Semnale pozitive de la ASF

Lucrurile încep să se schimbe în bine pe piața produselor financiare nebancare, iar, în maximum un an, consumatorii vor simți concret rezultatele muncii noastre de astăzi. Acesta este mesajul pe care l-a transmis Ovidiu Wlassopol, Prim-Vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), cu ocazia interviului acordat revistei Ziua Cargo.

Ovidiu Wlassopol, Prim-Vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară

Ziua Cargo: După întreg scandalul care a durat ani buni pe tema prețului polițelor RCA, cu proteste în stradă din partea patronatelor din transporturi, legislația a fost corectată. În ce situație ne aflăm acum?

Ovidiu Wlassopol: Din perspectiva prețului RCA, piața a început să se echilibreze. Astăzi, putem vorbi despre un preț al RCA care să asigure echilibrul dintre cerere și ofertă, în condițiile în care acest produs este unul sensibil, având caracter obligatoriu. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm cealaltă componentă a produsului RCA, respectiv cea privind despăgubirea, care rămâne una ce nu funcționează nici pe departe în parametrii așteptați de către consumatori. Să nu uităm, asigurarea RCA vizează protejarea terțului în cazul unui accident și nu este o taxă, așa cum este percepută de către majoritatea șoferilor. Din cauza acestei percepții eronate, cei mai mulți dintre șoferi sunt interesați doar de costul produsului. Avem mult de muncă în ceea ce privește identificarea unor soluții care să protejeze în primul rând consumatorul și care să nu creeze dezechilibre în piață. În concluzie, prețul RCA a fost stabilizat, urmează să ne concentrăm în perioada următoare asupra protejării păgubitului RCA.

Care a fost reacția pieței cu privire la decontarea directă?

Este dificil să tragem o concluzie, în condițiile în care decontarea directă are doar vreo 6 luni de la aplicarea efectivă. Cu toate acestea, observăm că au fost vândute peste 100.000 de astfel de polițe RCA, cu clauză suplimentara de decontare directă. Este un semnal bun venit din partea consumatorilor. Rămâne să vedem peste vreo șase luni care a fost experiența multora dintre aceștia cu privire la modul în care au fost despăgubiți de către asigurătorul ales, atunci când au avut o daună. Abia atunci vom putea avea un tablou complet și vom putea emite o concluzie fundamentată.

Cum au evoluat plângerile cu privire la asigurările care vizează sectorul auto?

Plângerile au scăzut ca număr, fapt cauzat, în special, de intrarea în faliment a firmelor Astra și Carpatica. Procentul de reclamații rămâne aproximativ constant pe clasele RCA, Carte Verde și CASCO, respectiv, peste 85% dintre reclamațiile din domeniul asigurărilor vizează doar aceste clase. Aceasta ne arată faptul că pe aceste clase de asigurare nu au fost înregistrate evoluții pozitive importante pentru consumator, în ultimul an.

Ne puteți oferi da câteva date sau exemple privind soluționarea plângerilor?

Da. Ponderea petițiilor finalizate în favoarea petenților în total petiții soluționate a fost de 66,74% (respectiv 4.180), dintre acestea, 33% fiind finalizate prin plată, solicitările având legitimitate și cadru legal de soluționare.

Un număr de 2.083 petiții (33,26%) au fost constatate ca neîntemeiat formulate sau asupra cărora ASF nu are capacitatea de intervenție în aplicarea legislației actuale, având ca principale cauze: clauze de excludere din asigurare, riscuri neacoperite prin asigurările în speță, pretenții care excedează cadrul legal / contractual, repere neconstatate în procesele verbale de constatare a avariilor, reparații efectuate în unități neautorizate RAR, avarii preexistente sau culpă comună. Tot între aceste cauze s-au aflat concluziile investigațiilor proprii ale asiguratorilor și / sau ale expertizelor tehnice efectuate, care nu au confirmat dinamica accidentelor declarată de părți. În acest domeniu, ASF nu poate interveni în interpretare, fiind apanajul clarificării doar la nivelul instanțelor de judecată sau al Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nebancar (SAL-Fin), care funcționează cu scopul de a soluționa disputele / litigiile care pot apărea între consumatorii persoane fizice și entitățile supravegheate de către ASF.

