Plafonarea tarifelor RCA, prelungită

Guvernul a prelungit cu 3 luni, până la 31 decembrie 2023, durata de aplicare a tarifelor de primă maxime de asigurare RCA practicate de asigurători la data de 28 februarie 2023, plafonare care ar fi expirat pe 10 octombrie.

Hotărârea de Guvern nr. 923 a fost pubicată în aceeași zi a adoptării, în Monitorul Oficial nr. 900 din 5 octombrie.

Ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a declarat: „În contextul în care sute de mii de şoferi rămân fără poliţe la finalul anului, era vitală protejarea consumatorilor şi menţinerea accesibilităţii asigurărilor auto. Tarifele RCA pot varia semnificativ de la o companie de asigurări la alta, iar uneori acestea pot deveni prohibitiv de mari pentru şoferii cu venituri mai mici. Plafonarea tarifelor asigură că RCA rămâne accesibilă pentru toţi şoferii, ceea ce este esenţial pentru asigurarea siguranţei rutiere. Gândiţi-vă că sunt aproximativ 800.000 de maşini pentru care, din 8 decembrie, este nevoie de asigurare nouă. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu se lua această decizie, de aplicare a tarifelor de prima maxime de asigurare RCA practicate de asiguratori la data de 28 februarie 2023? Aceasta cu atât mai mult în contextul în care suntem ţara care este pe primul loc în topul negativ al ţărilor din Uniunea Europeană cu cele mai multe accidente şi cei mai mulţi morţi pe şosele, pe cap de locuitor”.

Ministerul Finanţelor menţionează contextul eliminării riscului creşterii preţurilor la poliţele RCA:

„Ca urmare a ieşirii din piaţa asigurărilor RCA în ultimii doi ani a asigurătorilor cu cea mai mare cotă de piaţă, asigurători în portofoliul cărora se aflau cea mai mare parte a asiguraţilor RCA, a fost generat un dezechilibru între cerere şi ofertă, fapt ce a condus la o evoluţie ascendentă a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA. În aceste condiţii, la 5 aprilie 2023 a fost emisă de către Guvernul României Hotărârea nr.298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie. Prin acest act normativ au fost stabilite tarifele de primă practicate pentru asigurările RCA la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023, acestea urmând a fi valabile pentru o perioadă de 6 luni, până la data de 10 octombrie 2023.

De asemenea, după deschiderea procedurii de faliment pentru asigurătorul RCA cu cel mai mare portofoliu de asigurări RCA din România, a fost adoptată OUG 71/2023, prin care termenele de încetare de drept a contractelor încheiate cu societatea de asigurare pentru care s-a pronunţat hotărârea de deschidere a procedurii de faliment au fost prelungite cu 90 de zile, până la data de 7 Decembrie 2023 pentru asigurări generale, respectiv 5 februarie 2024 – pentru asigurări de garanţii. După împlinirea acestor termene, poliţele emise încetează de drept şi, prin urmare, este necesară încheierea unor poliţe noi.

Numărul contractelor de asigurări obligatorii RCA încheiate de acesta, care mai sunt încă în vigoare, este de aproximativ 1,5 milioane de contracte, ceea ce reprezintă circa 15% din întregul parc auto la nivel naţional.

În condiţiile în care prelungirea valabilităţii contractelor RCA se suprapune cu încetarea efectelor HG nr. 298/2023, se estimează că, până la sfârşitul anului 2023, va exista un număr ridicat de asiguraţi RCA care vor solicita încheierea unor noi contracte, caz în care se va manifesta continuarea situaţiei de dezechilibru între cerere şi ofertă la nivel de piaţă, ceea ce ar putea conduce fie la o presiune asupra primelor de asigurare RCA practicate în piaţa liberă fie la o scădere a gradului de cuprindere în asigurarea RCA a parcului auto naţional. Astfel, prin aplicarea acestei măsuri se elimină potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor.

Asiguraţii care au plătit integral sau în rate prima de asigurare pot denunţa contractul de asigurare. Astfel, ei pot să o recupereze din prima achitată proporţional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.

Suma cuvenită reprezintă prima datorată de catre asigurătorul debitor, pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta ca urmare a încetării contractelor de asigurare”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.