Noua impozitare a diurnei

Printre noutăţile aduse Codului fiscal, remarcăm şi noile dispoziţii privind impozitarea diurnei aplicabile începând cu 1 februarie 2013.

Codul fiscal a fost modificat pentru prima oară pe 2013 prin Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în M.O. Partea I nr. 54/23.01.2013, rectificată la 06.02.2013. Dispoziţiile acestui act normativ sunt în vigoare începând cu 1 februarie 2013. Amintim că în ultimii 7 ani, potrivit regulilor fiscale, diurna era considerată venit asimilat salariului şi era supusă impozitului de 16% datorat de angajat doar pentru sumele acordate cu acest titlu de către organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit şi care depăşeau limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice. De la 1 februarie 2013, legiuitorul, probabil în dorinţa de a strânge cât mai mulţi bani la buget, a păstrat regula de impozitare menţionată privitoare la nivelul impozitării, însă a extins aplicabilitatea sa la toate categoriile de angajaţi care primesc indemnizaţie pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, aşadar indiferent de entitatea plătitoare.

 Astfel, rezultă următoarele reguli:

– se supune impozitului pe veniturile din salarii în cotă de 16%, datorat de angajat, fiind asimilată salariului, indemnizaţia primită de angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, pentru partea care depăşeşte 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice;

– indemnizaţia şi orice altă sumă de aceeaşi natură va fi inclusă şi în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii datorate de persoane fizice rezidente sau nerezidente care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în condiţiile legii.

Pe de altă parte, dacă indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de angajaţi în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, sunt „în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare“, regulile fiscale sunt următoarele:

– sumele nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit;

– sumele nu se cuprind în baza lunară a contribuţiilor sociale obligatorii datorate potrivit legii;

– indemnizaţia în limita menţionată este cheltuială deductibilă atât pentru determinarea profitului impozabil în cazul plătitorilor de impozit pe profit, cât şi pentru determinarea venitului net anual obţinut din activităţi independente în cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente.

Diurna mai mare de 32,5 lei este impozitată

De reţinut, totodată, că faţă de deductibilitatea limitată a cheltuielilor cu diurna, aşa cum am arătat anterior, rezultă că diurna care depăşeşte „limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare“ este cheltuială nedeductibilă pentru determinarea profitului impozabil sau a venitului net anual obţinut din activităţi independente, după caz. Precizăm că actele normative care reglementează cuantumul diurnei în vigoare şi în prezent sunt: a) pentru intern – indemnizaţia zilnică este de 13 lei acordată potrivit regulilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006, cu modificările şi completările ulterioare; b) pentru extern – diurna este în valută, în cuantum stabilit pentru fiecare ţară, calculată şi acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 518/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Faţă de cele de mai sus, într-un scurt exemplu, noile dispoziţii în materie de impozitare a diurnei se aplică astfel: dacă diurna la intern acordată de entitatea plătitoare este în sumă de 70 lei, se supune impozitării suma de 37,5 lei (70 lei minus 13 lei x 2,5) care depăşeşte limita prevăzută de lege. Această sumă de 37,5 lei va fi inclusă şi în baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale individuale obligatorii, fiind cheltuială nedeductibilă pentru determinarea profitului impozabil sau a venitului net anual obţinut din activităţi independente, după caz.

Avocat Nicoleta IACOB-ANCA

IACOB-ANCA & ASOCIAŢII

nicoleta@iacob-anca.ro

www.iacob-anca.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.