Un rău nu vine niciodată singur

Tahograf manipulat? Cartela altui șofer? Atestat valabil?… controale, încălcări, sancțiuni… accidentul recent de la Iași ne-a făcut să ne aducem din nou aminte de faptul că tragedii se pot produce oricând și oricui. Am stat de vorbă despre situația actuală cu Mihai Alecu, președinte, inspector de stat șef ISCTR. Am profitat să punem și câteva întrebări despre prevederile Pachetului Mobilitate 1, cu intrare în vigoare din 2022.

Mihai Alecu

ZIUA CARGO: Ce nereguli a identificat ISCTR, într-o primă fază, în cazul accidentului de la Iași, cu 7 persoane decedate?

Mihai Alecu: Un echipaj din cadrul ISCTR s-a deplasat la locul accidentului, ocazie cu care s-a constatat faptul că șoferul utiliza o cartelă tahograf emisă pe numele unui alt conducător auto, iar, în acest context, operatorul de transport a fost sancționat pentru nerespectarea articolului 8, al. 1, lit. F, din OG 37/2007 cu o amendă o în valoare de 12.000 de lei. De asemenea, am dispus efectuarea unui control de fond la sediul companiei.

Șoferul camionului era angajatul firmei? Era declarat la ARR, avea atestat profesional valabil?

Cu ocazia controlului de fond efectuat la sediul operatorului de transport, s-a constatat faptul că șoferul deținea un contract de muncă valabil și era raportat în baza de date a Autorității Rutiere Române. De asemenea, deținea și certificat de pregătire profesională CPC Marfă, valabil până la data de 25 iulie 2025.

Care sunt pașii pe care îi face ISCTR în urma unui accident, cu victime?

Conform protocolului de colaborare încheiat între IGPR și ISCTR, Poliția Rutieră informează ISCTR atunci când se produce un eveniment grav de circulație, pentru a trimite un echipaj de inspectori la fața locului. Inspectorii noștri verifică legalitatea operațiunii de transport, conform atribuțiilor ce ne sunt conferite de către legislația în vigoare, sunt aplicate sancțiuni, dacă este cazul, iar, în final, este întocmit un raport, care este înaintat Poliției Rutiere, în vederea continuării cercetărilor.

Cum puteți caracteriza situația actuală a segmentului de transport, pe zona de respectare a timpilor de condus și odihnă și a utilizării tahografului?

În anul 2021, ISCTR a efectuat 265.804 acțiuni de control la nivel național, în urma cărora au fost aplicate 119.971 de sancțiuni pentru nerespectarea OG 37/2007, cu modificările și completările ulterioare.

Cele mai frecvente încălcări ale legislației în vigoare au fost constatate pentru nerespectarea stabilirii cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Puteți să ne dați câteva exemple privind situații grave constatate în timpul controalelor?

Cele mai grave și periculoase încălcări ale legislației constatate de către inspectorii noștri sunt cele referitoare la starea tehnică a vehiculelor, manipularea aparatelor tahograf, nerespectarea maselor maxime admise, nerespectarea timpilor de lucru și odihnă, precum și nerespectarea prevederilor referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

Ce faceți pentru îmbunătățirea eficacității controlului cu privire la timpii de condus și odihnă și tahograf?

Sunt în desfășurare acțiuni tematice de control, pentru a efectua verificări cât mai riguroase, prin selectarea documentelor care stau la baza transportului efectuat, care sunt confruntate cu datele tahografice, pentru verificarea respectării timpilor legali de conducere, odihnă și pauze, analizându-se atât diagramele tahograf (dacă este cazul), cât și datele copiate din memoria tahografelor și din cardurile conducătorilor auto. Un accent deosebit se pune pe depistarea în trafic a aparaturii de manipulare (fraudare) a tahografelor, precum și a altor tipuri de fraudare a datelor, în ceea ce privește respectarea timpilor de conducere și odihnă.

Ați depistat, în timpul controalelor, atestate profesionale pentru șoferi falsificate? Dar cartele tahografice false?

Nu au fost constatate cazuri de falsificare a cartelelor tahograf sau a certificatelor de competență profesională. Facem mențiunea că, odată cu prezentarea fizică la control a certificatului de competență profesională, inspectorii de trafic verifică și în baza de date a ARR existența acestuia.

Din semnalele primite, în ultimul timp există în piață o grijă mai crescută privind respectarea maselor. Pe de altă parte, CNAIR a comentat, recent, că ar vrea să preia zona aceasta de control. Cum comentați?

Referitor la această întrebare, precizez faptul că verificarea respectării maselor admise și autorizate de către vehiculele rutiere este unul din domeniile pentru care instituția noastră acordă o atenție sporită.

