Vot în Parlamentul European pentru Pachetul Mobilitate 1

Plenul Parlamentului European (PE) a adoptat în primă lectură cele trei rapoarte controversate propuse de Comisia Europeană pentru Pachetul Mobilitate 1. Prevederile sunt amenințătoare pentru firmele din țările de sud-est – între care și România – care efectuează transport comunitar.

Este vorba despre normele privind detașarea lucrătorilor, accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri, timpii de conducere și odihnă și tahograful inteligent.

UNTRR a realizat o analiză comparativă între abordarea generală a Consiliului UE și varianta PE.

Lex specialis privind detașarea lucrătorilor

Principalele amendamente:

Transportul bilateral și tranzitul sunt exceptate de la normele privind detașarea lucrătorilor. În timpul unui transport bilateral de la statul membru de reședință, este permisă o operațiune de cross-trade, iar pentru tur-retur, una spre destinație și alta spre țara de origine. După intrarea în vigoare a tahografului 2, vor putea beneficia de derogări numai companiile cu vehicule echipate cu acestea.

Vor fi exceptate și prima și ultima etapă ale unei operațiuni de transport combinat, cu condiția ca acestea să respecte definiția transporturilor bilaterale.

Operatorii stabiliți în țări terțe nu ar trebui să beneficieze de avantaje față de cei dintr-un stat membru al UE.

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a include dispoziții privind aplicarea normelor de detașarea lucrătorilor în acordurile lor bilaterale privind transportul rutier și să furnizeze informații transparente privind condițiile de angajare pe teritoriul lor, inclusiv remunerația. Operatorii nu pot fi sancționați dacă nu sunt furnizate astfel de informații.

Statele membre sunt obligate să utilizeze norme și proceduri specifice pentru a pune în aplicare regulile privind detașarea lucrătorilor în transportul rutier. Accentul va fi pe punerea în aplicare/controlul la sediul companiei; va fi stabilit un formular electronic pentru pre-declarație; schimbul de informații între statele membre se va realiza prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne (IMI).

Accesul la profesie și la piață

Principalele amendamente:

Utilizarea vehiculelor între 2,4 și 3,5 tone pentru transportul internațional în cont propriu este inclusă în sfera de aplicare a regulilor privind accesul la profesie și la piața transportului rutier de mărfuri. Întoarcerea obligatorie a vehiculului în țara de stabilire a societății, cel puțin o dată la 4 săptămâni, este inclusă în cadrul regulilor. Numai vehiculele echipate cu un tahograf inteligent vor putea efectua transporturi internaționale.

Cabotajul nelimitat va fi permis pentru 3 zile într-un stat membru gazdă, iar, ulterior, doar după „o perioadă de așteptare” în țara de origine (60 de ore) și după o operațiune de transport internațional din țara de stabilire a firmei, pentru a se evita practicarea „cabotajului sistematic”. Condițiile se vor aplica și în cazul primei și ultimei porțiuni domestice a unei operațiuni de transport combinat.

Reguli privind responsabilitatea comună se vor aplica atât clienților, cât și intermediarilor, iar cele privind controlul cabotajului ar trebui integrate în politica generală de control a statelor membre. La controalele în alte scopuri, precum respectarea timpilor de conducere și de odihnă, trebuie adăugate și cele privind cabotajul.

Pașii următori și apreciere preliminară

Pot demara negocierile în trialog între CE, PE și Consiliu pentru aprobarea Pachetului Mobilitate 1. O examinare preliminară arată că există asemănări între pozițiile Consiliului și PE, dar și unele diferențe semnificative și sensibile. Dacă nu se va ajunge la un acord, rapoartele PE vor servi ca bază pentru reluarea trialogului în următoarea legislatură.

Raportul privind timpii de conducere și de odihnă

Perioada de referință de 4 săptămâni sau de 2 săptămâni

a) Abordarea generală a Consiliului:

Posibilitatea de a efectua două repausuri săptămânale reduse în 4 săptămâni, iar compensarea să fie înainte de sfârșitul celei de-a treia săptămâni. Posibilitatea de a efectua două repausuri săptămânale reduse consecutive, iar compensarea să fie atașată perioadei de repaus săptămânal normale, după cele două repausuri reduse consecutive. Statele membre au dreptul să introducă o perioadă de referință de 2 săptămâni pentru transporturile exclusiv naționale (regulile actuale).

b) Prima lectură din PE

Parlamentul a favorizat (amendamentul 379) menținerea regulilor actuale.

Posibilitatea ca șoferii să se întoarcă acasă în fiecare 4 săptămâni

a) Abordarea generală a Consiliului

Întoarcerea la „unul dintre centrele operaționale din statul membru de stabilire al angajatorului sau la locul de reședință al șoferului” în fiecare perioadă de patru săptămâni consecutive rămâne o alegere a șoferului („șoferul are posibilitatea de a alege acest lucru”).

b) Prima lectură a PE

Obligația firmei de transport (amendamentele 384 și 385) de a organiza activitatea șoferilor astfel încât aceștia să poată efectua perioada de repaus săptămânal normală sau o perioadă mai lungă la domiciliul ori într-un alt loc la alegerea șoferului, înainte de sfârșitul fiecărei perioade de patru săptămâni consecutive.

