Amenzile pe e-Transport pentru AEO și e-TVA, amânate: B2C, peste 1 an; punctul-amendă, înghețat (OUG 87)

UPDATE: OUG nr. 87 a fost pubicată în Monitorul Oficial nr. 608, din 29 iunie. (Document la finalul articolului)

Guvernul a adoptat în 28 iunie, la solicitarea mediului de afaceri, Ordonanța de urgență (OUG) pentru modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Principalele modificări aduse de actul normativ:

Pentru operatorii economici autorizați AEO se amână, până la 1 ianuarie 2025, sancțiunile pentru faptele săvârșite şi constatate începând cu această dată, pentru transportul rutier internațional vizat de legislația e-Transport.

Pentru ceilalți însă, sancțiunile se aplică de la 1 iulie 2024.

„Măsura este necesară pentru evitarea unui blocaj la nivelul operatorilor economici autorizați care desfășoară activități cu pondere semnificativă în economia națională și care efectuează în mod curent transporturi internaționale de bunuri”, precizează Ministerul Finanțelor.

e-TVA:

  • se amână de la trei luni la șase luni, până la 1 ianuarie 2025, termenul de justificare a diferențelor de TVA, în raport cu datele din decontul precompletat de TVA;
  • se prelungește termenul de cinci zile pentru verificarea informațiilor și datelor din decontul precompletat de TVA la 20 de zile și abrogarea notelor justificative, care implicau un efort suplimentar din partea experților contabili;
  • se înființează Comitetul e-TVA format din reprezentanții MF și ai mediului de afaceri pentru monitorizarea mecanismului sistemului RO-eTVA și realizarea de îmbunătățiri constante într-un mediu partenerial, care să asigure combaterea evaziunii fiscale și reducerea gap-ului de TVA, cât și o digitalizare care să vină în sprijinul contribuabililor, în relație cu organele fiscale. Comitetul are rol consultativ, iar membrii lui nu vor fi remunerați;
  • notificările de conformare nu vor produce efecte cu privire la indicatorii de risc fiscal, până la 1 ianuarie 2025;
  • revizuirea cuantumului sistemului de amenzi, diferențiat pe categorii de persoane impozabile.

e-Factura:

Se stabilește o perioadă de 1 an, respectiv până la 1 iulie 2025, în care să nu fie obligatorie utilizarea RO e-Factura de către institutele/centrele culturale ale altor state care activează pe teritoriul României în baza unor acorduri interguvernamentale, precum și de către furnizorii/prestatorii acestora, având în vedere restricțiile tehnice actuale ale sistemului.

Clarificări pentru acordarea facilității fiscale în ceea ce privește salariul minim

Pentru acordarea facilității fiscale referitoare la neimpozitarea și neincluderea în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii a sumei de 300 lei/lună se ajustează plafonul lunar de 4.000 lei, reprezentând venit brut realizat din salarii și asimilate salariilor, în sensul excluderii de la calculul acestuia a contravalorii tichetelor de masă, respectiv a indemnizației de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie-decembrie 2024.

Astfel, angajații care, prin cumulul noului salariul minim cu bonurile de masă ar fi depășit pragul de 4.000 lei, beneficiază în continuare de neimpozitarea celor 300 lei. Salariul minim brut a fost majorat de Guvern, anterior, de la 3.300 de lei la 3.700 de lei, cu această facilitate.

„Art. V – Începând cu veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii iulie 2024, în venitul brut astfel cum este definit la art. 76 alin. (1)—(3) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care se ia în calcul la stabilirea plafonului lunar de 4.000 lei inclusiv, prevăzut la art. LXXIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, cu modificările și completările ulterioare, nu se include contravaloarea tichetelor de masă, respectiv indemnizația de hrană, după caz, acordate potrivit legii, pentru perioada iulie—decembrie 2024”.

De asemenea, noua OUG stabilește că, până la 31 decembrie 2024, valoarea punctului-amendă se va menține la cuantumul actual.

„ART. VII – La articolul 98 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, dupăalineatul (26) se introduce un nou alineat, alin. (27), cu următorul cuprins:

„(27) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în perioada 1 iulie-31 decembrie 2024, un punct-amendă este 165 lei.”

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.