RO e-Transport va monitoriza bunurile cu risc fiscal ridicat

Încă un pas în digitalizarea ANAF: sistemul RO e-Transport va monitoriza bunurile cu risc fiscal ridicat – o analiză transmisă ZIUA CARGO de Inge Abdulcair, director PwC Romania, Andreea Molodau, manager PwC Romania, și Corina Mortici, senior associate.

Sistemul național RO e-Transport, pentru monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, precum legume, fructe, băuturi alcoolice, produse minerale, îmbrăcăminte și încălțăminte, va deveni obligatoriu, de la 1 iulie 2022, conform unui proiect de ordonanță de urgență. Nerespectarea prevederilor va atrage amenzi de până la 50.000 de lei pentru persoanele fizice și de până la 100.000 de lei pentru persoanele juridice, la care se va adăuga confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.

Scopul implementării sistemului RO e-Transport este de a crește gradul de colectare a impozitelor și a taxelor datorate bugetului de stat precum și de prevenire și combatere a comerțului ilicit de bunuri. Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat urmează să fie stabilită prin ordin al ANAF.

Ce înseamnă RO e-Transport? 

Ministerul Finanţelor, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română, va monitoriza prin intermediul RO e-Transport produsele cu risc fiscal ridicat transportate pe teritoriul național, sistemul fiind interconectat cu RO e-Factura și Trafic control.

Transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat înseamnă orice transport care începe și se finalizează pe teritoriul național, orice tranzacție transfrontalieră care începe în România (de exemplu: export, livrare intracomunitară) ori se finalizează în România (de exemplu: import, achiziție intracomunitară) sau este în tranzit pe teritoriul României, deoarece și în acest caz, o parte din transport are loc pe teritoriul României.

Obligația declarării datelor în sistemul RO e-Transport revine:

  • destinatarului înscris în DVI, respectiv expeditorului înscris în DVE, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz;
  • beneficiarului din România în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
  • furnizorului din România în cazul tranzacțiilor interne sau a livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
  • depozitarului în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe partide de bunuri.

Generarea și utilizarea codului UIT 

Orice transport înscris în RO e-Transport va fi identificat printr-un cod unic UIT, generat de sistem. Deținerea codului UIT este obligatorie pe tot timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.   

Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, modulele informatice de gestiune a transporturilor de bunuri necesare în vederea obținerii codului UIT. 

Totodată, potrivit proiectului OUG, în cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat, utilizatorii au obligația să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente tuturor bunurilor transportate, iar codul UIT sau codurile UIT trebuie să însoțească documentul de transport aferent acestora. 

Sunt exceptate de la prevederile RO e-Transport transporturile de bunuri destinate misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, precum şi ale organizaţiilor internaţionale şi forţelor armate ale statelor străine membre NATO sau ca urmare a executării contractelor clasificate potrivit legii sau a executării contractelor de achiziție publică care necesită impunerea unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului.

Date ce vor putea fi urmărite în cadrul sistemului RO e-transport

Datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat, precum și codul UIT generat.

Este de menționat, de asemenea, faptul că sistemul RO e-transport va fi interconectat cu alte sisteme de monitorizare: camere de luat vederi, instrumente sau dispozitive pentru determinarea cantităților de produse transportate, precum și orice alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.