Guvernul a desființat AMTB. Premierul Dăncilă: Transferăm atribuțiile către ADITPBI

Guvernul a desființat în 10 mai, printr-o Ordonanță de urgență, Autoritatea Metropolitană de Transport Bucureşti (AMTB), și a transferat atribuțiile acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADITPBI).

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în debutul ședinței Executivului, că “transferăm atribuțiile AMTB, după modelul țărilor europene, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov”.

Ea i-a urat succes primarului Capitalei, Gabriela Firea, în reorganizarea transportului, “cu respectarea principiului autonomiei locale”.

OUG mai prevede la Art. 1, alin (3), că “Drepturile și obligațiile ce revin A.M.T.B. prin proiectul european în derulare, din acte normative, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri sau acorduri izvorâte din activitatea A.M.T.B., se exercită, cu respectarea principiului autonomiei locale, de către Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov. Acestea pot exercita atribuțiile respective direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.

Iată ce prevăd și articolele celelalte ale OUG:

Art.2. – La data desființării A.M.T.B., Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov direct și/sau, în conformitate cu legislația în vigoare, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov preia, în condițiile legii, personalul contractual angajat al A.M.T.B, cu respectarea legislației muncii și protecției sociale.

Art.3. – (1) Patrimoniul A.M.T.B. constituit din bunuri proprietate privată a A.M.T.B., se preia de către Ministerul Transporturilor.

(2) Activele și pasivele aferente patrimoniului se preiau de către Ministerul Transporturilor pe baza situaţiilor financiare de încetare a activității întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11 ) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, anexate la protocolul de predare- preluare.

Art. 4. – (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele colectate de A.M.T.B. anterior desființării în conturi de disponibil se fac venit la bugetul de stat.

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, prevăzute în bugetul AMTB, pe anul 2018, neutilizate, au destinația prevăzută de art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Disponibilităţile în lei şi în valută ale A.M.T.B. existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se virează integral la bugetul de stat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) A.M.T.B are obligaţia întocmirii şi depunerii la ordonatorul de credite ierarhic superior – Ministerul Transporturilor – a situaţiilor financiare de încetare a activităţii în termen de 15 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (5) Cheltuielile de personal aferente perioadei de până la încheierea Protocolului depredare-preluare, precum și alte cheltuieli, se finanțează de către Ministerul Transporturilor, în numele A.M.T.B., din creditele bugetare prevăzute la capitolul 84.01 Transporturi, subcapitol 84.01.01 Administrație Centrală.

(6) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprinde prevederile bugetare utilizate și execuția bugetară pe anul 2018 aferente AMTB , patrimoniul, celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea, precum și situațiile financiare de încetare a activității.

Art. 5. – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea I.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 1 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare.

Download

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.