UNTRR: Comisarul European pentru Transporturi analizează dacă legea MiLoG respectă legislația UE

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a fost informată prin două scrisori de către Comisarul European pentru Transporturi, Violeta Bulc, și de Directorul General al Departamentului Mobilitate și Transporturi (DG MOVE) al Comisiei Europene, Joao Aguiar Machado, că serviciile Comisiei analizează în profunzime regulile germane cu privire la salariul minim și impactul acestuia asupra sectorului transporturilor și asupra funcționării corecte a pieței interne.

Redăm integral comunicatul UNTRR transmis redacției:

„Într-o scrisoare adresată Secretarului General UNTRR, Radu Dinescu, Comisarul European pentru Transporturi, Violeta Bulc, a asigurat UNTRR de tot suportul Comisiei în a promova corect standardele sociale, condițiile de muncă și de afaceri în sectorul transporturilor.

UNTRR a semnalat în repetate rânduri instituțiilor europene faptul că legea actuală a salariului minim în Germania (MiLoG) încalcă legislația Uniunii Europene (UE) și a cerut anularea aplicării acesteia asupra transportatorilor români sau din alte țări membre.

”De principiu, Doamna Comisar Violeta Bulc agreează introducerea salariului minim în Germania, lucru care este în linie cu angajamentul de politică socială al acestui Comisariat. Totuși, aplicarea acestei măsuri în sectorul transporturilor, trebuie să fie în compatibilitate cu legislația UE, în particular cu principiile libertății de mișcare a bunurilor și serviciilor. Aceasta presupune, printre altele, ca măsura sa fie nediscriminatorie și că orice restricție a unor astfel de libertăți să fie justificată, ținând cont de principiul proporționalității”, se arată în răspunsul primit de la Directorul General al DG MOVE, Joao Aguiar Machado.

În adresele transmise asociației noastre, Comisia Europeană precizează că analiza legală este complexă și cu implicații legate de principiile de bază ale Tratatului UE, în particular drepturile fundamentale menționate, dar și cu câteva aspecte legislative, dintre care mai notabilă este Directiva Detașării Lucrătorilor. Astfel, este in curs o analiză detaliată pentru fiecare tip de operațiune de transport, respectiv tranzit, operațiuni de transport internațional și operațiuni de cabotaj.

”În acest context, pe 30 ianuarie 2015, Germania a decis să suspende aplicarea legii cu privire la salariul minim pentru operațiuni de tranzit până când aspectele legate de compatibilitatea sa cu legea europeană vor fi clarificate”, au mai declarat înalții reprezentanți ai Comisiei Europene.

Legat de problemele semnalate de UNTRR cu privire la interzicerea efectuării odihnei săptămânale normale a șoferilor la bordul vehiculului în Belgia și Franța, Comisia Europeană a răspuns că Articolul 8.8 din Regulamentul (EC) Nr. 561/2006 stipulează că șoferii pot opta pentru efectuarea perioadelor de odihnă zilnică și a celor de odihnă săptămânală redusă în afara bazei, în vehicul, atâta vreme cât respectivul vehicul are mijloace satisfăcătoare de dormit și staționează.

”Totuși, Regulamentul nu menționează locul pentru odihna săptămânală normală. Măsurile la nivel național, adoptate în Belgia și Franța, care sancționează șoferii și/sau operatorii pentru efectuarea perioadelor de odihnă săptămânală în vehicul, incluzând măsurile de impunere și nivelul sancțiunilor, sunt examinate în prezent din punct de vedere al compatibilității cu principiul nediscriminării, proporționalității sancțiunilor și eficienței impunerii, ținând cont de contextul social și economic și de impactul unor astfel de măsuri”, a precizat Directorul General al DG MOVE, Joao Aguiar Machado.

Totodată, serviciile Comisiei Europene au lansat recent o evaluare a legislației existente în transportul rutier, în vederea pregătirii unui pachet rutier spre a fi prezentat de Comisie în 2016. Obiectivul acestui pachet rutier va fi să crească eficiența transportului rutier și în același timp să asigure implementarea adecvată a legislației sociale, în mod expres să prevină practicile ilegale.

Intervențiile UNTRR și răspunsurile primite din partea Comisarului European pentru Transporturi, Violeta Bulc, și a Directorului General DG MOVE, Joao Aguiar Machado, sunt publicate pe www.untrr.ro”.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizație profesională și patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează și apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern și internațional, înregistrând de la înființare până în prezent peste 13.000 membri – operatori care efectuează transporturi interne și internaționale de marfă și persoane.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.