PACHETUL MOBILITATE 1. PRECIZĂRI SUPLIMENTARE: Clarificări CE privind cabotajul

Comisia Europeană a publicat, în luna martie, clarificări privind cabotajul (conform noilor reglementări intrate în vigoare în noiembrie), înregistrarea manuală a trecerii frontierei în tahografe, precum și traducerea oficială în limba română a Ghidului privind scenarii de detașare în transportul de mărfuri.

Precizările CE privind cabotajul erau așteptate, mai ales în contextul în care noile reglementări nu erau clare, din toate punctele de vedere.

Conform clarificărilor postate pe site-ul Comisiei, toate mărfurile aferente transportului de intrare premergător trebuie să fi fost livrate, pentru a începe efectuarea operațiunilor de cabotaj, inclusiv atunci când este vorba despre mai multe descărcări. Iar cabotajul poate începe imediat după ultima descărcare a mărfurilor transportate pe relația internațională, inclusiv în ziua descărcării.

Regula se aplică și pentru transportul de paleți sau ambalaje goale, atunci când fac obiectul unui contract de transport (CMR).

Practic, cărăușul poate efectua operațiuni de cabotaj doar când are la bord paleți, sau ambalaje care îi aparțin și îndeplinesc condițiile de transport în interes propriu.

Se pot efectua până la 3 operațiuni de cabotaj (în urma unui transport internațional), o operațiune putând implica, în principiu, mai multe puncte de încărcare și livrare, precum și mai multe CMR-uri.

Statele membre pot, însă, limita numărul de puncte de încărcare și/sau descărcare, într-o operațiune de cabotaj. Dar măsurile trebuie să respecte principiul proporționalității. Permiterea transportatorilor nerezidenți să desfășoare operațiuni de cabotaj cu un număr nelimitat de puncte de încărcare și descărcare ar putea reduce sensul limitărilor privind numărul maxim de operațiuni de cabotaj și ar putea fi contrară caracterului temporar al acestuia, arată CE. În același timp, nu este recomandată nici stabilirea unor limitări excesiv de restrictive ale numărului de puncte de încărcare și descărcare.

Definiția operațiunii de cabotaj trebuie să asigure păstrarea caracterului său temporar, în orice moment, arată CE.

Nu este permisă mai mult de o operațiune de cabotaj într-un stat membru, dacă nu face anterior obiectul unui transport internațional.

Fiecare operațiune de cabotaj efectuată într-un alt stat membru decât cel în care a avut loc livrarea pentru transportul internațional trebuie să fie realizată în termen de 3 zile de la intrarea fără încărcătură și în perioada de 7 zile prevăzută la primul paragraf din articolul 8 alineatul (2).

Sunt considerate transporturile de ambalaje și paleți, cabotaj?

Da. Atunci când containerele, paleții sau ambalajele goale sunt transportate într-un stat membru gazdă, sub acoperirea unui contract de transport (CMR), transportul ar trebui să fie considerat cabotaj.

În caz contrar, atunci când containerele, paleții sau ambalajele goale sunt deținute de cărăuș și sunt transportate fără acoperirea CMR sau a oricărui alt contract de transport, nu ar trebui să intre sub incidența cabotajului.

Care este vehiculul luat în considerare în cazul unui ansamblu în care capul tractor este înmatriculat în alt stat decât trailerul?

Conform CE, autovehiculul ar trebui să fie întotdeauna cel luat în considerare în scopul cabotajului, inclusiv în cazul unei combinații cuplate. Capul tractor este cel care trebuie să fi fost implicat într-o livrare de mărfuri ca parte a unui transport internațional de intrare în statul respectiv. De precizat că operațiunile de cabotaj pot fi efectuate cu o altă remorcă.

Zilele din regulament

„Zile”, așa cum sunt cuprinse în Regulament, se referă la zile calendaristice și nu doar la o perioadă de 24 de ore. Prin urmare, perioada totală de 7 zile menționată începe de la ora 0:00 a zilei următoare efectuării transportului internațional de intrare, iar operațiunea de cabotaj (ultima descărcare) trebuie, în consecință, să se încheie, cel târziu, la ora 23:59 a celei de-a șaptea zile.

