Peste 5 milioane de facturi au fost expediate în sistemul e-Factura

În primele zile de funcţionare a sistemului e-Factura, au fost expediate cu succes peste 5 milioane de facturi, în valoare totală de 25 miliarde de lei, informează, în 11 ianuarie, Ministerul Finanţelor.

De la 1 ianuarie 2024, este implementarea sistemului RO e-Factura în relaţia business-to-business (B2B) are caracter obligatoriu.

Ministrul Marcel Boloş: „Faptul că, numai în ultimele 24 ore, aproximativ un milion de facturi au fost transmise prin intermediul acestui sistem arată, fără îndoială, dovada concretă a funcţionării sale. Sigur că implementarea e-Factura este un pas semnificativ către modernizarea sistemului nostru financiar. Înţelegem că această tranziţie generează anumite provocări, dar suntem hotărâţi să le depăşim împreună cu mediul de afaceri şi contribuabilii. Trebuie să gândim constructiv: prin intermediul unor întâlniri tehnice săptămânale şi a unei colaborări strânse cu reprezentanţii platformelor de facturare, dorim să consolidăm un dialog eficient. Este nevoie să lucreze cu exemple concrete acolo unde reclamă diverse inadvertenţe, pentru a îmbunătăţi continuu sistemul e-Factura. În acelaşi timp, luăm măsuri rapide atunci când apar aspecte cum este încărcarea repetată a facturilor, astfel că vom introduce un mecanism prin care sistemul e-Factura va anula automat facturile încărcate în mod repetat. N-aş vrea să uităm că măsura aceasta a venit în contextul în care datele Comisiei Europene arată 9 miliarde de euro pierderi de TVA din banii românilor, din care 40% din achiziţii comunitare”.

În ceea ce priveşte identificarea unor posibile îmbunătăţiri „care să asigure sinergia platformelor de facturare” furnizate de companiile care oferă servicii de contabilitate cu sistemul e-Factura, experţii instituţiei au invitat reprezentanţii acestor companii să colaboreze pentru a optimiza soluţiile tehnice, astfel încât adaptarea la sistem să fie cât mai fluidă şi eficientă. Orice noi iniţiative menite să sprijine utilizatorii în folosirea acestui instrument sunt primite cu receptivitate de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare (CNIF) şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

MF reaminteşte că decizia privind extinderea Sistemului naţional RO e-Factura la relaţia B2B a venit pentru a oferi condiţii care să contribuie la creşterea gradului de colectare a impozitelor, taxelor şi a TVA. Colectarea acestor date va permite autorităţilor fiscale să verifice coerenţa dintre TVA declarată şi TVA datorată în timp util şi în mod automat. O astfel de verificare automată va îmbunătăţi semnificativ competenţele analitice ale ANAF. În plus, introducerea facturării electronice obligatorii este un instrument pentru urmărirea în timp real a lanţurilor de fraudare în materie de TVA, permiţând adoptarea de măsuri imediate pentru a identifica şi pentru a stopa participarea persoanelor impozabile la astfel de activităţi frauduloase.

Extinderea Sistemului naţional RO e-Factura la relaţia B2B şi utilizarea informaţiilor în vederea consolidării sustenabilităţii financiare a României sunt elaborate în acord cu Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Procesul de implementare e-Factura va fi realizat în două etape, prima fiind în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2024, când operatorii economici (persoane impozabile stabilite în România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de TVA) au obligaţia să raporteze în sistemul naţional electronic toate facturile emise în relaţia B2B şi în relaţia cu instituţiile publice, altele decât cele efectuate în relaţia B2G, pentru care există obligaţia utilizării Ro e-Factura începând cu data de 1 iulie 2022.

De asemenea, operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România au obligaţia, începând cu 1 ianuarie 2024, să raporteze în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura toate facturile emise în relaţia B2B pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii care au locul livrării sau prestării în România.

Următoarele operaţiuni sunt exceptate de la obligaţia utilizării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura: livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său; livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepţia bunurilor transportate de cumpărătorul însuşi şi care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcaţiunilor şi a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat; livrările intracomunitare de bunuri.

Facturarea electronică nu se aplică în situaţia prevăzută de art. 6 din OUG nr. 120/2021.

Furnizorii, persoane impozabile stabilite în România, pentru operaţiunile efectuate în relaţia B2B, persoane impozabile stabilite în România pentru operaţiunile efectuate în relaţia cu instituţii publice, altele decât cele efectuate în relaţia B2G, şi persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România, sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiei în care atât furnizorul/prestatorul, cât şi destinatarul sunt înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin.(16) din Codul fiscal.

Nerespectarea termenului-limită constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, definiţi potrivit legii, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, definiţi potrivit legii, şi cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum şi pentru persoanele fizice.

Prin excepţie, în perioada 1 ianuarie-31 martie 2024, nerespectarea termenului-limită nu se sancţionează.

În a doua etapă, începând cu data de 1 iulie 2024, emitenţii facturilor electronice au obligaţia de transmitere a acestora către destinatari utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

De la această dată, pentru operaţiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai cele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de OUG 120/2021. Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar, cu excepţia facturilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.