UPDATE: Proiect de modificare a Codului Rutier: CRESC AMENZILE şi perioadele de SUSPENDARE a permisului auto

Autorităţile sunt croite pe reducerea numărului accidentelor, iar cum majorarea amenzilor nu a prea dat roade până acum – săptămânal fiind aplicate cu duiumul sancţiuni (circa 30.000) fără să pară că românilor le pasă de bani -, specialiştii Direcţiei Rutiere încearcă acum altă metodă, mult mai “dureroasă”: creşterea substanţială a perioadei de suspendare a permisului auto, în paralel cu mărirea de la 21 la 124 a numărului punctelor de amendă pentru clasa a V-a de sancţiuni, plus introducerea clasei a VI-a (de la 125 la 200 puncte-amendă) şi sancţiuni cu mai multe puncte-amendă, inclusiv pentru lipsa centurii de siguranţă de către minori (9-20 puncte) şi depăşirea vitezei sub 60 de km faţă de cea admisă (31 km, 41 km, 51 km). Metoda aceasta complexă nu are cum să dea greş, dar mai întâi trebuie convinşi legiuitorii.

UPDATE 16 octombrie: Noul Cod rutier a fost aprobat în Guvern sub forma unui proiect de lege şi va merge în Parlament spre dezbatere şi aprobare.

Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică, timp de 10 zile, proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Dacă va trece de Executiv, va intra în vigoare imediat după publicarea în Monitorul Oficial, urmând ca Parlamentul să o dezbată pe articole şi să o aprobe până la sfârşitul anului. Vom vedea însă cât de curajoşi sunt guvernanţii să accepte amenzile astronomice prevăzute a fo aplicate, când salariul minim pe economie este de 800 de lei iar majoritatea covârşitoare a românilor câştigă lunar sume asemănătoare.

Proiectul de act normativ urmăreşte adoptarea unor măsuri menite să prevină şi să combată principalele cauze generatoare de accidente, în special a celor ce produc consecinţe grave şi deosebit de grave – pierderi de vieţi omeneşti, răniţi grav sau pagube materiale importante, argumentează autorii, argumentează autorii.

Spre exemplu, în anul 2012, din totalul de 26.927 accidente rutiere soldate cu victime, aproape jumătate, respectiv 10.513 accidente soldate cu 805 persoane decedate, 3.994 persoane rănite grav şi 10.125 persoane rănite uşor, s-au produs pe fondul vitezei, neacordării priorităţii pietonilor angajaţi regulamentar în traversare sau a consumului de băuturi alcoolice.

„În acest sens, actul normativ supus dezbaterii publice introduce mărirea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce pentru o serie de abateri punctuale, ce reprezintă principalele cauze generatoare a celor mai grave accidente rutiere”, precizează MAI.

În această categorie se înscriu, printre altele:

 • conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice
 • neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată
 • nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului
 • neacordarea de către conducătorul autovehicului a priorităţii de trecere pentru pietoni sau conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii, în sens opus.

În primul rând, se modifică clasa a V-a de sancţiuni (prevăzute la Art. 98 din OUG 195/2002) şi se introduce clasa a VI-a, astfel:

„Art. 98, lit (4): Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
a) clasa I: 2 sau 3 puncte-amendă (160-240 lei, n.r.);
b) clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amendă (320-400 lei, n.r.);
c) clasa a III-a: de la 6 la 8 puncte-amendă (480-640 lei, n.r.);
d) clasa a IV-a: de la 9 la 20 puncte-amendă (720-1.600 lei, n.r.);
e) clasa a V-a: de la 21 la 124 puncte-amendă (1.680-9.920 lei, n.r.);
f) clasa a VI-a: de la 125 la 200 puncte-amendă (10.000-16.000 lei, n.r.)”.

Amintim că 1 punct de amendă a crescut la 80 de lei, începând cu 1 iulie.