Recent, ați încheiat un protocol de colaborare cu Registrul Auto Român. La ce se referă?

Am semnat un protocol cu RAR în toamna anului trecut și, la începutul acestui an, ne-am planificat să implementam 3 proiecte cu impact asupra celor 7,65 milioane de proprietari de autovehicule din Romania. Primul proiect presupune efectuarea inspecțiilor tehnice de siguranță pentru vehiculele cu avarii ale sistemelor de siguranță rutieră. Acest proiect prevede ca unui autovehicul grav accidentat, ale cărui sisteme de siguranța rutieră sunt avariate, să i se suspende inspecția tehnică periodică în momentul constatării daunei, urmând ca, după efectuarea reparației, acestuia să i se efectueze o verificare a conformității stării tehnice.

Al doilea proiect, cel mai dificil și cel care a creat cele mai vii reacții din partea fiecărui jucător din piață, este constituirea corpului constatatorilor de daună independenți. În cazul unei daune, păgubitul RCA va putea să își aleagă singur constatatorul de daună independent din cadrul acelui registru.

Al treilea proiect, poate cel mai ușor de înțeles și care poate rezolva o grămadă de probleme ale cumpărătorilor de mașini la mâna a doua din România este aflarea cazierului mașinii printr-un simplu SMS. ASF și RAR sunt depozitarii unor informații care pot fi utile cumpărătorilor atunci când vor sa achiziționeze o mașină la mâna a doua. Informațiile deținute de către cele două instituții pot fi unificate și puse la dispoziția cumpărătorilor.

Ați lansat câteva programe ASF dedicate educației financiare – pentru părinți, profesori, elevi, studenți. Vorbiți-ne despre acest proiect.

Așa este. Anul acesta am organizat și desfășurat o serie de activități dedicate educației financiare, dintre care amintesc: „Clopoțelul sună la BVB!”, „Autobuzul consumatorului”, lansarea „Centrului de educație financiară” din cadrul ASE, seminar malpraxis, activitate în parc „Ne jucăm și învățăm”, workshop media de educație financiară etc.

Doresc să menționez totodată faptul că ASF va fi implicat în trei proiecte de educație financiară importante. Primul vizează revizuirea programei școlare, atât din gimnaziu, cât și din liceu, prin introducerea de elemente de educație financiară. Potrivit celui de-al doilea proiect, MEN, împreună cu ASF, vor constitui un grup de lucru pentru revizuirea manualului de Economie, disciplină studiată în clasa a XI-a, astfel încât elevii să poată învăța dintr-un manual revizuit, actualizat și ușor de înțeles pentru liceeni. Un al treilea proiect vizează programul „Școala altfel”, în cadrul căruia va fi dedicată o zi educației financiare, prin susținerea unor cursuri introductive pe acest subiect sau organizarea unor vizite ale elevilor la instituții financiare din România.

De la ce vârstă poate începe educația financiară?

Consider că educația financiară poate și trebuie să înceapă de la o vârstă fragedă, astfel încât, elevii din gimnaziu să aibă contact cu primele noțiuni din domeniul financiar. La fel cum, în școli, tinerii sunt educați în vederea dezvoltării însușirilor intelectuale, morale sau fizice, școala va trebui să pregătească viitorii adulți și din perspectiva educației financiare.

Aveți o gală anuală de premiere, Edu Fin. Care sunt ecourile?

