maximum 6 luni, dat fiind faptul că Ghidul consultativ prevede o singură clarificare, astfel că ne așteptam la o evaluare rapidă a proiectelor și semnarea contractelor de finanțare până la finalul acestui an. Un criteriu de departajare, potrivit Ghidului consultativ, va fi procentul de cofinanțare pe care și-l asumă beneficiarii. Din acest motiv, este necesară și o analiză preliminară cu banca pentru a asigura cofinanțarea și a putea finaliza proiectul până la 30.06.2024”, a declarat Roxana Mircea, partener REI Finance Advisors.

În cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre următoarele acțiuni:

  • Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat;
  • Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Ce proiecte sunt eligibile pentru investițiile în energie verde?

În cadrul proiectului de finanțare sunt eligibile atât achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare, cât și construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile prin energie eoliană și solară, cu sau fără stocare.

Proiectele finanțate în cadrul acestei operațiuni pot fi de tipul proiecte de realizare de noi capacități de producere a energiei electrice (ce vizează crearea de instalații noi de producție, cu sau fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent), atât pentru furnizarea de energie în rețeaua de transport și distribuție cât și pentru consumul propriu, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie (eoliană și solară), fiecare proiect cuprinzând o singură tehnologie (solară sau eoliană), nefiind eligibile proiectele care cuprind ambele tehnologii.  Aceste proiecte pot include instalații de stocare a energiei electrice, stocarea având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.

Ce investiții nu sunt eligibile?

În cadrul proiectului de finanțare ce face parte din Componenta C.6 Energie din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Măsura de investiții I.1. – Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție de energie electrică

Panourile fotovoltaice, invertoarele, sistemele de stocare și turbinele eoliene, printre echipamentele eligibile spre finanțare incluse în proiecte

Panourile fotovoltaice, invertoarele, sistemele de stocare și turbinele eoliene se află printre echipamentele incluse în proiecte și care sunt eligibile spre finanțare, însă doar dacă respectă următoarele cerințe tehnice minime:

  1. Panouri fotovoltaice:

a) Eficiența panourilor trebuie să fie:

 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;

 > 18% pentru panouri policristaline din siliciu;

 > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente;

b) Condiții standard de testare (STC):

  • radiație solară 1000 W/m2;
  • masa aerului AM 1,5;
  • temperatura celulei 25°C.

3. Invertoare:

a) conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020;

b) eficiență europeană: > 97%.

4. Sisteme de stocare – fără tehnologii pe bază de plumb, Ni-Cd sau Ni-Mh

5. Turbine eoliene – care să respecte IEC/SR EN 61400 și unde clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice ale vântului din zona instalării

Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune până cel târziu la 30.06.2024.

Despre REI Grup

REI FINANCE ADVISORS și REI INTERNATIONAL CONSULTING, parte a REI Grup (www.reigrup.ro), sunt companii specializate în elaborarea, implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții atât prin fonduri europene nerambursabile (Programul Operational Regional, Programul Operational Infrastructura Mare, PNDR), cât și pe scheme de ajutor de stat (HG 495/2014, HG 807/2014, HG 332/2014, OUG 81/2019, OUG 130/2020). 

Potrivit datelor din 2020, REI se situează pe locul al doilea, la nivel național, în topul companiilor de consultanta specializate în atragerea de finanțări prin fonduri europene și ajutoare de stat. 

Echipa REI Grup numără în prezent 50 de consultanți, preponderent seniori, în cele nouă birouri regionale, cu o vastă experiență în domeniul atragerii de fonduri nerambursabile pentru companiile cu activitate pe plan local sau internațional.

REI a reușit cu succes atragerea finanțării pentru peste 800 de proiecte la nivel național, cu peste 600 de proiecte implementate și o rată de succes – lider în domeniu – de 99%. 

Cu o experiență de peste 10 ani, specialiștii REI se adaptează ușor cerințelor pieței, cunoscând foarte bine mecanismele fondurilor nerambursabile și identifica oportunitățile de obținere de finanțări din surse interne și externe. Aceștia gestionează eficient activitățile proiectelor, relația cu autoritățile publice și pe cea cu companiile private, atât companii multinaționale, cât și companii antreprenoriale, românești.

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.