Transportul județean se întoarce în urmă cu 30 de ani. Soluțiile FORT

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) atrage atenția că transportul rutier județean se va întoarce în urmă cu 30 de ani, în lipsa luării unor măsuri urgente, și transmite autorităților un set de 6 soluții.

Imagine: Jean-Mihai Pîlșu

Publicăm integral adresa transmisă de FORT atât Parlamentului (Senat și Camera Deputaților), cât și Guvernului și Autorității Naționale pentru Monitorizarea Achizițiilor Publice:

Legea transportului public local, 92/2007 cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată substanțial de către Parlament, având ca primă justificare, implementarea in legislația autohtonă a prevederilor Reg. CE 1370/2007 privind serviciile publice de transport.

Guvernul a încercat, în 2019, prin OUG 51, să adapteze situația de fapt la prevederile Regulamentului 1370/2007, prin prelungirea programelor, până la 30.06.2023, oferind astfel timp suficient UAT-urilor pentru implementarea noilor prevederi privind serviciile publice de transport județean. Însă este de evidențiat faptul că procedura achizițiilor publice este dificil de implementat și a fost lipsită de eficiență, în majoritatea județelor, iar punerea în practică a noilor prevederi lipsește transportul județean de persoane de echilibru între cerere și ofertă, de evoluția firească a operatorilor privați în adaptarea mijloacelor de transport la nevoia de mobilitate rapidă a populație.

Prin condiționarea tehnică excesivă, împovărătoare financiar, lipsită de compensație și pe trasee haotic structurate ( toate facute de o instituție lipsită de experiența ARR-ului) s-a ajuns la repetarea licitațiilor fără ofertanți, la licitații anulate din lipsă de ofertă, la trasee fracturate și imposibil de accesat de călători și, firește, la litigii contencioase, câștigate in instanță (sau CNSC) de operatori sau chiar de UAT-uri (a se vedea cazul Primăriei Cozmesti, judetul Iasi, care a suspendat parțial Hotărârea CJ Iași, care se referea la lotul de trasee din arondismentul primăriei respective).

În elaborarea actelor normative, au fost implicate o serie de Ministere si autorități dar și patronate ce reprezintă transportatorii ce prestează servicii de transport public de pasageri iar Federația Operatorilor Români de Transport – FORT a reprezentat cea mai vehementă poziție având în vedere procentul de reprezentativitate în acest domeniu de activitate dar și specialiștii interni pregătiți în sfera de aplicare a reg. CE 1370.

Ultimii ani ne-au demonstrat însă, încă odată,  cât de prost a fost elaborat acest act normativ care, în UE a fost gândit pentru serviciile publice de transport persoane pe cale ferată și nicidecum pentru modelul Românesc de tip regio (județean) dezvoltat după revoluție ca și alternativă la cursele feroviare tip naveta sau/și la celebra “R.A.T.A.”

Unde suntem în prezent după eșecul repetat al atribuirii contractelor de servicii publice în transportul regulat județean de pasageri?

Unde suntem acum după multiplele semnale trase de către F.O.R.T. prin adrese oficiale lansate către Guvern, autorități si după multe comunicări publice pe acest subiect ? – toate rămase fără NICI UN FEL DE IMPLICARE din partea Parlamentului sau Guvernului României.

Iată tabloul dezastrului, anunțat încă de acum 3 ani:

De ce s-a ajuns aici?

Cauze:

 • Elaborarea eronată a legii și neînțelegerea corectă a prevederilor Reg. CE 1370;
 • Lipsa normelor de aplicare;
 • Interpretarea discreționară, neuniformă și eronată a Legii 92;
 • Elaborarea defectuoasă și cu grave ingerințe politice a programelor de transport
 • Lipsa studiilor de trafic și de oportunitat;e
 • Lipsa personalului de specialitate sau pregătirea deficitară;
 • Evitarea acordării de compensații și/sau drepturi exclusive – unele județe (puține la număr) au prevăzut, altele însă au refuzat cu desăvârșire să le prindă în documentație;
 • Întocmirea caietelor de sarcini cu grave erori;
 • Discrepanțele majore în prevederile contractuale de la un județ la altul;
 • Multitudinea de obligații asumate de către transportatorii privați fără nici un angajament contractual serios din partea autoritătilor locale, a condus la ceea ce era de asteptat și anume la o lipsă de oferte pentru o multime de loturi scoase la licitație;
 • În aproximativ 30% din județele în care ANMAP a fost sesizat de către operatorii de transport , contractele de delegare au fost corectate introducându-se, conform contractului cadru ANRSC , articolele ce vizează compensarea și diferența de tarif . Însă, în multe alte județe precum Alba Iulia , Sălaj sau Tulcea, unde s-au semnat contractele noi, aceste articole lipsesc din cauza lipsei controlului riguros ex ante , fapt ce determină apariția unei neconformități față de forma cadru elaborată de ANRSC.

