SFATUL AVOCATULUI: Procesul, singura soluție?

1

Recent, am fost consultat cu privire la soluțiile ce pot fi avute în vedere într-o situație litigioasă între un transportor și o casă de expediții. Ambele din România.

Iacob Anca

După analizarea actelor trimise de transportator și având în vedere solicitările acestuia pentru soluționarea litigiului, am considerat că pretențiile acestuia sunt întemeiate și pot finaliza litigiul favorabil ambelor părți implicate. Am comunicat casei de expediții modul de soluționare a litigiului și, după discuții cu reprezentanții acesteia (persoana responsabilă, avocat), soluția propusă a fost respinsă. Singura soluție fiind soluționarea litigiului cu ajutorul instanțelor judecătorești.

Date concrete privind litigiul

Transportatorul primește de la casa de expediții o comandă de transport „marfă generală, aprox. 16 t, 66 pal.” cu încărcare în Ungaria și descărcare în Olanda. Este menționată data și ora încărcării ca fiind „8:00-12:30”. În privința descărcării, ora este menționată ca fiind „până la ora 11:00”.

Transportatorul se prezintă la încărcare la data și ora stabilită, dar este încărcat cu o întârziere de aproximativ 9 ore…

… și cu încă 5 tone în plus față de cele menționate în comanda de transport.

Reprezentantul transportatorului a comunicat casei de expediții încărcarea cu mai bine de 9 ore întârziere și faptul că față de cele 16 tone din comanda de transport au fost încărcate, în plus, 5 tone de marfă. Reprezentantul casei de expediții a solicitat efectuarea transportului și în aceste condiții și respectarea datei și orei de descărcare, precizând că, ulterior, va găsi o soluție pentru rezolvarea situației. Deși s-a plecat spre locul de descărcare cu o întârziere considerabilă, transportatorul a reușit să ajungă la locul de descărcare la data și ora stabilite.

La descărcare… nu a fost descărcat la data convenită (vineri) ci cu o întârziere de 2 zile (luni).

Pentru transportul de mai sus, transportatorul a solicitat plata a 100 de euro în plus față de prețul transportului (pentru a plăti șoferul pentru cele două zile de staționare, în week-end, la locul de descărcare) și plata într-un termen mai scurt a prețului transportului (respectiv plata la 30 zile calendaristice față de cele „45 zile bancare” prevăzute în comanda de transport).

Solicitarea transportatorului mi s-a părut logică, corectă și de bun simț, fapt pentru care am luat legătura cu reprezentanții casei de expediții. Răspunsul acestora: refuzul total de soluționare amiabilă a litigiului. Motivarea lor fiind că în comanda de transport se menționează greutatea mărfii ca fiind aproximativă și că termenul de plată de 45 zile bancare a fost agreat de transportator. Nicio justificare pentru cele 2 zile întârziere la descărcare.

Aproximativ… 5 tone mai mult

Dacă, în privința termenului de plată de 45 zile bancare, nu am avut nimic de obiectat, pentru că așa a fost menționat de expeditor și acceptat de transportator, totuși, în privința greutății, nu am putut fi de acord cu casa de expediții. 21 de tone de marfă nu înseamnă sub nicio formă „aproximativ 16 tone”.

Vorbim de o diferență în plus de aproximativ o treime din greutatea convenită. Solicitarea sumei de 100 euro în plus (diurnă șofer 50 euro/zi de staționare la descărcare), de asemenea, mi se pare o solicitare întemeiată. În condițiile în care prețul transportului a fost de 1.350 de euro, pentru diferența de greutate se poate solicita suplimentarea prețului cu 450 de euro.

Deși transportatorul nu a solicitat întreaga sumă aferentă diferenței în plus de greutate de 450 de euro, ci doar 100 de euro pentru cele două zile de staționare la descărcare și modificarea termenului de plată, casa de expediții a refuzat soluția propusă. Singura soluție, în acest caz, este ca transportatorul să se adreseze instanțelor de judecată.

Transportatorul are dreptul la plata unei diferențe în plus față de prețul din comandă.

Este îndreptățit având în vedere diferența de greutate și plata contravalorii prejudiciului pentru cele două zile de staționare la descărcare.

Ce înseamnă acest litigiu din punct de vedere al costurilor? Plata taxei de timbru la valoarea pretențiilor și a onorariului avocatului. Chiar dacă soluția instanței de judecată va fi favorabilă transportatorului, aceasta va veni după cel puțin 3 luni după pornirea procesului.

Sfatul meu în astfel de situații

Când sunteți transportator și constatați o depășire de greutate la încărcare, este necesar să o consemnați pe formularul CMR, să anunțați imediat casa de expediții, să solicitați modificarea comenzii de transport în privința greutății și a prețului transportului (dacă aveți în vedere o majorare de preț) și să nu plecați de la locul de încărcare până ce nu aveți modificările contractuale făcute în scris.

Pentru casa de expediții, sfatul meu este ca, atunci când transportatorul anunță o astfel de diferență de greutate (care duce de cele mai multe ori la solicitarea modificării prețului transportului), să solicitați majorarea prețului clientului, sau cel puțin să fie avută în vedere această posibilitate.

avocat George IACOB-ANCA

george@iacob-anca.ro

SCA IACOB-ANCA & ASOCIAȚII

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.