Dacă, după efectuarea unui transport internațional către un stat membru, transportatorul intră într-un alt stat membru într-o zi de joi, începe perioada de trei zile, prevăzută la art. 8 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) 1072/2009, la ora 00:00 a zilei de vineri și se va încheia la ora 23:59 duminica. Dar întrucât ultima zi a acelei perioade este o duminică, se consideră că perioada se încheie la ora 23:59 a următoarei zile lucrătoare, și anume luni. Dacă, în plus, vinerea care urmează intrării transportatorului în alt stat membru este o sărbătoare legală, perioada se prelungește, în continuare, până marți la miezul nopții, dat fiind faptul că orice perioadă trebuie să includă cel puțin două zile lucrătoare, iar sărbătorile legale, sâmbăta și duminica nu sunt considerate zile lucrătoare.

În fine, dacă, după efectuarea unui transport internațional către un stat membru, un transportator de mărfuri intră într-un alt stat membru într-o zi de marți, dar vineri este o sărbătoare legală în acel stat membru, aceeași perioadă de trei zile (prevăzută la art. 8 alin (2) al doilea paragraf) se încheie la ora 23:59 a următoarei zile lucrătoare, care va fi luni.

Reguli similare se aplică și perioadei de 7 zile.

Perioada de cooling off

Potrivit art. 8 alin. (2a), unui transportator nu i se permite să mai efectueze operațiuni de cabotaj, cu același vehicul, în același stat membru, timp de patru zile de la încheierea operațiunii sale de cabotaj.

Perioada de cooling off de 4 zile se aplică de fiecare dată când se încheie o operațiune de cabotaj și vehiculul părăsește statul membru gazdă, indiferent dacă au fost efectuate doar una sau mai multe operațiuni de cabotaj înainte ca vehiculul să părăsească statul.

Conform CE, în timpul acestei perioade de cooling off, este totuși posibil să se efectueze operațiuni de cabotaj într-un alt stat membru. De asemenea, este posibil ca un transportator să efectueze una sau mai multe operațiuni transfrontaliere din sau către statul membru în care a avut loc cabotajul (respectiv către sau dinspre un alt stat membru sau o țară terță) în ultimele 4 zile sau să tranziteze sau să rămână în statul membru în care a avut loc cabotajul, fără a efectua astfel de operațiuni.

De exemplu…

În practică, dacă un cărăuș efectuează o operațiune de cabotaj în statul membru A în urma unui transport internațional, apoi efectuează o altă operațiune de cabotaj în statul membru B, nu poate efectua o operațiune de cabotaj în statul membru A în termen de patru zile de la încheierea operațiunii de cabotaj pe teritoriul său. După operațiunea de cabotaj în statul membru B, poate tranzita atât statul A, cât și statul B și poate efectua noi transporturi internaționale către acele state membre. Cu toate acestea, nu va fi permisă efectuarea de noi operațiuni de cabotaj până la trecerea a patru zile de la descărcarea ultimei operațiuni de cabotaj, care a avut loc în statul membru respectiv A sau B.

Și în acest caz sunt luate în calcul zilele calendaristice, cele 4 zile calculându-se, de la ora 0:00 a zilei imediat următoare celei in care a avut loc ultima descărcare aferentă cabotajului. În practică, aceasta înseamnă că, dacă ultima operațiune de cabotaj este efectuată în orice moment într-o anumită zi de luni, perioada de cooling off se încheie la sfârșitul zilei de vineri următoare, iar operațiunile de cabotaj pot fi reluate sâmbătă de la ora 0:00.

De exemplu, dacă transportatorul de mărfuri a efectuat un transport internațional în Franța, acesta poate, apoi, să efectueze o operațiune de cabotaj în Franța, apoi să meargă în Germania, pentru a efectua încă un cabotaj, și apoi să meargă în Belgia pentru a efectua o ultimă operațiune de cabotaj. De asemenea, se poate întoarce în Franța fără încărcătură, pentru a efectua o a doua operațiune de cabotaj acolo, dar numai cu condiția ca perioada de cooling off de 4 zile să fi fost respectată.

Documentele

Transportatorii sunt obligați să păstreze documentația pentru fiecare transport efectuat în legătură cu operațiunile lor de cabotaj. Aceste detalii sunt cuprinse, în mod normal, în CMR. Potrivit CE, nu este necesar niciun document suplimentar pentru a demonstra că au fost respectate regulile de cabotaj.

Această prevedere nu înseamnă, însă, că autoritățile de control nu pot utiliza alte dovezi cerute de legislația transportului rutier, precum înregistrările tahograf.

În timpul controlului, conducătorul auto are voie să contacteze sediul central, responsabilul de transport sau orice altă persoană sau entitate, pentru a furniza, înainte de încheierea verificării, orice probe necesare.

Pe site-ul www.ziuacargo.ro puteți accesa linkul unde pot fi citite integral precizările CE.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.