Diurnele rămân diurne

Problema diurnelor s-a rezolvat, cel puţin momentan, după ce Guvernul a modificat astăzi, printr-o Ordonanță de urgență, Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale, în scopul introducerii unor reglementări specifice referitoare la detașarea cetățenilor români în alte state din Uniunea Europeană. Reglementările vizează, pe scurt, diurnele şi salariul minim. 

Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii, Rovana Plumb, după şedinţa Executivului, cu precizarea că în elaborarea actului normativ a discutat cu reprezentanţii federaţiilor de transportatori asupra acestor modificări.

La discuţii a participat o delegaţie condusă de Decebal Popescu, din care au făcut parte reprezentanţi ai APTE 2002, FORT şi UNTRR. Decebal Popescu ne-a confirmat astăzi că actul normativ a fost aprobat în forma convenită de transportatori cu conducerea Ministerului Muncii.

În prezent nu există o reglementare specifică privind detașarea realizată de angajatorii din România pe teritoriul altor state UE.

Singura instituție similară este cea a detașării reglementate de Codul Muncii, însă în lipsa unei reglementări  mai detaliate, detașarea transfrontalieră este interpretată și aplicată în mod diferit de angajatori, precizează Executivul, înt-un comunicat.

Astfel, conform noilor reglementări, salariaţii detaşaţi de pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnaţionale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin acte cu putere de lege, acte administrative prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale de generală aplicare valabile în statul membru pe teritoriul căruia sunt executate lucrările, cu privire la:

– durata maximă a timpului de muncă şi durata minimă a repausului periodic;

– durata minimă a concediilor anuale plătite;

– salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;

– condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către agenţii de muncă temporară;

– sănătatea şi securitatea în muncă;

– măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri;

– egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

De asemenea, actul normativ definește în ce condiții se aplică instituția detașării salariaților români în alte state din Uniunea Europeană și explicitează termeni precum “salariat detașat pe teritoriul României“ și “salariat detașat de pe teritoriul României”, “cheltuieli generale de detașare“  “indemnizație specifică detașarii“.

Noile reglementări definesc și noțiunea de salariu minim, astfel:

– salariul minim aplicabil pe teritoriul României pentru salariatul detașat pe teritoriul României;

– salariul minim aplicabil pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau pe teritoriul Confederației Elvețiene, pentru salariatul detașat de pe teritoriul României.

O altă prevedere a actului normativ vizează salariații care efectuează operațiuni de transport internațional.

Potrivit actului normativ, personalului angajatorilor stabiliţi pe teritoriul României, care efectuează operaţiuni de transport internaţional, fiind trimis să lucreze pentru o perioadă de timp limitată pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene și care nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 344/2006, i se aplică prevederile art. 43 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [care definesc delegarea ca fiind exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă] şi beneficiază de drepturile prevăzute la art. 44 alin. (2) din acelaşi act normativ [referitoare la plata  pentru salariatul delegat a cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.

Prevederile noii OUG nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detaşaţi în România, precum și pentru salariații detașați din România într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elvețiană, precizează Executivul.

Magda SEVERIN

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.