UPDATE! Sancțiunile pe RO e-Transport, de la 1 iulie 2024; exceptați, cei autorizați AEO

Uniunea Societăților de Expediții din România (USER) atrage atenția că „sancțiunile prevăzute de legislație urmează să se aplice, de la 1 iulie 2024, tuturor utilizatorilor Sistemului RO e-Transport, cu exceptia operatorilor economici autorizati AEO, care vor fi sancționați de la 1 ianuarie 2025”.

UPDATE: Guvernul a adoptat OUG nr. 87, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 608, în seara de 29 iunie, cu articolul I sub o altă formă față de cel prevăzut în proiectul MF.

„Art. I. – La articolul LXXV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1.1), cu următorul cuprins:

«Art. LXXV. — (1.1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru utilizatorii prevăzuți la art. 81 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022, cu modificările și completările ulterioare, care au statutul de operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internațional de bunuri, prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 și se aplică pentru faptele săvârșite și constatate începând cu această dată.»”, prevede OUG 87 adoptată în 29 iunie.

Precizările USER, înainte de adoptarea noii OUG:

„Am aflat de publicarea unui proiect de ordonanta de urgenta, prin care Guvernul României intenționează să modifice unele acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e- Factura și să reglementeze unele măsuri fiscal-bugetare.

Din păcate, acest proiect prevede următoarele:

ART. I – La articolul LXXV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „ART. LXXV

(1) Prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 iulie 2024 şi se aplică pentru faptele săvârşite şi constatate începând cu această dată. Prin excepție, pentru utilizatorii prevăzuți la art.8 1 care au statutul de operator economic autorizat potrivit prevederilor art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (reformare) la data realizării transportului internațional de bunuri, prevederile art. LXXIV pct. 21 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2025 și se aplică pentru faptele săvârşite şi constatate începând cu această dată.”

Adică, sancțiunile prevăzute de legislație urmează să se aplice, de la 1 iulie 2024, tuturor utilizatorilor Sistemului RO e-Transport, cu exceptia operatorilor economici autorizati AEO, care vor fi sancționați de la 1 ianuarie 2025

Ordinul nr. 1.337/1.268/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport a fost publicat, în 27 iunie, in Monitorul Oficial.

El aduce clarificari cu privire la aplicarea legislatiei in vigoare privitoare la Sistemul RO e-Transport.

Cu regret vă informăm că încă nu am primit răspuns la adresa noastră, din data de 19 iunie 2024, către ANAF. Prin aceasta solicităm (din nou) amânarea aplicării sțiunilor și adresăm întrebări primite de la companii”.

Download

Download

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.