În afara controalelor efectuate, în ultima perioadă, s-au efectuat demersuri și prin intermediul mass-media, astfel încât rezultatele acestor controale, măsurile care se aplică în cazul depășirii maselor și consecințele nerespectării legislației în vigoare să fie cunoscute atât de personalul din domeniul transporturilor rutiere, cât și de alte persoane interesate.

În ceea ce privește afirmația dumneavoastră, conform căreia „CNAIR dorește să preia zona aceasta de control”, precizez faptul că, din punctul nostru de vedere, existența, în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a mai multor organisme cu atribuții de control, în afara creșterii cheltuielilor necesare atât pentru asigurarea resurselor umane, cât și pentru dotările tehnice necesare, duce la suprapunerea controalelor efectuate, iar autovehiculele să fie verificate la interval scurte de mai multe entități din subordinea MTI, aspect care a fost reclamat de întreprinderile din domeniul transporturilor rutiere, înainte de înființarea ISCTR. Dezideratul unei singure instituții de control în trafic în domeniul transporturilor rutiere a beneficiat de suportul societății civile, care a susținut, în mod repetat, necesitatea diminuării timpilor alocați controlului și o mai mare coerență a actului de control, fapt care determină o scădere a costurilor administrative pentru agenții economici, contribuie la derularea eficientă a contractelor comerciale în domeniu și, implicit, la creșterea economică.

Ne dorim să efectuăm un număr mai mare de controale pentru verificarea anumitor domenii sensibile, iar acest lucru se poate realiza prin suplimentarea numărului de posturi, deoarece ISCTR deține un număr mic de angajați în comparație cu atribuțiile deținute, numărul operatorilor economici din domeniul transporturilor rutiere și a activităților conexe.

Ordonanța 12, recent adoptată de Guvern, introduce obiective clare de control privind companiile plasate în zona de risc. Ce înseamnă, concret, aceste prevederi?

OG 12/2022 prevede ca verificările periodice să se efectueze cu precădere la sediul operatorilor de transport rutier sau întreprinderilor de transport rutier în cont propriu care prezintă risc crescut, conform articolului 12 din Regulamentul (CE) 1071/2009. ISCTR își va actualiza procedurile operaționale în vigoare, astfel încât să ducem la îndeplinire toate prevederile din această ordonanță.

În ce zonă așază întoarcerea camioanelor acasă la 8 săptămâni acest nou act normativ? Ce înseamnă faptul că este trecută condiția în articolul privind cerințele referitoare la sediul companiei?

Dacă operatorul de transport nu respectă această prevedere de la condiția privind sediul, atunci va primi din partea ISCTR o notificare conform art. 22 și art. 30 din HG 69/2012 cu modificări și completări ulterioare. Dacă această prevedere nu este respectată, după expirarea termenului de 30 de zile, se trece la suspendarea licenței de transport.

Care este ziua de când camioanele trebuie să se fi întors acasă? Mă refer la cele care la intrarea în vigoare a directivei se află deja în spațiul comunitar?

Deși nu există o clarificare cu privire la această situație, noi considerăm că această dată ar trebui să fie la 8 săptămâni de la intrarea în vigoare a OG 12/2022.

Care este exact locul unde trebuie sa ajungă?

Așa cum este menționat în regulament, întoarcerea se face la centrele operaționale din statul membru de licențiere.

Cum veți verifica, concret, daca a ajuns camionul exact la sediul companiei sau doar a atins teritoriul României, pentru a ieși cat mai repede din țară?

Se vor verifica documentele de transport și înregistrările tahograf.

Veți da de la început sancțiuni, sau veți încerca inițial să ajutați piața să conștientizeze importanța respectării acestei prevederi?

La început, se vor face acțiuni de instruire și conștientizare a importanței respectării legislației în vigoare.

Ce rol are ISCTR în controlul prevederilor privind Directiva detașării?

ISCTR verifică, în trafic, dacă există documentul fizic sau în format electronic care atestă detașarea conducătorului auto utilizat de către un operator de transport străin.

Sancțiuni pentru manipularea tahografului

ISCTR a aplicat, în 2021, 878 de sancțiuni pentru manipularea aparatelor tahograf și asa depășirii perioadelor maxime de conducere, conform următoarelor articole din OG 37:

  • 661 contravenții la ART. 8, ALIN. 1, LIT. I – intervenția asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate și/sau a informațiilor conținute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare
  • 133 contravenții la ART.8, ALIN.1, LIT. F – utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto
  • 62 contravenții la ART. 8, ALIN. 2, LIT. Ț – scoaterea neautorizată a diagramei tahografice sau cartelei tahografice din echipamentul/aparatura de înregistrare, care are impact asupra înregistrării datelor relevante
  • 22 contravenții conform ART. 8, ALIN. 3, LIT. C – depășirea cu 4 ore sau mai mult, dar mai puțin de 9 ore, a duratei maxime de conducere săptămânală.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.