Din culisele fondurilor structurale

Cum pot fi accesate fondurile structurale? În cat timp? Si de catre cine? Sunt intrebarile la care vom incerca sa raspundem lansand din acest numar o serie de articole prin intermediul carora vom intra in culisele birocratiei europene, alaturi de cei care s-au obisnuit deja sa-i descurce itele.

Romania poate accesa fonduri structurale in perioada 2007-2013, pentru un numar important de domenii. Întreprinderile mici si mijlocii (categorie in care se incadreaza si cea mai mare parte a firmelor de transport si constructii) sunt eligibile pentru programe finantate de Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Conform documentelor strategice de programare, IMM-urile pot aplica pentru obtinerea de finantare nerambursabila pe Programul National de Dezvoltare Rurala (PNR), Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU), Programul Operational Regional (POR) si Programul Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice (POS-CCE). În ceea ce priveste sprijinul direct pentru intreprinderi, acesta vizeaza: investitiile productive in activitati de procesare a produselor agricole si silvice, intreprinderi high-tech si spin-off, IMM-uri din domeniul turismului, investitii in productie pentru intreprinderi din sectoare productive.

Pasii de urmat

În cadrul documentatiei aferente fiecarui program de finantare, GHIDUL SOLICITANTULUI, sunt descrise in amanunt toate domeniile eligibile pentru a fi finantate prin instrumentele structurale, criteriile esentiale, conditiile si documentele necesare pentru accesul la finantarea nerambursabila. Etapele parcurse de un IMM pentru accesarea fondurilor nerambursabile, in vederea achizitiei unui echipament, presupun:

– Definitivarea clara a obiectului investitiei – modernizare echipament/instalatie/utilaj/mijloc de transport tehnologic, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie etc

– Informarea privind programele de finantare disponibile

– Citirea Ghidului Solicitantului

– Verificarea eligibilitatii aplicantului si a cheltuielilor vizate

– Stabilirea modalitatii de cofinantare

– Elaborarea proiectului

– Completarea cererii de finantare si depunerea ei la Organismul de Implementare

– Procesul de evaluare si selectie a proiectului (verificarea conformitatii administrative, eligibilitatea si evaluarea tehnico-financiara)

– Aprobarea proiectului si semnarea contractului de finantare

– Implementarea proiectului de catre beneficiar – raportul de progres trimestrial, atribuirea contractelor de achizitii, activitati de informare si publicitate

– Plata finantarii nerambursabile dupa efectuarea cheltuielilor de catre beneficiar – Monitorizarea de catre Organismul de Implementare a realizarii proiectului conform cererii de finantare si transmiterea catre acesta a unui raport anual timp de 3 ani de la data finalizarii activitatilor proiectului

– Pastrarea documentelor legate de implementarea proiectului timp de 3 ani de la data inchiderii oficiale a programului de finantare.

Consultanta este finantata de UE

În cazul in care solicitantul (IMM-ul) nu are capacitatea de a realiza documentatia de proiect si implementarea acestuia pe cont propriu, se recomanda apelarea la o firma de consultanta inca din etapa de informare privind obtinerea finantarii.

Spre exemplu, in cadrul POS-CCE, axa prioritara 1, sprijinul pentru modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile se acorda companiilor ce desfasoara activitati incadrate in urmatoarele clase CAEN: B – Industria extractiva,

C – Industria prelucratoare, E – Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare, F – Constructii (in aceste clase se inscriu subcategorii ce nu sunt considerate eligibile).

Ce conteaza la evaluarea proiectelor

Un aspect important de care trebuie sa se tina cont la elaborarea proiectului consta in urmarirea criteriilor din grila de evaluare tehnico-financiara; de aceea o firma de consultanta ofera sprijin inca de la inceput pentru intocmirea unui proiect in conformitate cu criteriile de evaluare.

Cele 5 categorii de criterii dupa care se evalueaza proiectele sunt: relevanta proiectului pentru obiectivele programului de finantare; calitatea si coerenta proiectului; maturitatea proiectului; sustenabilitatea proiectului; capacitatea beneficiarului de implementare a proiectului.

În functie de programul la care este depus proiectul, exista insa criterii de selectie aditionale. Astfel, intreprinderea trebuie sa realizeze o crestere a cifrei de afaceri timp de 3 ani de la data finalizarii proiectului, sa implementeze tehnologii moderne, sa creeze si sa mentina locuri de munca.

De asemenea, sunt luate in calcul imbunatatirea calitatii si protectia mediului inconjurator, egalitatea de sanse, justificarea necesitatii finantarii nerambursabile, dar si analiza pietei care sa demonstreze existenta unei cereri potentiale pentru produsele/serviciile oferite de intreprindere. Alte criterii tin de intervalul de timp scurt necesar pentru demararea proiectului, capacitatea financiara a solicitantului de a sustine proiectul dupa incetarea finantarii nerambursabile si de capacitatea de a mentine functionarea intreprinderii in urmatorii 3 ani dupa incheierea proiectului.

Sunt, de asemenea, importante: certificarea ISO 9000, numarul, calificarea si experienta resurselor umane necesare pentru implementarea proiectului si atributiile membrilor echipei de proiect, pentru a acoperi activitatile prevazute pentru implementarea proiectului.

Diana PARIZIANU

BEPA Advisors

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.