BEST PRACTICES. Sieber – Consolidarea transporturilor. Drumul de la 210 la doua livrari pe saptamana


Continuam seria modelelor de buna practica preluate de Supply Chain Management Center de pe www.bestlog.org cu un exemplu foarte interesant de consolidare a transporturilor.

Pentru clientul Sieber, pro­ducator de mici di­mensiuni de elec­tro­ni­ce, concen­trarea pe com­pe­tentele cheie era priori­tara, motiv pentru care inves­titia intr-un nou depozit nu se jus­ti­fica in fata dezvoltarii capacitatii de productie. In acest context, dorea ca mai multe elemente ale procese­lor de aprovizionare sa fie externali­zate pentru a reduce complexitatea propriilor activitati de aprovizionare.

Descrierea problemei

Locatia de productie a clien­tu­lui Sieber se afla in muntii el­ve­tieni intr-o zona mai putin fa­vorabila din punct de vedere al e­ficientei transporturilor. Volumul in crestere al livrarilor in aceasta locatie a insemnat nu numai majo­ra­rea costurilor logistice, ci si un risc suplimentar pentru siguranta so­ferului, deoarece caile de acces nu corespundeau traficului intens. Aceste conditii au favorizat cola­bo­rarea dintre Sieber si clientul sau in gasirea unei solutii. Sieber opera deja un depozit din Elvetia in cautarea unei solutii langa fron­tie­ra cu Austria si Germania. De­po­zitul era usor accesibil si avea o conexiune buna la autostrada. In plus, atat Sieber cat si clientul sau cautau solutii pentru sporirea eficientei proceselor de aprovi­zio­nare si transport in supply chain. Pentru ca ambele companii erau orientate atat catre imbuna­ta­tirea eficientei cat si catre abor­da­rea aspectelor privind sustena­bilitatea, au inclinat catre o solutie care ar genera mai putine livrari cu volume in crestere in aprovi­zionare.

Solutia

Ambii parteneri au realizat ca era reciproc avantajos din punct de vedere al eficientei si al mediu­lui sa se utilizeze capacitatea mo­derna existenta de depozitare. Sieber putea oferi clientului capa­ci­tate de stocare dedicata ce pu­tea fi adaptata flexibil volumului si dimensiunilor bunurilor pe care clientul avea nevoie sa le stoche­ze. Sieber a preluat, de asemenea, organizarea livrarilor, consolidarea si livrarea componentelor produ­selor in succesiunea corespun­za­toare catre client. Aceasta solutie a redus numarul livrarilor prin munti cu un factor de 100. Ceea ce insemna aproximativ 210 li­vrari/saptamana catre client putea fi concentrat acum in doua livrari de la depozitul Sieber. Pentru a oferi date sigure, in timp real, cu privire la procesele de aprovi­zio­nare ale clientului, a fost instalat un sistem IT care facea legatura intre cele doua companii. Depo­zi­tul modern, de mari dimensiuni al Sieber, oferea avantaje in ter­men de flexibilitate a capacitatii, fiind construit sa lucreze pentru mai multi clienti.

Clientul putea evita investitia in constructia si intretinerea unui nou depozit iar cerintele sale au ajutat Sieber la optimizarea uti­li­zarii propriei capacitati de de­po­zitare. Depozitul Sieber era con­struit conform standardelor de eficienta si echipat cu tehnologie de ultima ora, eficienta din punct de vedere al consumului de ener­gie, cum ar fi sistemul de iluminat care, de exemplu, aprindea lumi­nile pe un anumit culoar al cladirii si le oprea automat cand nu erau utilizate.

Acest angajament pentru efi­cien­tizarea utilizarii energiei a re­prezentat un factor semnificativ in convingerea clientului sa cola­bo­re­ze cu Sieber. In primul rand, de­po­zitul Sieber era mai usor de utilizat si mai sigur de accesat in comparatie cu locatia clientului, oferind in plus posibilitatea de a consolida livrarile de componente de productie. Era necesar ca un singur camion sa se deplaseze catre locatia de productie a clien­tului de doua ori pe saptamana, reducandu-se astfel deplasarile camioanelor si impactul acestora asupra mediului si asupra riscu­ri­lor de siguranta.

