Reguli noi de la CE: Liberă circulație pentru transport

Comisia Europeană (CE) a adoptat, în 16 martie, un set de linii directoare cu privire la managementul frontierelor, cu acordarea de prioritate serviciilor de transport și asigurarea liberei circulații a lucrătorilor din transport, în vederea protecției sănătății și asigurării disponibilității bunurilor și a serviciilor esențiale, în contextul creat de virusul COVID-19.

Ministerul român al Afacerilor Externe salută decizia, precizând că adoptarea acestor linii directoare se datorează inclusiv demersurilor efectuate în ultimele zile de către MAE, prin intermediul Reprezentanței Permanente a României de la Bruxelles, în contextul blocajelor înregistrate la frontierele unor state europene în privința tranzitului transporturilor rutiere de marfă.

Iată și celelalte precizări ale MAE:

Liniile directoare conțin principiile necesare unei abordări integrate la nivelul tuturor statelor membre a gestionării eficiente a frontierelor și sunt menite a asigura protejarea sănătății, în paralel cu menținerea integrității și funcționalității Pieței interne.

În mod concret, documentul publicat de către Comisia Europeană acoperă următoarele domenii: transportul de bunuri și servicii, furnizarea de bunuri, măsurile din domeniul sănătății, gestionarea frontierelor externe ale Uniunii și a frontierelor interne ale spațiului Schengen.

Comisia Europeană pune accentul pe transparența, proporționalitatea și caracterul non-discriminatoriu al măsurilor impuse de statele membre pe domeniile vizate în contextul crizei generate de virusul COVID-19.

În privința liberei circulații a persoanelor, liniile directoare prevăd, inter alia, următoarele:

  • obligația statelor membre de a permite întotdeauna accesul propriilor cetățeni și al rezidenților, precum și obligația de a facilita tranzitul altor cetățeni și rezidenți UE care revin în statul de reședință; obligația de a nu refuza intrarea pe teritoriul național a persoanelor care sunt vizibil bolnave, însă cu aplicarea de măsuri corespunzătoare de protejare a sănătății publice; posibilitatea solicitării ca persoanele care se întorc dintr-o zonă afectată să fie plasați în auto-izolare, similar cu măsurile aplicate propriilor cetățeni;
  • posibilitatea statelor membre de a refuza intrarea pe teritoriul național a cetățenilor provenind din state terțe în situația în care cetățenii din state terțe prezintă simptome relevante sau au fost expuși riscului de infecție și sunt considerați că pun în pericol sănătatea publică;

În aceste situații, statele membre UE au la dispoziție măsuri alternative (izolare sau carantină), în cazul în care acestea sunt considerate mai eficiente;

  • aplicarea controalelor sistematice la frontierele externe UE (inclusiv posibilitatea aplicării de controale de sănătate) pentru toate persoanele, cetățeni UE și terți;
  • posibilitatea re-introducerii de controale la frontierele interne UE, cu notificarea Comisiei Europene și a celorlalte state membre conform Codului Frontierelor Schengen;
  • organizarea controalelor la frontieră de o manieră care să urmărească evitarea aglomerărilor la punctele de trecere care pot crește riscul de răspândire a virusului.

Cele mai importante prevederi ale setului de linii directoare care privesc circulația bunurilor și serviciilor se referă la:

  • asigurarea de către statele membre UE a circulației tuturor bunurilor și a funcționalității rețelelor de aprovizionare, pentru produse esențiale precum medicamente, echipament medical, produse perisabile și animale vii;
  • recomandarea de a nu fi introduse solicitări suplimentare de certificare a transportului de bunuri în interiorul UE;
  • acordarea de prioritate serviciilor de transport în regim de urgență în cadrul sistemelor de transport;
  • asigurarea liberei circulații a lucrătorilor din transport, în special a celor care transportă bunuri esențiale, fără afectarea siguranței acestora;
  • notificarea în timp util a Comisiei Europene și celorlalte state membre UE asupra oricăror restricții impuse în domeniul transportului.

Totodată, documentul prezintă o serie de măsuri din domeniul sănătății publice, cu accent pe: garantarea accesului persoanelor aflate în categorii de risc la servicii medicale corespunzătoare; implementarea de măsuri de monitorizare; furnizarea de materiale de informare; implementarea de măsuri de screening pentru pasagerii care se deplasează din zone afectate și recomandarea de interzicere a deplasării acestora; izolarea cazurilor suspecte și posibilitatea de cooperare între autorități pentru transferul sau aplicarea de măsuri alternative.

În contextul publicării liniilor directoare, Ministerul Afacerilor Externe subliniază importanța promovării unei abordări coordonate de la nivelul Uniunii Europene în toate aceste domenii, cu scopul principal de a proteja sănătatea cetățenilor europeni, în paralel cu asigurarea continuității activităților economice. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.