„Domiciliul” este definit (amendamentul 377) ca „rezidența înregistrată a conducătorului auto într-un stat membru”.

Efectuarea repausului săptămânal în cabină

a) Abordarea generală a Consiliului

Doar perioadele de repaus săptămânal reduse și cele zilnice de odihnă sunt permise în cabina autovehiculului, dacă sunt disponibile facilități adecvate de dormit (fără obligația de a se efectua într-o zonă de parcare sigură și securizată certificată pentru camioane). Este strict interzisă efectuarea perioadei de repaus săptămânal normale în cabina autovehiculului. Operatorii de transport trebuie să acopere cheltuielile de cazare ale șoferului în afara vehiculului. Nu mai există anexe cu privire la standardele care să fie aplicate cabinei și zonelor de parcare a camioanelor drept „sigure și securizate”.

b) Prima lectură a PE

Nu se poate efectua perioada de repaus săptămânal normală în cabina autovehiculului (amendamentul 382), ci „într-un spațiu de cazare de calitate și adaptat atât pentru bărbați, cât și pentru femei, în afara cabinei, cu spații de dormit și instalații sanitare adecvate”. Nicio schimbare pentru efectuarea perioadei de repaus săptămânal reduse.

Pe de altă parte, poziția Parlamentului privind zonele de parcare dedicate este extrem de puternică și preia toate propunerile anterioare făcute de raportorul Wim van de Camp, inclusiv anexa, cu standardele care se aplică acestor parcări.

Atașarea compensării pentru odihna săptămânală redusă numai la odihnă săptămânală normală

a) Abordarea generală a Consiliului

Din abordarea generală a Consiliului nu este clar dacă rămâne obligația propusă de Comisie, respectiv compensația pentru perioada de repaus săptămânal redusă să fie atașată exclusiv unei perioade de repaus săptămânal normală, în special în cazul menținerii situației actuale numai pentru transportul intern. Totuși, așa se va întâmpla în practică, atunci când se utilizează posibilitatea efectuării, consecutiv, a două repausuri săptămânale reduse, atât timp cât compensația va trebui atașată perioadei de repaus săptămânal normală.

b) Prima lectură a PE

Parlamentul (amendamentul 381) susține propunerea Comisiei, solicitând ca întotdeauna să se compenseze perioada de repaus săptămânal redusă împreună cu o perioadă de repaus săptămânal normală.

Păstrarea foilor de înregistrare la bordul autovehiculelor pentru 56 de zile

a) Abordarea generală a Consiliului

Consiliul a menținut dispoziția, în ciuda faptului că motivele (posibilitatea de a controla unele variante anterioare de detașare/cabotaj) nu au fost reținute în abordarea generală.

b) Prima lectură a PE

Și Parlamentul susține dispoziția (amendamentele 420, 421, 422).

Utilizarea tahografelor inteligente

a) Abordarea generală a Consiliului

Tahografele inteligente vor deveni obligatorii pentru toate transporturile internaționale la sfârșitul lui 2024 (însă o întârziere de un an a fost deja acumulată în discutarea MP1). Se solicită Comisiei să pregătească actul de punere în aplicare pentru tahograful inteligent 2 (cu înregistrarea automată a trecerii frontierei) la un an de la intrarea în vigoare a noului regulament – se preconizează în iunie 2022.

Funcție suplimentară pentru tahograful inteligent 2: să înregistreze de fiecare dată când vehiculul efectuează încărcarea sau descărcarea (discutabilă din punct de vedere tehnic, dar a fost solicitată și de PE). Este adăugată o opțiune suplimentară la lista elementelor care urmează să fie descărcate în mod automat de ofițerii de control de pe șosea, și anume „depășirea timpului de conducere și de odihnă”.

b) Prima lectură a PE

Parlamentul a menținut propunerea inițială „van de Camp” (amendamentele 403, 404, 405), care diferă ușor de abordarea Consiliului, respectiv introducerea în etape; se pare că și CE favorizează o abordare etapizată pas cu pas pentru introducerea tahografului inteligent, după cum urmează:

– 3 ani de la data intrării în vigoare a regulamentului de modificare, pentru toate vehiculele (în trafic internațional) echipate cu un tahograf analog și versiunile 1 și 2 ale tahografului digital (Anexa IB la Reg. (CEE) 3821/85 al Consiliului, aplicabilă până la 30 septembrie 2011 și începând cu 1 octombrie 2011);

– 4 ani pentru cele cu versiunea 3 a tahografului digital (Anexa IB la Reg. (CEE) 3821/85 al Consiliului, aplicabilă începând cu 1 octombrie 2012);

– 5 ani pentru cele cu tahograf inteligent de primă generație (Anexa IC la Reg. (UE) de punere în aplicare al Comisiei 2016/799).

Cronologic, abordarea pare similară cu a Consiliului.

Înregistrarea manuală a trecerii frontierei

a) Abordarea generală a Consiliului

Să fie efectuată la cea mai apropiată oprire sau după trecerea frontierei.

b) Prima lectură a PE

Să fie efectuată (am. 417) „la primul loc de oprire posibil și disponibil” după trecerea frontierei.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.