PACHETUL MOBILITATE 1: Prevederi care ne afectează, în 2021

Pachetul Mobilitate 1 a intrat în vigoare, în 2020, dar aplicarea lui se va face etapizat. Între timp, cadrul legislativ național a fost adaptat la noile modificări de la nivel european, Guvernul adoptând, chiar, la finalul anului trecut, Ordonanța de Urgență 221, prin care se stabilesc sancțiunile aplicate pe plan local pentru nerespectarea noilor reglementări.

Directory Shield Highway Traffic Autos

Ordonanța de Urgență 221/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial 1329 din 31 decembrie și modifică OG 37 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Printre altele, actul normativ așază în zona abaterilor minore:

  • nerespectarea obligației de a aduce șoferii acasă la 4 săptămâni
  • nerespectarea cerinței privind păstrarea la sediu a documentelor care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto astfel încât să se poate întoarce la sediul companiei sau la domiciliu
  • nerespectarea obligației de a nu efectua la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale și a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore, luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare.

Sancțiunile în cazul acestor abateri pot consta în avertisment sau o amendă încadrată între 250 și 500 lei și se aplică operatorului de transport.

Modalitatea de control și sancțiunile nu sunt, însă, unitare la nivel European, fiind state care pot aplica corecții severe pentru neîntoarcerea acasă a șoferilor sau pentru petrecerea pauzei săptămânale la bordul vehiculelor.

Opening the debate on BREXIT

Clarificări din partea CE

De menționat, Comisia Europeană a oferit o serie de clarificări privind modul de aplicare a prevederilor Pachetului Mobilitate 1, pe care UNTRR le saluta, pentru că țin cont de drepturile omului și lasă la alegerea șoferilor profesioniști unde să își efectueze odihna legală.

Totodată, CE a reconfirmat precizările transmise UNTRR și IRU – Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere, încă din 2019, conform cărora autoritățile naționale de control nu pot solicita șoferilor să prezinte documente care să dovedească faptul că repausul lor săptămânal normal, care precedă inspecția rutieră, nu a fost efectuat în vehicul. Dar toate aceste precizări nu reprezintă decât recomandări pe care statele membre le pot sau nu adopta.

Iată principalele clarificări aduse de Comisia Europeană privind Pachetul Mobilitate 1 – Regulamentul 1054/2020, așa cum au fost ele menționate de UNTRR:

  • Firmele de transport au obligația de a organiza întoarcerea acasă a șoferilor la centrul operațional al firmei sau la locul de reședință al șoferului, însă, în final, este alegerea șoferilor profesioniști unde să își efectueze odihna legală.

CE arată că locul în care șoferul își petrece în cele din urmă odihna este alegerea acestuia, exemplificând că un șofer își poate informa angajatorul cu privire la decizia sa de a merge în alt loc decât centrul operațional al angajatorului sau rezidența sa, de exemplu pentru o vacanță. În timp ce șoferul își poate alege locul de odihnă, acesta nu are nicio posibilitate de a elibera angajatorul de obligațiile sale de a organiza munca care să permită întoarcerea regulată „acasă”. Această obligație a întreprinderii de transport rămâne, indiferent de declarația conducătorului auto.

Cu toate acestea, Comisia Europeană nu a răspuns, până la începutul anului 2021, la întrebărilor adresate de transportatorii români, precum clarificarea „locului de reședință” și a posibilității de organizare a întoarcerii acasă a șoferilor în centrele logistice deținute de firmele românești de transport în Europa de Vest.

  • Șoferii nu trebuie să prezinte niciun document pentru a proba respectarea interzicerii efectuării repausului săptămânal normal în cabina camionului.

În clarificările publicate, Comisia Europeană reconfirmă precizările transmise UNTRR și IRU încă din 2019, conform cărora autoritățile naționale de control nu pot solicita șoferilor să prezinte documente care să dovedească faptul că repausul lor săptămânal normal care precedă inspecția rutieră nu a fost efectuat în vehicul, iar șoferii pot fi amendați pentru nerespectarea acestei interdicții numai atunci când sunt prinși efectuând un repaus săptămânal normal în interiorul autovehiculului la momentul controlului.

Cu toate acestea, UNTRR continuă să solicite CE să se asigure că toate autoritățile de control naționale aplică proceduri corecte și armonizate de controlare a respectării interdicției de efectuare a repausului săptămânal normal de peste 45 h în cabină, pentru a stopa controalele și amenzile abuzive ale autorităților franceze și belgiene privind repausul săptămânal normal al șoferilor din ultimii ani. De asemenea, până la încetarea pandemiei COVID-19, UNTRR a solicitat CE să se permită șoferilor profesioniști să își efectueze repausul săptămânal normal în cabină, pentru a le proteja sănătatea.

În documentul publicat pe 30 noiembrie 2020, de Comisia Europeană, sunt clarificate și aspecte legate de efectuarea compensărilor în cazul efectuării a două perioade de repaus săptămânal reduse consecutive, regula feribotului, depășirea excepțională a timpilor de conducere, conducerea în echipaj, înregistrarea trecerii frontierei.

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), nr. C19, din 18 ianuarie, au fost publicate 12 anunțuri ale acțiunilor în anularea dispozițiilor Pachetului Mobilitate I, introduse de România și de statele membre UE cu interese similare.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.