Inspecția fiscală – recomandări practice

Elevated view of various euro bank notes

Experiența arată că nemulțumirea și surprinderea contribuabililor intervin la finalul inspecțiilor fiscale și din cauza unei abordări/strategii pasive sau a unei lipse de acțiune documentată, generată de temeri nejustificate.

Reclamațiile ulterioare, conform cărora inspecția fiscală s-a desfășurat la sediul contribuabilului și activitatea companiei a fost afectată semnificativ, informații nerelevante au fost solicitate pentru obiectivele inspecției fiscale, lipsa de dialog sau acordarea unei perioade foarte scurte de timp contribuabililor pentru furnizarea informațiilor, sunt situații des întâlnite în practică dar, din păcate, nu au rolul să aducă anumite beneficii tangibile contribuabililor, deoarece aceste reclamații sunt formulate tardiv și nu pot fi dovedite ulterior de documentele disponibile.

Începerea inspecției fiscale

 

Ca și regulă generală, contribuabilii ar trebui să primească un aviz de inspecție fiscală cu 15 zile (30 de zile în cazul marilor contribuabili) înainte de începerea inspecției fiscale. La acest moment, contribuabilii ar trebui să parcurgă cu atenție informațiile deosebit de importante cuprinse în avizul de inspecție fiscală, precum data de începere a inspecției fiscale, obligațiile fiscale verificate, precum și perioada verificată.

În acest sens, contribuabilul ar trebui să fie verificat o singură dată pentru același impozit/taxă și aceeași perioadă și anumite excepții privind reverificarea ar trebui clarificate de la începutul inspecției fiscale. De asemenea, contribuabilii ar trebui să se asigure că perioada supusă inspecției nu se extinde asupra unei perioade prescrise.

În această fază incipientă, contribuabilul poate solicita o amânare a inspecției fiscale, pentru a se asigura că își poate planifica și aloca resursele necesare inspecției fiscale. De asemenea, are dreptul să solicite ca inspecția fiscală să nu se desfășoare la sediul său, dacă nu există sau nu poate fi pus la dispoziție un spațiu de lucru adecvat pentru derularea inspecției fiscale, situație în care activitatea de inspecție se poate desfășura la sediul organului fiscal, sau în orice alt loc stabilit de comun acord.

Pentru evitarea oricăror divergențe ulterioare, aceste solicitări ar trebui efectuate în scris.

Recomandăm contribuabililor să apeleze la asistență de specialitate din această etapă preliminară de planificare a inspecției fiscale și parcurgerea avizului de inspecție fiscală împreună cu specialiști în domeniul fiscal.

Derularea inspecției fiscale

Contribuabilii ar trebui să își prezinte în scris principalele comunicări și solicitări, pe parcursul inspecției fiscale. Deși pare o regulă simplă de urmat, prezentarea unei solicitări/comunicări în scris este considerată o măsură inadecvată din diverse motive:

1) aceasta va avea rolul de a crea un conflict cu echipa de inspecție fiscală și nu se doresc verificări/constatări suplimentare;

2) este o măsură inadecvată, întrucât echipa de inspecție fiscală se află în biroul alăturat;

3) trebuie păstrată o relație foarte bună cu echipa de inspecție fiscală și nu vrem să îi deranjăm cu astfel de solicitări în scris etc.

Totuși, ulterior, astfel de motive se dovedesc neîntemeiate, întrucât organele de inspecție fiscală sunt în deplină cunoștință de cauză cu privire la drepturile și obligațiile contribuabilului. Lipsa de documentare nu poate acționa decât în defavoarea contribuabilului.

Este recomandat ca, din partea contribuabilului, să fie desemnată o persoană care să intermedieze comunicarea cu inspectorii fiscali, preferabil consultantul fiscal desemnat.

Astfel, contribuabilul își poate exercita și documenta corespunzător drepturile și modul în care acestea au fost respectate (sau nu) de către organele de inspecție fiscală. Constatările echipei de inspecție fiscală, respectiv obligațiile fiscale stabilite suplimentar, pot fi anulate în cazul în care se dovedește că drepturile contribuabilului au fost încălcate pe parcursul inspecției fiscale (aspecte procedurale), chiar și în cazul în care obligațiile fiscale stabilite suplimentar sunt corect determinate (aspecte de fond).

Încheierea inspecției fiscale

Deși, în acest punct al inspecției, contribuabilul ar trebui să cunoască aspectele relevante constatate de echipa de control, ca urmare a dreptului contribuabilului de a fi informat, în practică, acesta este, de cele mai multe ori, luat prin surprindere de rezultatele inspecției. Încălcarea acestui drept poate fi mult mai ușor dovedită, în cazul unui litigiu, dacă pe parcursul inspecției fiscale comunicarea între echipa de control și contribuabil a fost cât mai des efectuată în scris.

În cazul în care nu este de acord cu constatările echipei de inspecție fiscală, recomandăm contribuabililor să își prezinte argumentele, să solicite reverificarea și pot, chiar, solicita întocmirea unei expertize, pentru a se clarifica situația de fapt. În cazul în care echipa de inspecție fiscală nu analizează și nu ține cont de punctul de vedere al contribuabilului, actele administrative fiscale în baza cărora sunt stabilite obligații fiscale suplimentare pot fi anulate din punct de vedere procedural, chiar dacă, la o analiza ulterioară, se dovedește că constatările echipei de inspecție fiscală nu au fost eronate.

Alexandru Boboc, Partener, Jinga & Asociații

alexandru.boboc@ja.ro

Mihai Pantea, Senior Consultant, Jinga & Asociații

mihai.pantea@ja.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.