Sancţiuni în funcţie de viteza depăşită (pe km)

La Art. 100 alin. (3), care prevede sancţionarea cu amendă din clasa a II-a de sancţiuni (de la 4 la 5 puncte-amendă, respectiv 320-400 lei, n.r.) şi cu suspendarea permisului timp de 30 de zile, după lit. g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

,,h) depăşirea cu 31 până la 40 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.”.

La Art. 101 alin. (3) – amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni (de la 6 la 8 puncte-amendă, respectiv 480-640 lei, n.r.) şi suspendarea permisului 60 de zile –, după litera a) se introduce litera a1) cu următorul cuprins:

,,a1) depăşirea cu 41 până la 50 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.”.

La Art. 102, alin. (3) – amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv 720-1.600 lei, n.r.) şi suspendarea permisului 90 de zile -, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) depăşirea cu 51 până la 60 de km/h inclusiv, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”.

Suspendarea permisului 4 luni în loc de 3

La Art. 103, alin. (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) pentru o perioadă de 120 de zile (faţă de 90 de zile, n.r.) când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită  ca infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice iar instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a  dispus şi aplicarea unei sancţiuni administrative.”

Perioade de suspendare a dreptului de a conduce, când şoferul a făcut accident

La Art. 103, alin. (1) din OUG 195, după litera c) se introduc 3 noi litere, lit. d) – f), cu următorul cuprins:

,,d) pentru o perioadă de 1 an în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru regula de circulaţie încălcată, cu excepţia celor privind nerespectarea culorii roşii a semaforului şi conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice a unui autovehicul, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea, ori încetarea procesului penal cu aplicarea unei sancţiuni administrative.

e) pentru o perioadă de 4 ani în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală sau decesul unei persoane dacă regula de circulaţie încălcată este nerespectarea culorii roşii a semaforului, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea ori încetarea procesului penal cu aplicarea unei sancţiuni administrative.

f) pentru o perioadă de 5 ani în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat vătămarea corporală sau decesul unei persoane dacă regula de circulaţie încălcată este conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice a unui autovehicul, atunci când instanţa de judecată sau, după caz, procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea ori încetarea procesului penal cu aplicarea unei sancţiuni administrative”.

Suspendarea permisului dacă amenda nu se plăteşte în 3o de zile

Totodată, actul normativ supus dezbaterii publice propune suspendarea dreptului de a conduce, în cazul în care amenda aplicată pentru contravenţii săvârşite la regimul circulaţiei pe drumurile publice nu este achitată în termen de 30 de zile.

În momentul în care contravenientul face dovada plăţii amenzii, primeşte în mod automat dreptul de a conduce.

4 luni fără permis pentru neacordarea priorităţii pietonilor

La Art. 105, după alin. (1) se introduc 3 noi alineate, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins:
„(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni (de la 21 la 124 puncte-amendă, respectiv 1.680-9.920 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile neacordarea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului”.

6 luni fără permis pentru depăşirea cu 60 km a vitezei admise

“(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni (de la 21 la 124 puncte-amendă, respectiv 1.680-9.920 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 180 de zile depăşirea de către conducătorul de autovehicul cu mai mult de 60 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic”.

1 an fără permis pentru conducerea unui vehicul neînmatriculat

“(4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancţiuni (de la 21 la 124 puncte-amendă, respectiv 1.680-9.920 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 1 an conducerea unui autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată”.

2 ani fără permis dacă şoferul trece pe roşu şi 3 ani dacă face accident

După Art. 105 se introduce un nou articol, Art. 105-1, cu următorul cuprins:

„Art. 105-1 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni (de la 125 la 200 puncte-amendă, respectiv 10.000-16.000 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 2 ani, nerespectarea de către conducătorul unui autovehicul a semnificaţiei culorii roşii a semaforului.

(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni (de la 125 la 200 puncte-amendă, respectiv 10.000-16.000 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 3 ani, nerespectarea de către conducătorul unui autovehicul a semnificaţiei culorii roşii a semaforului dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale”.

