PRECIZĂRI C.E. PENTRU VEHICULELE SUB 3,5 T ȘI MODIFICĂRI LEGISLATIVE: Obligații interne și externe

Plata angajaților din transporturi și modul în care veniturile șoferilor sunt impozitate s-au aflat în prim plan, în ultima perioadă. Guvernul a aprobat modificarea prin ordonanță a Codului fiscal, iar CE a transmis UNTRR o serie de precizări privind conducătorii auto aflați la volanul unui vehicul sub 3,5 t.

Guvernul a modificat Codul fiscal, prin Ordonanța 16/2022. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial 716 din 15 iulie, și include o serie de prevederi importante pentru mediul de afaceri, printre care cele privind deductibilitatea indemnizațiilor de delegare sau detașare.

Așa cum am anunțat din numărul trecut al revistei ZIUA CARGO, Executivul a ținut cont de solicitările patronatelor din transporturi, eliminând în mod explicit acest tip de activitate din rândul celor pentru care suma aferentă indemnizațiilor de delegare neimpozitate, nu avea voie să depășească 33% din nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Limita aplicată va fi cea de 3 salarii.

Iată ce stipulează Ordonanța 16:

„La articolul 76 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

  1. k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare, inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea Guvernului 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare, precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

 (i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.”
Noile prevederi intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Adrian Câciu, ministrul Finanțelor: „Noi am anunțat, încă de la începutul acestui an, că această reformă se va face. (…) În urma dialogului preliminar avut cu mediul de afaceri și mediul asociativ, dar și în partea de discuții politice în cadrul coaliției au fost luate o serie de decizii (…) Sunt o serie de măsuri care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2023 și câteva măsuri care intră în vigoare începând cu data de 1 august 2022.”

loi Macron se aplică în continuare șoferilor de vanuri

Într-un răspuns transmis de Comisia Europeană, la o solicitare făcută de Uniunea Transportatorilor Rutieri din România se arată că statele membre UE (inclusiv Franța) pot aplica regulile naționale de detașare, șoferilor vehiculelor sub 3,5 t, până la 30 iunie 2026.

Concret, UNTRR a cerut CE clarificarea urgentă a regimului de detașare aplicabil șoferilor care conduc vehicule comerciale ușoare sub 3,5 tone și vehicule de transport persoane cu mai puțin de 9 locuri, având în vedere faptul că Franța continuă să aplice regulile naționale de detașare (loi Macron) în cazul acestor vehicule.

Potrivit răspunsului primit, Directiva 1057/2020 (care stabilește reguli speciale privind detașarea conducătorilor auto – Lex specialis) se aplică numai pentru șoferii vehiculelor dotate cu tahograf și care sunt acoperite de Regulamentul 561/2006 privind timpii de conducere și de odihnă. „Prin urmare, vehiculele comerciale sub 3,5 t și vehiculele de pasageri cu mai puțin de 9 locuri nu sunt reglementate de prevederile Lex specialis și continuă să fie acoperite de sistemul național anterior privind detașarea”, se arată în documentul citat.

Termen limită 30 iunie 2026

Astfel, CE consideră că loi Macron, care transpune Directiva 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor și măsurile de control relevante (cum ar fi cerința depunerii unui certificat de detașare prin sistemul național SIPSI) poate continua să se aplice până la 30 iunie 2026, în cazurile de detașare a șoferilor care conduc vehicule comerciale ușoare.

Comisia precizează, însă, că începând cu 1 iulie 2026, Regulamentul (CE) 561/2006 se va aplica și transportului internațional de mărfuri cu vehicule utilitare de peste 2,5 t. „În consecință, aceste vehicule vor trebui să fie echipate cu un tahograf și, prin urmare, anumite operațiuni de transport internațional efectuate cu aceste vehicule vor fi reglementate de Directiva (UE) 1057/2020 (…). În consecință, începând cu 1 iulie 2026, operatorii de vehicule utilitare de peste 2,5 t vor putea utiliza Portalul IMI pentru declarațiile de detașare a transportului rutier (portalul RTPD) și aplica excepțiile de la detașare stabilite prin Directiva 1057/2020 pentru transporturile rutiere bilaterale și până la 2 transporturi cross-trade legate de transporturile bilaterale”, concluzionează UNTRR.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.