RĂSPUNDEREA CMR: Art. 23 alin. 4, bine asigurat?

Cărăușii care transportă mărfuri supuse accizelor trebuie să fie atenți! Într-o decizie recentă a Curții Supreme din Regatul Unit, pronunțată în iunie 2023, aceeași instanță a clarificat faptul că taxele de acest tip, percepute ca urmare a pierderii mărfurilor în timpul unui transport transfrontalier, trebuie rambursate de către transportator, în conformitate cu art. 23 alin. 4 CMR.

Astfel, Curtea Supremă din Regatul Unit adoptă o poziție diferită de cea predominant adoptată în Europa continentală! Impactul deciziei poate fi descris ca fiind „masiv” – mulți transportatori care transportă mărfuri în Regatul Unit ar trebui, acum, să verifice de urgență dacă polița lor de asigurare CMR oferă o acoperire de asigurare suficientă!

Dar, mai întâi de toate, ce s-a întâmplat?

Un client de „cursă lungă” al Lutz Assekuranz se îndrepta din Polonia spre Anglia, cu o încărcătură de țigări (1.429 de cartușe). În timp ce transportatorul făcea o pauză, într-o zonă de odihnă de pe autostrada M25 din Anglia, au fost furate 289 de cartușe – acestea aveau o valoare a mărfii de 72.512 lire sterline; această sumă a fost rambursată din polița Lutz CMR a transportatorului, care a acoperit și costurile proporționale de transport și costurile de expertiză.

Așa-numitele „excise duties”, în valoare de 449.557 de lire sterline, pe care Regatul Unit le prescrisese, în baza „Customs and Excise Management Act 1979”, au rămas în litigiu. Această pierdere financiară – suferită de proprietarul mărfurilor – a fost transmisă de către proprietar în lanțul de comenzi și, în cele din urmă, a ajuns și la transportator cu o cerere de decontare. Pe bună dreptate?

Două posibile interpretări ale art. 23 alin. 4 CMR 

Reclamantul și-a întemeiat cererea pe articolul 23 alineatul 4 din CMR. După cum se știe, acesta are următorul conținut:

„În plus, cheltuielile de transport, taxele vamale și alte taxe suportate în legătură cu transportul mărfurilor trebuie rambursate – fără alte despăgubiri – integral în cazul pierderii totale și proporțional în cazul pierderii parțiale.”

  1. Interpretarea restrânsă

Această interpretare consideră ca fiind recuperabile, în cadrul articolului menționat mai sus, numai acele costuri care ar fi fost suportate în mod egal în cazul unui transport în conformitate cu contractul și care ar fi contribuit la valoarea mărfurilor la locul de destinație; cu alte cuvinte, care nu sunt imputabile cursului evenimentelor contrare contractului. (Pe scurt: numai „costurile legate de transport” sunt compensabile.)

  1. Interpretarea în sens larg

În schimb, interpretarea în sens larg prevede că sunt acoperite toate costurile care sunt strâns legate de transportul efectiv și costurile pe care expeditorul/destinatarul le-a suportat în ceea ce privește desfășurarea transportului convenită prin contract, precum și costurile care au rezultat doar din desfășurarea transportului contrar contractului. (Pe scurt: „costurile legate de daune” sunt, de asemenea, compensabile.)

În Europa continentală (în special în Țările de Jos, Germania, Austria, Italia, Letonia, Polonia, România și Bulgaria), instanțele judecătorești se pronunță, în general, pe baza interpretării restrânse. În Regatul Unit, la momentul incidentului, exista, deja, o decizie a unei instanțe supreme, care proclamase interpretarea largă; cu toate acestea, hotărârea făcea, de mult timp, obiectul unor critici masive. O împrejurare care a oferit oportunitatea de a obține o decizie diferită (corectivă) din partea Curții Supreme din Regatul Unit – cu rezultatul unei mai mari standardizări a legislației în Europa și o ușurare notabilă pentru transportatorii care operează la nivel internațional.

Cu toate acestea, în mod dezamăgitor, Curtea Supremă din Regatul Unit a urmat, în cele din urmă, linia anterioară – ceea ce înseamnă că transportatorii trebuie să fie, în continuare, răspunzători pentru accize, dacă astfel de cazuri sunt aduse în fața instanțelor din Regatul Unit.

O acoperire de asigurare de înaltă calitate este esențială!

În speța în cauză, proprietarul mărfurilor a fost, în cele din urmă, despăgubit, pe baza hotărârii; polița Lutz a transportatorului a plătit – în total – o despăgubire de aproape 1.200.000 de euro (aceasta include: daunele aduse mărfurilor, accizele ca prejudiciu material, costurile de transport pro rata, costurile de expertiză, dobânzile, cheltuielile de judecată și de reprezentare a părții proprii și a părții adverse).

Dar, chiar dacă nu ar fi existat nicio procedură judiciară, rețineți cât de ridicate sunt, acum, accizele în raport cu valoarea reală a bunurilor (620%!).

Toate acestea clarifică următoarele:

1) În prezent, nu se mai poate renunța la coasigurarea conform art. 23 alin. 4 CMR. Din păcate, Lutz Assekuranz trebuie să constate că unii asigurători CMR locali încă nu au integrat, în mod standard, acest element de răspundere în domeniul lor de asigurare – o piedică periculoasă pentru potențialii clienți neexperimentați.

2) Sumele asigurate ridicate sunt mai importante ca niciodată. În special, atunci când analizează propria poliță CMR, transportatorii ar trebui să acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că nu au fost convenite sublimite sensibile. Limitarea costurilor asociate cu art. 23 alin. 4 CMR la 25.000 de euro (sau mai puțin) per cerere de despăgubire, sau o sumă asigurată generală de numai 200.000 de euro per cerere de despăgubire ar fi însemnat, în acest caz, închiderea sigură a activității transportatorului, cu toate consecințele neplăcute pentru personal și pentru proprietarul afacerii.

3) Transportatorii care transportă mărfuri supuse accizelor (tutun, băuturi spirtoase, ulei mineral, cafea etc.) ar trebui neapărat să se încredințeze unor brokeri specializați – așa cum este Lutz Assekuranz – care sunt familiarizați cu această chestiune.

Asigurarea CMR de la Lutz Assekuranz

Lutz Assekuranz este unul dintre puținii brokeri specializați care pot oferi o sumă asigurată standard de 1.200.000 de euro per daună. În special pentru cazuri precum cel menționat mai sus, sau pentru cazuri de neglijență gravă/rea-credință intenționată (art. 29 alineatul 2 CMR) din partea angajaților companiei, o astfel de sumă este absolut necesară. Fiecare client are art. 23 alin. 4 CMR acoperit în mod standard, în cadrul condițiilor generale de asigurare – fără niciun fel de sublimite periculoase.

https://lutz.untrr.ro

www.lutz-assekuranz.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.