ANAF se reorganizează din nou. DOCUMENT

La 2 ani de la ultima reorganizare, ANAF îşi modifică din nou structura, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru modificarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea ANAF şi a Ministerului Finanţelor Publice, publicat vineri pe site-ul MF.

Iată modificările, aşa cum apar în Nota de fundamentare a proiectului de HG:

–  Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili va funcţiona ca organ fiscal cu personalitate juridică şi buget propriu, în subordinea preşedintelui ANAF – măsură recomandată şi de FMI, în Raportul întocmit în luna august 2015;

– va fi înfiinţată Direcţia de executare silită a cazurilor speciale, precum şi structuri teritoriale subordonate organelor fiscale, cu atribuţii în coordonarea şi monitorizarea modalităţilor de executare silită – inclusiv a valorificării bunurilor sechestrate prin modalităţile prevăzute de lege – şi aplicarea măsurilor asigurătorii;

– Direcţia verificări fiscale care gestionează programul de creştere a conformării voluntare a persoanelor cu venituri mari va fi reorganizată la nivel de direcţie generală, sub denumirea Direcţia generală control venituri persoane fizice;

pentru reconfigurarea Direcţiei de verificări fiscale este nevoie de 1.000 de posturi suplimentare.

– va fi înfiinţat postul de secretar general adjunct – “având în vedere dimensiunile şi complexitatea activităţii aparatului propriu al ANAF” -,care va coordona în mod direct Direcţia generală de investiţii, achiziţii publice şi servicii interne.

În noua organizare, se pot delega din atribuţiile de ordonator de credite, către postul de secretar general adjunct, Unitatea de imprimerie rapidă şi Direcţia generală de buget şi contabilitate.

– secretarul general va coordona direct doar Direcţia generală de organizare şi resurse umane şi Serviciul de comunicare, relaţii publice şi mass-media, precum şi diverse proiecte cu finanţare externă existente la nivelul ANAF.

Cele 1.000 de locuri pe care Fiscul le vrea suplimentate la ANAF se justifică, în opinia autorilor proiectului de HG, de:

– volumul activităţii de executare silită pentru care se constituie şi structura nouă de executare silită cazuri speciale

– deficitul de personal la nivelul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti

– necesarul de posturi la nivelul Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, mai ales în contextul primirii calităţii de ordonator terţiar de credite de la 1 ianuarie 2016.

De asemenea, “necesarul de personal este dat de deficitul pe anumite arii de activitate şi necesitatea completării posturilor în vederea îndeplinirii în condiţii corespunzătoare a obiectivelor Direcţiei generale antifraudă fiscală şi direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi de locuri necesare în serviciile suport cu precădere pentru DGAMC, activitatea juridică, tehnologia informaţiei”.

Vezi aici:

Structura organizatorică

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.