Autoritatea Vamală Română şi ASE, program de formare profesională

Autoritatea Vamală Română şi Academia de Studii Economice (ASE) au lansat, în 2 martie, programul postuniversitar „Expert vamal”, destinat formării şi dezvoltării profesionale, „având în vedere complexitatea politicii vamale a Uniunii Europene, domeniul de aplicare multinaţional, dinamica acesteia în contextul creşterii importanţei asigurării securităţii întregului spaţiu unional şi pentru facilitarea aplicării acestei politici cu un grad sporit de competenţă”, potrivit ASE.

Cu o durată de 90 de ore, derulate pe parcursul a două luni calendaristice, programul se adresează personalului din cadrul Autorităţii Vamale Romane, specialiştilor în domeniul afacerilor internaţionale, comisionarilor vamali şi reprezentanţilor vamali, „contribuind la creşterea gradului de expertiză relevantă pentru cursanţi şi la formarea de specialişti in domeniul vamal”, a declarat Dorel Mihai Paraschiv, prorector cu relaţiile cu mediul economico-social şi viaţa studenţească la ASE.

Astfel, programul va dezvolta competenţele exercitării profesiei de expert vamal, cursurile fiind susţinute atât de profesori universitari din cadrul ASE, cât şi de specialişti din cadrul Autorităţii Vamale Române.

Printre disciplinele pe care cursanţii le vor aprofunda pe parcursul acestui program se află: afaceri şi logistică internaţională, noţiuni introductive în activitatea vamală, expertiza mărfurilor, elemente de taxare, valoarea în vamă, datorie vamală şi garanţii, regimuri vamale şi regimul fiscal al produselor accizabile.

Cu o tradiţie de 110 ani, ASE este o universitate modernă, care se adaptează constant la provocările economiei de piaţă, în strânsă legătură cu cerinţele mediului de afaceri, oferind mereu noi oportunităţi celor 25.000 de studenţi români şi străini. Instituţia are 350.000 de absolvenţi care s-au remarcat, după absolvire, ca profesionişti în toate domeniile vieţii economice şi sociale, atât în România, cât şi în străinătate.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.