3 ani fără permis dacă se ignoră bariera la calea ferată

“Art. 105-1 (3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni (de la 125 la 200 puncte-amendă, respectiv 10.000-16.000 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 3 ani, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune, precum şi nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferată simplă, fără bariere, Trecere la nivel cu o cale ferată dublă, fără bariere însoţite de indicatorul oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferată”.

3 ani fără permis pentru cei prinşi băuţi la volan 

“Art. 105-1 (4) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni (de la 125 la 200 puncte-amendă, respectiv 10.000-16.000 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 3 ani, conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune”.

3 ani fără permis dacă se merge în sens opus pe autostradă

“Art. 105-1 (5) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni (de la 125 la 200 puncte-amendă, respectiv 10.000-16.000 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 3 ani, conducerea unui autovehicul pe una din căile autostrăzii, în sens opus celui în care se desfăşoară în mod normal circulaţia”.

4 ani fără permis dacă şoferul băut a făcut accident

“Art. 105-1 (6) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a VI-a de sancţiuni (de la 125 la 200 puncte-amendă, respectiv 10.000-16.000 lei, n.r.) şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 4 ani, conducerea unui autovehicul sau tramvai de către o persoană aflată sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune şi dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale”.

Între 9 şi 20 puncte-amendă pentru lipsa centurii

Proiectul legislativ mai stabileşte, printre altele, obligaţia pentru conducătorii de autovehicule de a se asigura că persoanele minore poartă centurile de siguranţă sau sunt transportate numai în dispozitive omologate (de la 9 la 20 de puncte-amendă, respectiv 720-1.600 lei, faţă de 2-3 puncte (160-240 lei), în prezent).

Totodată, se instituie obligaţia cumpărătorului unui autovehicul de a solicita autorităţilor competente, în termen de 60 de zile, transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în caz contrar operând de drept suspendarea înmatriculării autovehiculului.

Examen auto filmat

Proiectul legislativ prevede şi obligativitatea monitorizării video a probei practice la examenul pentru obţinerea permisului de conducere, pentru asigurarea şi verificarea corectitudinii examinării.

“Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei practice. Vehiculele utilizate la proba practică pentru categoriile AM, A1, A2 şi A sunt exceptate de la aceste dotări. Înregistrarea se stochează de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care organizează examenul de obţinere a permisului de conducere, pe o perioadă de 6 luni de la data desfăşurării acestuia”, prevede noul act normativ.

Pentru a vizualiza integral documentul, daţi click pe Proiectul OUG pentru modificarea OUG 195.

Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate pot fi trimise în termen de 10 zile la adresa de e-mail legislatie@mai.gov.ro .

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

1 COMENTARIU

 1. Buna!!!
  Cei care vor amenzi asa de mari la abaterile pe linie de circulatie de ce nu se gandesc prima data la infrastuctura existenta in tara, la veniturile omului de rand, la modul de lucru (panda ca la hoti) a agentilor de circulatie. Nu se poate ca la noi, unde strabati 300 km in 5-6 ore (daca mergi bine), toate drumurile trec prin localitati si ai indicatoare de 40 km/h, sa poti face acest drum fara sa GRESESTI la un moment dat…. si sa ai parte de niste AMENZI mai mari decat in orice stat din Europa, care au infrastuctura pe care nu intalnesti carute, tractoare, biciclete, pietoni (acestea fiind cauzele care duc la cresterea accidentelor de circulatie si a victimelor acestora, si nu abaterile soferilor!!!!!!)…
  Deci OAMENI BUNI (asta e a lui Banica jr.) lasati grija amenzilor si apucati-va de lucruri mai serioase… care dor in tara asta… si nu incercati sa impovarati mai tare oamenii de rand, care si asa o duc atat de rau… In alte tari amenzile se dau in functie de veniturile contravenientului…. Va rugam sa impiedicati aprobarea acestor modificari pe care intetioneaza sa le aduca Codului rutier.
  S-auzim numai de bine!!!

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.