UNTRR a implementat Proiectul european TRANS-FORM

UNTRR a implementat cu succes Proiectul european „TRANS-FORM – Îmbunãtãțirea nivelului de competente ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilã și de calitate a forței de muncã”, co-finanțat prin POCU – oferind cursuri gratuite conducãtorilor auto profesioniști angajați de firmele de transport rutier de mãrfuri eligible.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Precizările transmise ZIUA CARGO:

PREZENTARE PROIECT: În perioada octombrie 2019 – decembrie 2021, Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR a implementat Proiectul ” TRANS-FORM – Îmbunãtãțirea nivelului de competente ale angajaților din domeniul distribuției pentru ocuparea sustenabilã și de calitate a forței de muncã”, ID MySMIS: 127802 co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului a fost îmbunãtãțirea nivelului de cunoștințe, competențe și aptitudini ale personalului întreprinderilor/companiilor de transport rutier de mãrfuri eligibile, care asigurã distribuția pentru întreprinderi care își desfãșoarã activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC) și în domeniile de specializare inteligentã conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare (SNCDI).

Pentru atingerea acestui obiectiv general, proiectul a urmãrit urmãtoarele obiective specifice:

 • Creșterea numãrului de angajatori – companii de transport rutier de mãrfuri eligibile care sã fie informate și conștientizate cu privire la importanța și necesitatea participãrii angajaților lor la programe de formare profesionalã continuã.
 • Creșterea performanțelor în plan profesional pentru angajații companiilor de transport rutier de mãrfuri eligibile.
 • Creșterea numãrului de angajatori – companii de transport rutier de mãrfuri eligibile care sã fie sprijinite pentru introducerea de programe de formare profesionalã continuã pentru angajații lor.

În acest scop, proiectul a sprijinit firmele de transport rutier de mãrfuri din România prin derularea urmãtoarelor activitãți:

 • Campania de constientizare a angajatorilor
 • Programe de formare profesionala
 • Programe de învãțare la locul de muncã.

BENEFICIARII PROIECTULUI au fost:

 • conducatori auto angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), care provin din IMM-uri si intreprinderi mari din toate cele 7 regiuni de dezvoltare ale Romaniei
 • angajatori (IMM) care asigura distributia pentru companii din sectoarele economice cu potential competitiv (cnf.SNC) si in domeniile de specializare inteligenta cnf.SNCDI

REALIZÃRI: Ca urmare a campaniei de conștientizare desfãșurate la nivelul celor 7 regiuni de implementare (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest-Oltenia, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia), 1079 angajați ai întreprinderilor au fost conștientizați privind necesitatea si importanta participãrii angajatilor lor la programe de formare profesionalã continuã pentru menținerea competitivitãții la nivel european, peste rezultatul previzionat de 990 angajați ai întreprinderilor conștientizați, în contextul provocãrilor actuale determinate de modificarea legislației europene în domeniul transporturilor rutiere (Pachetul Mobilitate 1).
Au fost organizate 7 evenimente regionale de conștientizare cu reprezentanți ai firmelor de transport rutier din România, în cadrul cãrora au fost prezentate beneficiile formãrii profesionale continue în sectorul distributiei si oportunitatile oferite de proiect. De asemenea, au fost organizate 430 intalniri cu reprezentanti ai intreprinderilor de transport rutier de mãrfuri din cele 7 regiuni eligibile ale proiectului.

Cursurile organizate în cadrul proiectului prin programul de specializare conducãtor auto transport rutier de mãrfuri au generat un interes deosebit din partea participanților. Profesionalismul formatorilor și resursele educaționale au fost apreciate favorabil de toți participanții, în formularele feedback transmise. Astfel, au fost organizate, conform planificãriii, 28 evenimente de formare în toate cele 7 regiuni de implementare a proiectului.

Numãrul de participanți la programele de formare profesionalã a fost de 337 cursanți fațã de valoarea prognozatã de 330 angajati care beneficiaza de programe de formare, iar numãrul de persoane care si-au validat competentele la încetarea calitãții de participant a fost de 324 fațã de 301 prognozat, din care 7 femei, fațã de 3 planificat.

Un numãr de 42 de IMM-uri de transport rutier eligibile au fost sprijinite pentru introducerea de programe de învãțare la locul de muncã, peste valoare prognozatã de 36 IMM-uri sprijinite. Dintre acestea, 13 IMM-uri de transport rutier de mãrfuri sprijinite au introdus programe de învãțare la locul de munca in 6 luni de la finalizarea activitãților de sprjin ale Proiectului, peste valoarea prognozatã de 3 IMM-uri. Activitatea de sprijinire a IMM-urilor pentru introducerea de programe de invatare la locul de muncã este în derulare pânã la 31.12.2021.

S-au elaborat, de asemenea, și au fost puse la dispoziția firmelor de transport rutier sprijinite 1 set materiale sprijin – Pachet consultanțã firme IMM cuprinzând:

 • PACHETUL MOBILITATE 1, Regulile europene în transporturile rutiere – actualizate și explicate
 • Scheme privind organizarea timpilor de conducere și de odihnã – EXEMPLE PERIOADE TIMPI DE CONDUCERE
 • Termenele de aplicare a Pachetului Mobilitate
 • Brosura Timpii de conducere – o introducere a normelor de aplicare, actualizare pe baza noilor prevederi

Proiectul TRANS-FORM a realizat cu succes îmbunãtãțirea nivelului de competențe ale conducãtorilor auto profesioniști din domeniul distribuției și sprijinirea firmelor de transport rutier de mãrfuri eligibile într-un moment dificil pentru industria transporturilor rutiere din România, afectatã atât de criza COVID-19, cât și de modificarea legislației europene specifice transporturilor prin Pachetul Mobilitate 1, ale cãrui prevederi au început/vor începe sã se aplice transportatorilor români în perioada 2020-2026.

Sustenabilitatea proiectului va fi asiguratã prin continuarea programelor de formare și de sprijin pentru învãțarea la locul de muncã și dupã închiderea proiectului, în special cu privire la noile prevederi ale Pachetului Mobilitate 1, care vor continua sã fie extrem de importante pentru firmele din sectorul transporturilor rutiere de mãrfuri asigurând distribuția pentru toate celelalte sectoare competitive ale economiei României.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.