DIRECTIVA DETAȘĂRII a intrat în vigoare. Primele impresii

Înscriere în sistem, transmitere de informații, generare de documente… birocrație și multă incertitudine. Cel puțin deocamdată… Tuturor acestora li se adaugă, deja, semnale de abuz din partea autorităților de control… din Franța. Am încercat să aflăm primele impresii de la Roxana Ilie, responsabil reprezentare și informare UNTRR.

ZIUA CARGO: Cum puteți caracteriza modul în care au început să fie puse în practică prevederile Directivei Detașării?

Roxana Ilie: Noile reguli europene privind detașarea șoferilor, prevăzute de Directiva 1057/2020, au început să se aplice din 2 februarie, într-un context național și european caracterizat prin incertitudine, generată atât de lipsa de claritate a reglementărilor europene, cât și de lipsa unui ghid din partea autorităților române care să clarifice elementele remunerației șoferilor profesioniști care operează transporturi internaționale în UE, inclusiv regimul diurnei și al indemnizațiilor de delegare/detașare, pe care transportatorii rutieri trebuie să le acorde șoferilor angajați, în funcție de regimul de detașare aplicabil transporturilor operate de aceștia.

Care au fost cele mai mari provocări?

Pot enumera câteva mari probleme legate de începerea aplicării noilor prevederi ale Pachetului Mobilitate 1.

Prima ține de falsa exceptare de la detașare a operațiunilor de cross-trade prevăzute de Directiva 1057/2020. Deși Comisia Europeană a publicat un Ghid pentru a clarifica aplicarea noilor reguli ale detașării șoferilor, care operează transporturi rutiere internaționale de mărfuri în UE, interpretările CE din acest ghid sunt extrem de nefavorabile transportatorilor români, pentru că le limitează dreptul de a opera 2 transporturi intracomunitare cross-trade exceptate de la detașare, CE extinzând, totodată, aplicarea detașării și la cursele cu camionul gol, contrar prevederilor Directivei 1057/2020. UNTRR a semnalat Comisarului European pentru Transporturi, Adina Vălean, faptul că Ghidul CE privind detașarea șoferilor conduce la o „falsă exceptare” a operațiunilor cross-trade de la regulile detașării.

Cea de-a doua mare problemă aduce în prim plan lipsa unor informații transparente din partea Statelor Membre și a CE, privind modul de plată a șoferilor. Am în vedere remunerațiile naționale și elementele acestora.

În al treilea rând, o problemă o constituie obligația întoarcerii acasă a camioanelor, aplicată din 21 februarie 2022, deși România și mai multe state membre est-europene au solicitat suspendarea acestei obligații la Curtea de Justiție a UE, până la o decizie CJUE privind anularea acesteia.

S-au putut înscrie ușor operatorii pe platformă?

UNTRR primește numeroase sesizări și întrebări de la transportatori privind utilizarea acestui portal și încercăm să le oferim toate informațiile disponibile la acest moment, conform clarificărilor oficiale publicate de CE.

Cu toate acestea, deși portalul pare simplu de administrat, procedurile sunt complexe, iar volumul de activitate este semnificativ pentru o companie de transport, atât pentru inițierea conturilor, cât și a declarațiilor de detașare, pentru fiecare șofer și pentru fiecare țară în care acesta este detașat. Așa cum UNTRR a semnalat, în numeroase rânduri, aceste prevederi ale D1057/2020, deși aduc o simplificare, prin utilizarea unui portal unic european, în locul numeroaselor platforme naționale, generează, în continuare, o povară administrativă semnificativă pentru firmele de transport rutier, în special pentru IMM-urile din România și din estul UE, care sunt direct vizate de aceste prevederi și de controalele autorităților din Vest.

Pentru a veni în ajutorul transportatorilor, având în vedere complexitatea procedurilor, UNTRR a lansat platforma www.detasaretransport.ro, unde operatorii de transport rutier pot beneficia de suport pentru crearea unui cont al firmei în platforma IMI și pentru transmiterea declarațiilor de detașare cu cod QR generat IMI, pentru șoferii angajați care operează transporturi rutiere internaționale și cabotaj, în UE.

Există toate informațiile necesare pentru ca operatorul să știe ce are de făcut, în relație cu fiecare stat?

Multe dintre statele membre UE nu și-au îndeplinit obligația ca, până la data de 2 februarie, să transpună Directiva 1057/2020 și să informeze transparent transportatorii rutieri cu privire la prevederile naționale privind detașarea și remunerația minimă pe care aceștia trebuie să le respecte. Actuala întârziere a statelor membre UE în publicarea transparentă a informațiilor relevante poate conduce la controale și amenzi abuzive aplicate transportatorilor rutieri, motiv pentru care UNTRR a solicitat amânarea aplicării acestor reguli până la clarificarea situației la nivel european. Cu toate acestea, CE nu a amânat aplicarea regulilor detașării șoferilor care au intrat în vigoare pe 2 februarie, însă a precizat că va lansa proceduri de infringement pentru statele membre care nu au transpus la timp Directiva 1057/2020.

Pe site-ul UNTRR, publicăm ultimele informații privind transpunerea Directivei detașării în diferite țări, imediat ce acestea sunt disponibile.

