FINANTARE pentru transport si depozitare

FONDURI EUROPENE

Microintreprinderile din domeniile transport si depozitare pot beneficia de finantare europeana prin intermediul unei linii deschise din luna septembrie.

Concret, din septembrie 2009, este disponibila pentru microîntreprinderile din domeniul transport si depozitare o linie de finantare nerambursabila acordata de statul roman prin Programul Operational Regional (POR), axa prioritara 4 „Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local“, domeniul de interventie 4.3. „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor“. Printre domeniile considerate eligibile, se incadreaza si Sectiunea H – Transport si depozitare, din cadrul codului CAEN, clasele 49xx, 50xx, 51xx, 52xx, 53xx – respectiv transporturile de marfa si calatori pe cale ferata, transporturile cu taxiuri, transporturi rutiere, maritime, aeriene si activitati de servicii anexe transporturilor. Prin sustinerea microintreprinderilor, se creeaza locuri noi de munca, avand ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica a zonelor aflate in declin, intrucat microintreprinderile au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Microîntreprinderile sunt definite ca intreprinderi ce au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro.

70% din investitie realizata de UE

În cadrul proiectului ce se depune pentru obtinerea finantarii pot fi desfasurate doar anumite tipuri de investitii ce au ca rol cresterea competitivitatii si a productivitatii microintreprinderii, cum ar fi: achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne; achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software); construirea/extinderea/modernizarea spatiilor de productie/prestare servicii ale microîntreprinderilor.

Ajutorul public nerambursabil este de 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maxima a finantarii nerambursabile este de 200.000 euro/proiect (100.000 euro in cazul intreprinderilor din domeniul transportului rutier – transportul de marfa si transportul de calatori pe cale rutiera). Valoarea totala a proiectului (inclusiv TVA, cheltuielile neeligibile) poate fi cuprinsa intre 100.000 si 3.000.000 lei. Pentru derularea activitatilor din proiect sunt finantate cheltuieli cu constructii si instalatii, cu achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, cu achizitionarea sistemelor IT, cu servicii de consultanta, in limita a 5% din valoarea totala eligibila a proiectului, cheltuieli pentru audit, de publicitate si informare, dar si cheltuielile diverse si neprevazute in limita a 10% din valoarea unei categorii de cheltuieli.

Pentru accesarea acestei linii de finantare, microintreprinderile din zona urbana trebuie sa indeplineasca niste conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului:

– solicitantul a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal

– solicitantul a obtinut profit din exploatare in ultimul an fiscal precedent depunerii cererii de finantare

– solicitantul nu este in stare de insolventa, faliment, lichidare

– solicitantul dovedeste calitatea de proprietar al terenului si/sau al cladirii ori le are in concesiune

– terenul/cladirea in care se face investitia nu sunt grevate de sarcini si nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare

– solicitantul are capacitatea financiara de a implementa proiectul

– solicitantul trebuie sa aiba in proprietate sau chirie spatiul in care desfasoara activitatea pentru care au fost achizitionate bunurile (spatiul respectiv trebuie sa fie situat in mediul urban); contractul de inchiriere trebuie sa acopere o perioada de minimum 3 ani de la data estimata a finalizarii perioadei de implementare a proiectului

– proiectul nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru acelasi tip de activitati

– perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste data de 31.07.2015.

În procesul de selectie, sunt urmarite contributia proiectului la realizarea obiectivelor Programului Operational Regional, precum si calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului.

Etape de parcurs

Verificarea dosarului cererii de finantare presupune cateva etape ce preced semnarea contractului cu Autoritatea de Management:

1. Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii

2. Evaluarea tehnica si financiara a proiectului

3. Etapa precontractuala – vizita la fata locului

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei, ce are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru acest program in perioada 2007 – 2013.

Cererile de finantare impreuna cu documentatia aferenta acestora se depun la sediile Organismelor Intermediare pentru Programul Operational Regional, respectiv la ADR (Agentiile pentru Dezvoltare Regionala) aferente celor 8 regiuni ale Romaniei. Pentru mai multe detalii privind accesarea acestei linii de finantare, puteti vizita site-ul oficial al Programului Operational Regional (www.inforegio.ro) si puteti apela la o firma specializata pe consultanta pentru accesarea finantarilor nerambursabile pentru intocmirea documentatiei necesare obtinerii finantarii.

Diana PARIZIANU

BEPA Advisors

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.