Construirea cu capital privat a locuintelor de inchiriat, aprobata de Guvern

Accesul la o locuinta a persoanelor fara resurse suficiente sa-si cumpere de pe piata libera un apartament va fi mai facil in viitorul apropiat, dupa ce Guvernul a aprobat, miercuri, Programul Constructia de locuinte cu chirie, realizate prin atragerea capitalului privat. Va fi constituit, astfel, la nivel national, un fond de locuinte de inchiriat, realizat din de investitori privati, pe terenuri apartinand domeniului public al statului.

Finantarea proiectarii, construirii si exploatarii locuintelor se va asigura de catre investitorii privati, din surse proprii sau atrase. Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) va finanta structurarea economica, tehnica si juridica a proiectelor, inclusiv elaborarea studiilor de fundamentare a deciziei de concesionare si a documentatiilor de atribuire a contractelor necesare implementarii Programului, din surse de la bugetul de stat.

“Este un proiect pilot derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (MDRT), prin ANL. Programul se va realiza prin incheierea de contracte de concesiune de lucrari publice. Terenurile destinate acestor constructii apartin domeniului public al statului si vor fi transferate pe durata utilizarii cladirilor”, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Suciu. a afirmat Dan Suciu.

Investiorii primesc cota-parte din chirii

In contrapartida locuintelor realizate, investitorii privati vor primi o cota-parte din chiriile incasate, insotita de plata unor plati unitare periodice, ce vor fi rambursate de ANL din surse de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii.

Lucrarile de viabilizare si dotarile tehnico-edilitare se vor asigura de catre autoritatile publice locale si/sau de catre investitori, in conformitate cu contractele incheiate de ANL cu unitatile administrativ-teritoriale si/sau investitorii privati, modalitatea de realizare a acestora fiind analizata pentru fiecare proiect in parte.

Astfel, lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare din exteriorul perimetrului destinat locuintelor se vor realiza de catre autoritatile publice locale, finantarea fiind asigurata din surse de la bugetul de stat si/sau bugetul local. Cu privire la lucrarile de viabilizare si tehnico-edilitare din interiorul perimetrului destinat locuintelor, acestea se pot realiza fie de catre autoritatea publica locala, in masura in care se pot aloca fonduri in acest sens, fie de catre investitorul privat in cadrul contractului de concesiune.

Concesiunea, numai dupa inceperea lucrarilor tehnico-edilitare

Pentru asigurarea rentabilitatii proiectului, ANL va initia procedura de atribuire a contractului de concesiune numai dupa inceperea lucrarilor de viabilizare si tehnico-edilitare pana la limita perimetrului destinat constructiei de locuinte.

Investitorul privat este cel care, pe langa asumarea constructiei, va administra locuintele construite, colectand chiriile si cheltuielile de intretinere. La incetarea contractului de concesiune, activele realizate in cadrul Programului raman in domeniul public al statului si administrarea ANL.

Agentia Nationala pentru Locuinte va constitui o baza de date care va centraliza toate solicitarile pentru realizarea de locuinte prin Program, formulate de autoritatile publice locale si/sau centrale, precum si datele privind terenurile disponibile si/sau constructiile nefinalizate in diverse stadii de executie aflate in proprietatea acestora, inclusiv situatia retelelor de utilitati si a dotarilor tehnico-edilitare necesare asigurarii conditiilor de locuit.

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, stabilesc masurile necesare luarii in evidenta si analiza solicitarilor de locuinte si dau publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare. Cererile privind repartizarea de locuinte realizate prin Program se analizeaza de comisii constituite in acest scop.

Cine beneficiaza de locuinte

Solicitantul unei astfel de locuinte, precum si ceilalti membrii ai familiei acestuia – sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia, nu trebuie sa detina o alta locuinta in proprietate exclusiva si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte cu chirie, proprietate de stat sau proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, in localitatea in care a solicitat locuinta.

Titularul cererii de locuinta trebuie sa aiba contract de munca, cu o vechime minima neintrerupta de cel putin un an. De asemenea, venitul mediu pe membru de familie al titularului cererii de locuinta trebuie sa fie de cel putin 50% din salariul mediu brut pe economie, dar nu mai mare de 100% din salariul mediu brut pe economie. De asemenea, exista o serie de criterii de ierarhizare cu un punctaj aferent.

Cat va fi chiria

Cuantumul chiriei nu poate fi mai mare decat o treime din salariul mediu net pe economie, dar nu mai mic decat valoarea stabilita de amortizarea locuintei pe perioada normata de viata. Sumele incasate din chirii se vor distribui conform prevederilor legale, astfel: 50% din cuantum se constituie venit la bugetul de stat, 30% din cuantum revine investitorului privat si 20% din cuantum revine ANL.

Purtatorul de cuvant al Guvernului a precizat ca Executivul a decis sa transmita EUROSTAT contractul-cadru pe baza caruia se va incheia contractul cu investitorul privat pentru a se face analiza de impact asupra bugetului. “Asteptam rezultatul analizei si atunci vedem in ce masura proiectul are sustenabilitate si poate merge mai departe”, a adaugat purtatorul de cuvant al Guvernului.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PALSU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.