Continuând în aceeași manieră, așa cum rezultă și din situația anexată, vom anula un întreg sistem de transport rutier public de pasageri în trafic județean, format cu greu în 30 de ani de eforturi, cu consecințe grave atât pentru pasageri cât și pentru economia locală.

În urma aplicării legii în județele cu proceduri de atribuire încheiate sau parțial incheiate, respectiv Alba, Sibiu, Brașov, Arad, Tulcea, Constanța, Ialomița, Mureș și Satu Mare, în ultimele luni, numai în aceste județe procentul de interes pentru acoperirea programului este de 55%, ceea ce presupune ca pentru restul de 45 de procente nu există soluție de transport, în condițiile legislației actuale și modului defectuos de aplicare a ei de către CJ-uri.

Dacă acest procent se menține și în celelalte județe, rezultă în mod cert că jumătate din traseele județene, la nivelul tuturor UAT-urilor, nu vor mai exista, în curând, conducând, pe cale de consecință, la dezvoltarea fenomenelor de abandon școlar, șomaj, lipsă de premise de dezvoltare locală, lipsă de acces la servicii sociale și de sănătate etc..

Începând cu data de 01.01.2023, toate programele județene de transport și-au încetat valabilitatea, conform prevederilor legale în vigoare și asta în condițiile în care numai în 9 județe au fost finalizate procedurile de contractare, chiar și cu acoperirea de numai 55 % a traseelor.

Doar câteva Consilii Județene au avut inițiativa prelungirii programelor județene (Sălaj, Botoșani, Neamț) dar nu și a contractelor de delegare, lăsând astfel „in aer” transportul județean din UAT-urile lor, cu încalcarea obligației prevăzute de Legea 92/2007 respectiv aceea de garantare a continuității serviciului. 

Soluții:

 1. UAT-urile județene sunt lipsite de personal calificat și/sau cu experiență în transport de călători – este nevoie urgentă de calificare sau specialiști;
 2. Elaborarea studiilor de specialitate (oportunitate și trafic) de firme specializate, acolo unde nu s-au facut;
 3. Evidențierea compensației ca fiind obligatorie pentru acoperirea efortului financiar al operatorilor privati de a executa obligații de serviciu impuse de autoritatile contractante;
 4. Nevoia de consultare a operatorilor de transport din județul respectiv (care au cea mai mare experiență în domeniu) pentru structurarea echilibrată a programelor de transport județean (in județele unde se întârzie, încă, elaborarea acestor proiecte de transport);
 5. Eliminarea procedurilor greoaie și inaccesibile din etapa SEAP/SICAP (formulare inutile, condiționare excesivă și piedici multiple în ofertă tehnică și financiară) care scad interesul si motivația operatorilor de a accesa ofertele, cu consecința multiplicării nr. de trasee ramase neatribuite;
 6. Implicarea Ministerului Dezvoltării în a verifica (prin specialiștii proprii) stadiul de implementare a acestor prevederi (noi, neobișnuite și excesiv de complexe) ale legislației de achiziții sectoriale în transportul de persoane. Deasemeni implicarea mai mare a ANMAP-ului în verificarea documentației autorității contractante (de cele mai multe ori incompletă și eronată) înainte de postarea în SEAP/SICAP. 

FORT lansează un ultim apel către decidenții politici de la nivel central și local, să oprească acest dezastru până când nu este prea târziu și solicită public, structurilor parlamentare, Guvernului și autorităților publice centrale și locale, intervenția urgentă și dialog constructiv pe acest subiect, respectiv abordarea instituțională a soluțiilor propuse.

Este absolut obligatoriu ca aceasta mascaradă, a atribuirii prin licitație publică a grupelor de trasee în trasportul regulat judetean de pasageri, să înceteze până atunci când România o sa fie pregătită legislativ și administrativ să evolueze în materia acestui serviciu de utilitate publică.

Președintele FORT, Augustin Hagiu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.