Sector 3: Regulamentul parcărilor de reședință, aprobat

Consiliul Local al Sectorului 3 a aprobathotărârea privind aprobarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de reședință de pe raza Sectorului 3 al municipiului București.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Acest regulament stabilește modalitatea de atribuire a locurilor din parcările de reședință libere de pe raza Sectorului 3 care se află în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, în condiții de legalitate, eficacitate și transparență.

Totodată, regulamentul prevede modalitatea și condițiile de atribuire a locurilor libere din parcările de reședință.

Regula generală este atribuirea unui singur loc de parcare pentru fiecare apartament, astfel:

– La tariful de bază, în cazul în care numărul de solicitări este mai mic decât numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință, conform HCGMB anuală care stabilește nivelul impozitelor și taxelor locale în municipiul București;

– La tariful licitat în cazul în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință.

Menționăm faptul că pentru a obține un loc în parcările de reședință prin oricare din cele două modalități, proprietarii de autoturisme, cei care dețin în folosință un autoturism în baza unor contracte de comodat sau în baza unor contracte de leasing trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– autoturismul să fie declarat fiscal la Sectorul 3;

– persoanele fizice solicitante să aibă domiciliul/rezidența (conform B.I/C.I.) în imobile care au arondate locurile de parcare solicitate;

– persoanele fizice nu trebuie să aibă obligații de plată restante neachitate către DGITL Sector 3;

– locul de parcare pentru care s-a depus solicitare să nu fie într-o baterie de parcări situată la mai mult de 30 de metri de limita blocului;

– dovada deținerii poliței de asigurare tip RCA și ITP valabil.

De asemenea, regulamentul prevede modalitatea și procedura de atribuire a locurilor de parcare de reședință, atribuirea locurilor de parcare direct sau prin licitație publică cu strigare, în funcție de numărul cererilor și de numărul locurilor de pacare libere.

Inventarierea locurilor de parcare este aproape finalizată, urmând să se demareze procedura de atribuire a acestora conform regulamentului aprobat.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.