Cât de vechi este parcul de vehicule comerciale?

Peste 60% dintre vehiculele comerciale de peste 2,5 t, înregistrate în România, au o vechime mai mare de 14 ani, în condițiile în care valorile aflate în dreptul celor fabricate înainte de 2000 sunt îngrijorătoare: peste 170 de mii de autoutilitare și peste 40 de mii de semiremorci. Sunt cifre asupra cărora ne-a atras atenția, cu îngrijorare, cu ocazia unui interviu, Mihai Alecu, directorul general RAR, care ne-a oferit informații pe câteva teme de mare interes pentru industria transporturilor: vechimea parcului, inspecția tehnică periodică și tahografele inteligente.

Mihai Alecu

ZIUA CARGO: 2024 este anul în care tahografele Smart2 devin obligatorii inclusiv pentru vehiculele comerciale deja înmatriculate. Ce ne puteți spune despre introducerea noii generații de tahografe și despre servisarea lor?

Mihai Alecu: Regulamentele UE stipulează că, până la 31 decembrie 2024, autovehiculele de transport internațional de marfă și persoane cu o masă mai mare de 3,5 tone, aflate în rulaj, trebuie să înlocuiască tahografele analogice și digitale cu tahografele inteligente de tip SMT2. Cele care au deja instalat dispozitivul de tip SMT1 au o derogare până la jumătatea lunii august 2025. Măsurile ce vor fi implementate sunt menite să contribuie substanțial la siguranța în trafic. Registrul Auto Român a autorizat și autorizează în continuare agenții economici care efectuează instalarea și inspecția tahografelor inteligente (Smart2), în conformitate cu noile prevederi europene.

În prezent (n.r. prima parte a lunii martie), sunt autorizate în România 100 de ateliere TLV pentru efectuarea inspecțiilor la tahografele Smart2 SE 5000 versiunea 8.1 și 1381 versiunea 4.1.

Dintre acestea, 17 ateliere sunt autorizate să efectueze inspecții tahografe SE 5000 versiunea 8.1 și 1381 versiunea 4.1, 33 de ateliere sunt autorizate să efectueze inspecții tahografe SE 5000 (versiunea 8.1), iar 50 de ateliere sunt autorizate să efectueze inspecții tahografe 1381 versiunea 4.1.

Printre avantajele introducerii tahografelor inteligente se numără reducerea fenomenului de manipulare a dispozitivelor, în așa fel încât timpul legal de conducere să fie respectat. Categoriile de autovehicule pe care vor fi montate tahografele inteligente sunt cele de transport marfă și persoane.

De-a lungul timpului, s-a vorbit mult despre verificări ITP făcute, fără ca la service să fie prezente camioanele (ITP „la distanță”). Mai reprezintă o problemă?

Activitatea de inspecții tehnice periodice (ITP) este reglementată, în România, prin prevederile Ordonanței Guvernului 81/2000 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, cu modificările și completările ulterioare, ordonanță ce a fost aprobată prin Legea 167/2003. În baza acestor acte normative, a fost emis Ordinul Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România – RNTR 1.

Prin aceste reglementări, se stabilesc cerințele, metodologia și aparatura necesare efectuării ITP, pentru aprecierea cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului, a stării tehnice a vehiculelor prezentate, lucrările prevăzute în reglementări constând în controlul ansamblurilor, subansamblurilor și a pieselor accesibile direct, precum și a dotărilor obligatorii prevăzute de normele privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației. Informațiile privind gradul de uzură și starea acestora, pentru care ar fi necesară demontarea lor, se obțin de către deținător cu ocazia lucrărilor de întreținere sau de reparații.

Identificarea deficiențelor, respectarea metodei de control utilizate, precum și evaluarea acestora și încadrarea în gradul de gravitate asociat este responsabilitatea inspectorului tehnic atestat, care efectuează prestația respectivă.

Monitorizarea persoanelor autorizate să execute inspecția tehnică periodică cuprinde, printre altele: supravegherea tehnică a stațiilor de ITP, inclusiv prin mijloace informatice, și controlul executării ITP, inclusiv prin reverificări aleatorii efectuate de inspectorii RAR, în stațiile de ITP, la vehiculele verificate de inspectorii acestor stații, controlul executării ITP în urma contestațiilor, controlul executării ITP în urma reclamațiilor, cu păstrarea unui cadru de echidistanță față de toate stațiile ITP autorizate.

Supravegherea activității de inspecții tehnice periodice desfășurată în cadrul stațiilor de ITP autorizate se realizează atât prin acțiuni periodice programate, cât și prin acțiuni inopinate, abaterile constatate fiind sancționate în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare, cuprinse în anexa ordinului menționat mai sus.

Instituția noastră urmărește îmbunătățirea continuă a metodologiei de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice, uniformizarea nivelului calitativ de efectuare a acestora la nivel național, cu implicații directe în creșterea siguranței rutiere și a protecției mediului înconjurător.

Atunci când au existat indicii sau informații susținute de dovezi cu privire la desfășurarea unor activități neconforme, instituția noastră a aplicat măsurile prevăzute de lege.

În situația în care am constatat că faptele excedează domeniului nostru de activitate, am informat autoritățile competente ale statului, pentru desfășurarea cercetărilor necesare.

De asemenea, starea tehnică a vehiculelor poate fi verificată aleatoriu și prin controale în trafic, desfășurate în comun de către RAR și Poliția Rutieră, sau de către ISCTR (în cazul vehiculelor utilitare).

Totodată, dintre pârghiile de monitorizare a activității stațiilor de inspecție tehnică periodică mai pot fi amintite două dintre ele, cu o importanță mare în depistarea unor astfel de practici neconvenționale: controlul executării inspecțiilor tehnice periodice prin reverificare în reprezentanțele RAR a vehiculelor inspectate în stațiile de inspecție tehnică periodică autorizate și controlul executării inspecțiilor tehnice periodice în urma contestațiilor sau a reclamațiilor.

Parcul de vehicule comerciale, în funcție de vechime (sursa: RAR)     

Ce aveți în vedere în perioada următoare, în zona ITP?

Dorim să ameliorăm, în continuare, nivelul calitativ de efectuare a inspecțiilor tehnice periodice a vehiculelor înmatriculate și înregistrate, cunoscut fiind rolul determinant al acestei activități în creșterea siguranței rutiere și, totodată, în micșorarea numărului de accidente de circulație, care au ca principală cauză de producere problemele tehnice ale vehiculelor. De asemenea, legislația în domeniul inspecțiilor tehnice la nivel național se modifică ori de câte ori aceasta suferă schimbări la nivel european.

În ceea ce privește introducerea unor practici și metode noi de verificare, trebuie menționat că specialiștii noștri participă activ la ședințele grupelor de lucru ale CITA (Comitetul Internațional pentru Inspecția Tehnică a Vehiculelor Rutiere), în cadrul cărora se întâlnesc experți din toate statele membre, facilitându-se, astfel, schimbul de informații.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.