Clientul putea, de asemenea, sa diminueze complexitatea coor­donarii aprovizionarii de la diversi furnizori. El transmitea comenzile catre Sieber, care stabilea livrarea corespunzatoare si sustinea struc­turile organizationale asociate. In plus, beneficia de cresterea flexi­bi­litatii fara a fi nevoit sa blocheze li­chiditati in activele logistice, pla­tind numai pentru capacitatea de depozitare necesara la un mo­ment dat.

Sieber se confrunta cu mai multe provocari. In special capa­ci­tatea de depozitare trebuia ana­lizata luand in calcul asigurarea alocarii de spatiu suficient de fiecare data. Volumul bunurilor care trebuiau stocate pentru client trebuia cunoscut in avans sau, cel putin, estimat cu precizie. Dimen­siu­nile si greutatea tuturor pro­du­selor trebuiau, de asemenea, cunoscute in avans. In plus, era important sa se cunoasca bunurile care necesitau conditii speciale de stocare, precum marfurile peri­culoase sau care trebuiau stocate la un anumit nivel de temperatura sau umiditate.

Conexiunea cu clientul prin intermediul sistemelor moderne de informatii s-a dovedit esentiala pentru succesul proiectului, pen­tru impartasirea informatiilor pri­vind comenzile si cerintele de apro­vizionare in timp real pentru evi­tarea rupturilor de livrare.

Beneficii

Sieber a dezvoltat calitatea ser­viciilor sale, depozitul sau re­pre­zentand un tampon pentru sto­cul de componente al clientului si facilitand imbunatatirea perfor­man­tei in aprovizionare. Rezul­ta­tul a constat in mai putine livrari si in reducerea complexitatii in ca­zul intrarilor de produse la cli­ent. Sieber se ocupa, de ase­me­nea, de formalitatile vamale din cadrul supply chain-ului clientului.

Din punct de vedere economic

Din punct de vedere al costu­rilor, efectul consolidarii realizate de Sieber a constat in reducerea semnificativa a numarului de livrari catre locatiile de productie ale cli­en­tului. In comparatie cu nu­ma­rul anterior de livrari de 210/sap­ta­ma­na, dupa implemen­ta­rea exter­na­lizarii, au fost sufi­ciente doua. Mai mult, comple­xi­tatea proce­selor de aprovizionare in locatia clien­tului a fost redusa, iar vo­lumele crescute implicate au in­semnat pentru Sieber opera­rea depozitului existent cu o efi­cienta sporita. Fiecare partener s-a con­centrat pe competentele sale esentiale gene­rand economii la scara.

Din punct de vedere al mediului

Principalul impact in termeni de sustenabilitate a venit din redu­cerea numarului de livrari cu cami­onul catre client la numai doua pe saptamana. Aceasta a dus la reducerea consumului de com­bus­tibil fosili, prin urmare, la re­ducerea emisiilor poluante. Sieber gestiona deja un depozit si, astfel, s-a putut evita utilizarea terenu­rilor pentru un nou depozit langa locatia de productie a clientului. Mai mult, Sieber opera deja un depozit cu consum mai mult sau mai putin fix de energie. Con­struc­tia unui depozit in locatia clien­tu­lui ar fi insemnat un consum imens de energie atat pentru ri­di­carea acestuia cat si pentru in­tretinerea lui.