Concret, odată înscris pe platformă, ce trebuie să facă operatorul? Există semnale în sistem că ai făcut lucrurile bine sau că nu ai respectat cerințele?

După ce firma și-a creat un cont securizat pe interfața publică conectată la IMI, are posibilitatea să creeze, să transmită și să gestioneze declarațiile de detașare, precum și cererile de documente formulate de autoritățile competente ale unui stat membru.

Statele membre pot transmite cereri de documente în contul operatorului din interfața publică, unde va fi pop-up o pictogramă care indică o nouă cerere primită. În plus, toți utilizatorii de cont înregistrați vor primi, de asemenea, o notificare prin e-mail, la adresa lor de e-mail înregistrată, ori de câte ori se trimite o cerere către cont.

Din datele pe care le dețineți, au început deja controale pe această temă?

La nicio săptămână de la intrarea în vigoare a Directivei detașării în transporturi, autoritățile din Franța fac abuzuri la control și solicită formularul MACRON. Aceasta în condițiile în care notele de informare trimise până acum de CE precizează clar că site-urile web naționale din statele membre UE, precum SIPSI, MiLoG, LIMOSA, MELDLOKET, UTIK, LSDB, nu se vor mai folosi pentru declarații privind detașarea șoferilor în transportul rutier, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 1057/2020.

În perioada 7-9 februarie 2022, mai multe companii de transport din România ne-au informat că șoferii au fost opriți în Franța (pe D910 și N10) pentru un control de rutină și au întâmpinat dificultăți prezentând formularul de detașare obținut prin IMI. În anumite cazuri, jandarmeria a invocat că formularul nu este scris în limba franceză și nu îl pot lua în considerare și, în alte cazuri, au cerut direct formularul MACRON, spunând că acest certificat IMI nu este luat în considerare. Firmele controlate aveau și formulare MACRON în vigoare și, după ce șoferii le-au prezentat autorităților, acestea au dat drumul vehiculelor fără să le sancționeze.

Practic, autoritățile franceze nu au acceptat formularul de detașare IMI în limba română, tocmai pentru că erau nepregătite să citească codul QR și să verifice în portalul IMI, însă acesta este rolul digitalizării – fiecare conducător auto are declarația IMI în limba națională și ofițerul de control din țara gazdă care verifică poate vizualiza declarația conducătorului auto în limba selectată prin portal.

Ne așteptăm ca această situație să se clarifice treptat, în următoarele 6 luni.

Ce așteptați din partea CE și a statelor membre, pentru crearea unui cadru care să faciliteze îndeplinirea condițiilor fără a risca amenzi?

UNTRR solicită, de mult timp, Comisiei Europene și Statelor Membre să asigure transparența reglementărilor naționale, care trebuie respectate de transportatorii rutieri. Este esențial, pentru industria transporturilor, să se creeze un cadru care să le faciliteze transportatorilor rutieri îndeplinirea obligațiilor care le sunt impuse prin reglementări naționale și europene, fără a risca amenzi.

Comisia Europeană trebuie să asigure implementarea armonizată a regulilor europene și să acționeze ferm împotriva interpretărilor și practicilor naționale abuzive.

În acest scop, la nivel european, a fost înființată Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), având ca obiectiv asigurarea de informații transparente pentru șoferi și operatorii de transport și, totodată, având rol de facilitare și consolidare a cooperării între autoritățile naționale relevante în sprijinul inspecțiilor concertate și comune.

Pe 31 ianuarie, UNTRR a avut o întâlnire cu directorul executiv al Autorității, Cosmin Boiangiu, iar secretarul general al Uniunii, Radu Dinescu, a semnalat problemele cu care se confruntă transportatorii români legate de intrarea în vigoare a PM 1, la nivelul UE. Oficialul ELA a precizat că instituția pe care o reprezintă a solicitat autorităților de control, să informeze operatorii de transport asupra obligațiilor ce le revin.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

Precizări ale Ministerului român al Transporturilor

  • Directiva UE 2020/1057 privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier și de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce privește cerințele de control și a Regulamentului (UE) 1024/2012 a fost transpusă în legislația românească prin Ordonanța Guvernului 12/2022, publicată în Monitorul Oficial 98 din 31 ianuarie.
  • Schimbul de informații între autoritățile de control din statele membre UE este pus în aplicare prin intermediul Sistemului de Informare al Pieței Interne (IMI) și Portalul UE privind declarațiile de detașare, acesta fiind un sistem obligatoriu, folosit de către operatorii de transport rutier pentru trimiterea declarațiilor de detașare. Aceste sisteme sunt, în prezent, funcționale, așa cum a fost transmis de către Comisia Europeană (DG MOVE).
  • Operatorii de transport rutier sunt obligați să utilizeze doar Portalul UE pentru declarațiile de detașare (postingdeclaration.eu/landing), utilizarea sistemelor naționale, în acest scop, fiind total interzisă.
  • În cazul constatării unor disfuncționalități la utilizarea portalului indicat, operatorii de transport rutier români trebuie să sesizeze fie Inspecția Muncii, fie Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.