2020. PERSPECTIVA FISCALĂ. Cum ne pregătim de o eventuală inspecție?

Anul 2020 a debutat fără modificări fiscale majore față de alți ani, cele mai relevante fiind cele prevăzute de Directiva Consiliului UE 1910/2018 în ceea ce privește aplicarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare de bunuri.

Oana RADA

Aceste modificări vor avea impact și asupra societăților de transport, în contextul în care societățile care efectuează livrări intracomunitare de bunuri vor pune, probabil, presiune pentru ca societățile de transport să asigure suportul în pregătirea și transmiterea documentelor de transport într-o formă cât mai corectă. Atenție, deci, atât la forma contractelor și comenzilor, la completarea și semnarea corespunzătoare a CMR-urilor, cât și la reducerea termenelor de transmitere a documentelor de transport către clienți, documente care, conform noilor reguli, sunt necesare în susținerea acordării scutirii de TVA.

În ceea ce privește inspecțiile fiscale, cel mai probabil, anul 2020 va fi cel puțin la fel de intens ca și anul 2019, când, în prima parte a anului, au fost anunțate și inițiate ample exerciții de inspecție fiscală, precum așa-numita „operațiune Iceberg”.

Ca regulă generală, orice companie din România trebuie să fie întotdeauna pregătită pentru inspecția fiscală.

Decizia autorităților fiscale privind companiile pentru care vor fi inițiate exerciții de inspecție fiscală este bazată pe o analiză de risc derulată de acestea, având la bază criterii de risc generale, publice începând cu anul 2019 (cu privire la înregistrarea fiscală, la depunerea declarațiilor fiscale, la nivelul de declarare, cu privire la realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori), dar și alte criterii, ce nu sunt publice, precum: apartenența la un grup de companii, sold negativ de TVA pentru care nu se solicită rambursare, corecții privind declarațiile fiscale, oscilații semnificative în ceea ce privește rezultatele financiare sau numărul de salariați.

Orice companie de transport este supusă acestei analize bazate pe criteriile de risc fiscal, astfel încât recomandarea este să fiți cu un pas înaintea avizului de inspecție fiscală.

Cazul ideal este acela în care sunteți pregătiți de inspecție fiscală încă din momentul efectuării unor operațiuni, în sensul de a stabili regimul fiscal corect aplicabil respectivei operațiuni, în contextul unei legislații complexe și, deseori, neclare. De multe ori, în cazul unei inspecții fiscale, interpretarea defavorabilă contribuabilului rezultă chiar din clauzele prost scrise ale contractului, care practic denaturează modalitatea de efectuare a operațiunii. Din păcate, principiul prevalenței substanței asupra formei nu este aplicat în toate situațiile, astfel încât o atenție deosebită trebuie acordată și aspectelor de formă, precum clauzele contractuale.

Nesiguranța în ceea ce privește tratamentul fiscal, concretizată prin eventuale corecții în declarațiile fiscale, chiar și în favoarea bugetului de Stat, atrage atenția autorităților.

În plus, poate crește gradul de risc fiscal la care este încadrat contribuabilul.

În cursul normal al activității, anumite documente sau acțiuni realizate în mod corect și complet, ca proceduri interne, reduc semnificativ efortul depus în timpul inspecției fiscale, precum și riscul de reinterpretare din partea autorităților. Atenție sporită la:

  • Deductibilitatea cheltuielilor și deductibilitatea TVA (scopul activității economice).
  • Susținerea necesității cheltuielilor.
  • Întocmirea din timp a anumitor documente justificative (foi de parcurs, ordine de deplasare, casare mijloace fixe etc).
  • Existența documentelor justificative.
  • Verificarea furnizorilor.
  • Existența documentelor privind eventuale scutiri de TVA.
  • Existența facturilor în original, urmărirea corelării informațiilor din facturi, declarații, jurnale de cumpărări/vânzări, balanțe.
  • Întocmirea proactivă a dosarului prețurilor de transfer.

Chiar dacă nu ați acordat o atenție sporită regimului fiscal aplicabil fiecărei operațiuni derulate de societate la momentul respectiv (pentru că, știm cu toții, operaționalul este foarte dinamic, iar de multe ori se iau decizii operaționale fără a investiga în prealabil un eventual risc fiscal aplicabil respectivelor operațiuni), puteți să faceți o analiză a operațiunilor derulate în cursul anilor trecuți, neprescriși fiscal, pentru a determina eventuale riscuri și a le gestiona din timp.

Practic, puteți efectua o „simulare” de inspecție fiscală, astfel încât să știți la ce să vă așteptați în cazul unei inspecții fiscale, să corectați aspectele ce pot fi corectate pe trecut, cât și să aveți în vedere modificări pe viitor. Acest exercițiu poate fi efectuat intern, însă, având în vedere gradul de încărcare ridicat al echipei din departamentul financiar, în general este preferată alternativa efectuării acestei simulări de către o echipă de consultanți fiscali specializați, independenți față de companie, această abordare susținând și caracterul obiectiv al acestei revizii fiscale.

Oana RADA

partener, Darian DRS Tax

oana.rada@darian.ro

0766.534.231

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.