Din punct de vedere social

Furnizarea de servicii specia­li­zate necesita angajati creativi si bine instruiti care sa lucreze pen­tru furnizorul de servicii. Persona­lul bine educat era, de asemenea, necesar, deoarece ideile inova­toa­re trebuiau dezvoltate inainte de a fi oferite unui client. Mai tar­ziu, informatiile proprii ale clien­tului privind planificarea si depo­zi­tarea trebuiau transferate catre furnizorul de servicii logistice. Aceasta necesita training pentru angajatii furnizorului de servicii logistice. Contractul pe termen lung ofera, de asemenea, sigu­ran­ta pe termen lung a locului de munca pentru angajati. Dimen­siu­nea sociala a beneficiat, din plus, din imbunatatirea cond­i­ti­ilor de mediu, de reducerea polua­rii fo­ni­ce si a poluarii cu noxe prin li­mi­tarea numarului de depla­sari cu camionul.

Transferabilitate

Fiecare IMM din transport si logistica ar putea oferi serviciile descrise in acest studiu de caz. IMM-ul trebuie sa fie capabil sa demonstreze know-how-ul in depo­zitare si procesarea infor­ma­tiilor. Compania trebuie sa fie ca­pabila sa aloce spatiu de depo­zitare pentru stocarea produselor noului client. Daca se indeplinesc aceste conditii, solutia este trans­ferabila, mai ales deoarece solutii similare pot fi implementate indi­fe­rent de dimensiunile unei com­panii.

Limitari

Compania are nevoie de know-how dar si de experienta in depozitare si de capacitate. Tre­bu­ie sa existe o baza de clienti care sa necesite acest tip de con­solidare si servicii de onorare a comenzilor.

Provocari

Provocarea 1: Organizarea transportului catre noul depozit si gestionarea proceselor asociate

Provocarea 2: Predarea aprovizionarii – informatii furnizate de client catre Sieber

Provocarea 3: Alocarea si proiectarea proceselor in cazul capacitatii de depozitare a companiei Sieber

Provocarea 4: Era necesar ca furnizorul de servicii logistice sa-si demonstreze capacitatile IT si organizationale pentru IMM

Lectii invatate si factori de succes

Alocarea capacitatii de depozitare necesare in stadiu initial

Pentru garantarea unui transfer fluent catre logistica externalizata, capacitatea disponibila trebuie analizata iar locatiile alocate sa fie aliniate atent din vreme

Capacitatea oferita noului client trebuia sa fie aliniata atent cerintelor clientilor existenti

Cunoasterea exacta a produselor care trebuie depozitate

Este esential sa se cunoasca volumele si dimensiunile produselor ce urmeaza a fi stocate in depozit

Diversele produse pot necesita tratament special si conditii de stocare

Personalul trebuie instruit sa manipuleze competent anumite produse.

Oferirea de depozitare eficienta din punct de vedere al consumului de energie pentru a asigura clientului sustenabilitatea

Colaborarea cu clientul pentru asigurarea intelegerii de catre ambii parteneri a nevoilor celuilalt si pentru dezvoltarea de solutii benefice

Crearea de solutii dedicate pentru fiecare client

Implicarea clientului in dezvoltarea solutiei

Demonstrarea avantajelor

Oferirea unei solutii unice

Utilizarea si cunoasterea standardelor IT curente

Procesarea informatiilor este esentiala – capacitatea de a relationa procesele de aprovizionare ale clientului cu sistemul de informatii din depozit este esentiala.

Aderarea la cele mai recente standarde IT ajuta la imbunatatirea procesarii informatiilor.

Know-how-ul IT demonstreaza standardele furnizorului de servicii logistice si ridica nivelul aptitudinilor angajatilor.

– In acest caz, clientul fiind un IMM din Elvetia, ca si Sieber, colaborarea apropiata era esentiala.

O relatie pe termen lung intre client si furnizorul de servicii logistice a stat la baza acestei solutii de colaborare

– Impartasirea informatiilor privind aprovizionarea necesita incredere intre partenerii din externalizare

Dependenta clientilor de furnizorii de servicii logistice a permis coordonarea prin intermediul intalnirilor si activitatilor de construire a increderii

Adriana PALASAN

Managing Partner Supply Chain Management Center

www.esupplychain.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.