ASF a organizat o gală reușită și afirm acest lucru din perspectiva reacțiilor primite din partea participanților la acest eveniment. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, prezent la gală, ne-a transmis, alături de mesajele sale, mesajele de susținere și din partea primului ministru, apreciind implicarea ASF în cadrul programelor de educație financiară, subliniind totodată și susținerea proiectelor pe care ASF le are atât planificate, cât și în desfășurare, pe aceasta temă. În cadrul galei, am avut șansa să cunoaștem mulți copii, elevi, dar și cadre didactice care s-au implicat în proiectele noastre și cărora le suntem recunoscători și le mulțumim.

Tinerii care au participat atât în cadrul evenimentelor organizate de către noi, cât și cei care au fost premiați în cadrul galei, ne-au readus optimismul și entuziasmul de a dezvolta aceste tipuri de evenimente. Pot spune că am învățat două lucruri importante de la aceștia: generațiile care urmează sunt semnificativ mai ancorate în realitate decât era generația mea, la acea vreme, și am înțeles, totodată, faptul că noile generații trebuie tratate cu mult respect, acestea fiind mai ambițioase și mai puțin dispuse la compromisuri, în comparație cu alte generații. Le mulțumesc pentru lecțiile învățate și, mai ales, pentru că mi-au insuflat energia lor curată și pozitivă.

Ce planuri aveți pe termen mediu și lung?

Intenționez, în primul rând, să finalizez proiectele începute. Adevărul este că, în acest domeniu, este loc pentru multe îmbunătățiri și, din fericire, am multe alte proiecte pe care mi le-am planificat și pentru următorii cel puțin doi ani. Parlamentul m-a desemnat, în cadrul Consiliului ASF, cu misiunea principală de a proteja consumatorii și trebuie să recunoaștem faptul că aceștia nu sunt nici pe departe mulțumiți, nici de piață, și nici de supraveghetor. Am încrederea că, la sfârșitul acestui an, când unele dintre proiectele începute vor fi implementate și consumatorii vor putea simți concret rezultatele acestor proiecte, vor privi, poate, pentru prima dată, cu simpatie, către aceasta instituție și către piață.

Prețul RCA a fost stabilizat, urmează să ne concentrăm în perioada următoare asupra protejării păgubitului RCA.

Au fost vândute peste 100.000 de polițe RCA cu clauză suplimentară de decontare directă.

Ne dorim implementarea unei aplicații care să permită cumpărătorului, printr-un simplu sms, transmis către Registrul Auto Roman, informații relevante despre autovehicul:

– istoricul de kilometri;

– eventuale deficiente;

– informații generale despre daunele înregistrate etc.

Ce vizează plângerile?

  1. Depășirea termenului legal de plată a despăgubirilor aferente dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA;
  2. neinformarea persoanei păgubite cu privire la încadrarea daunei în categoria daunelor majore și asupra modului de calcul al valorii maxime de despăgubire;
  3. depășirea termenului legal de 5 zile lucrătoare de la data notificării pentru efectuarea constatărilor, respectiv 3 zile lucrătoare de la solicitare, în cazul reconstatărilor;
  4. neînregistrarea tuturor documentelor aferente dosarelor de daună;
  5. depășirea termenului de 3 luni de la avizarea daunei de către asigurători în ceea ce privește transmiterea ofertei de despăgubire, respectiv a notificării privind respingerea totală sau parțială a pretențiilor formulate;
  6. stabilirea valorii de piață de către asigurători, în cazul daunelor totale, fără a se ține seama de toate dotările vehiculelor în cauză;
  7. întocmirea ofertelor de despăgubire de către asigurători, fără a se face dovada respectării prevederilor legale;
  8. diminuarea cuantumului despăgubirilor, în cazul în care se solicită plata înainte de efectuarea reparațiilor, prin necuprinderea în calculația estimativă de reparație a tuturor soluțiilor tehnice stabilite prin procesul verbal de constatare;
  9. neplata penalităților de întârziere o dată cu plata despăgubirii.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.