Peste 60% din cărăușii francezi fac logistică

Recent, Comitetul Național Rutier francez (CNR) a realizat anchete privind transporturile de lungă distanță și cele regionale ale operatorilor din această țară, în 2018, în cadrul cărora companiile de transport au fost chestionate și în legătură cu activitățile logistice pe care le desfășoară.

Rezultatele obținute prin intermediul acestor anchete au arătat că 60,7% dintre companiile de transport rutier de marfă chestionate de către CNR realizează și activități logistice, în special depozitare pe termen lung. Acest lucru nu exclude o diversificare mai importantă, incluzând prestații cu valoare adăugată (pregătirea comenzilor, transformarea produsului etc.), observată, în general, pe măsură ce firma se dezvoltă.

Raportul CNR subliniază, de asemenea, că un punct interesant este și faptul că pentru peste 70% dintre întreprinderile active în logistică, operațiunile de transport și logistică sunt gestionate din același sediu (73,4%).

Clasamentul transportatorilor și logisticienilor

Studiul dat publicității de către CNR prezintă, de asemenea, o analiză a clasamentelor publicate de către presa franceză de specialitate, care subliniază faptul că transportul și logistica din această țară numără câteva companii de top comune. Astfel, principalii operatori logistici din Franța sunt, efectiv, companii de transport (rutier și intermodal), care și-au diversificat activitățile, două treimi dintre primii 150 de operatori din topul logisticienilor dispun de flotă proprie pentru realizarea operațiunilor de transport rutier, majoritatea fiind în fapt mari nume din transporturi. Printre aceștia se numără Geodis, Kuehne + Nagel, XPO Logistics, GEFCO, STEF etc.

Activități logistice pe clasă de mărime

Mai mult de șase întreprinderi de transport rutier de marfă din 10 dintre cele chestionate de către CNR au declarat că au și activități logistice:

  • Dintre întreprinderile mici, între 0 și 19 angajați, 36,5% au declarat că realizează și prestații logistice, aproape în exclusivitate de depozitare.
  • La companiile medii, între 20 și 49 de salariați, procentul este de 62,8%, depozitare și pregătire a comenzilor.
  • Companiile cu un personal între 50 și 99 de angajați înregistrează un procent de 72,7%.
  • Pentru companiile cu peste 100 de salariați, procentul este de 79%, acestea operând pe depozitare pe termen lung, pregătire comenzi și transformarea produselor.

Antrepozitarea pe termen mediu sau lung este practicată de majoritatea întreprinderilor care au declarat că au și activitate logistică. Operațiunile de pregătire a comenzilor își adjudecă 24,8% dintre companiile chestionate și 40,9% dintre cele care au declarat activități logistice. Întreprinderile mici nu oferă decât rar astfel de servicii (3,8%), iar din rândul celor cu peste 100 de angajați, au răspuns afirmativ 45,3%. Prestațiile de transformare a produselor care necesită un proces specific dețin numai 4,9% din totalul răspunsurilor înregistrate.

Operațiuni de cross-docking

Operațiunile de cross-docking sunt, de obicei, incluse în oferta companiilor de transport rutier de mărfuri, favorizând optimizarea activității. CNR nu le include în rândul activităților considerate a fi logistice în cadrul acestui studiu, dar sunt o dovadă a practicii de grupaj tehnic. 53,7% dintre companiile cu până la 19 angajați, 68,1% dintre cele cu 20-49 de angajați, 78,2% dintre cele cu 50-99 de angajați și 80% dintre firmele cu mai mult de 100 de salariați realizează astfel de operațiuni.

Numai 16,7% dintre întreprinderile chestionate de către CNR se concentrează, în mod exclusiv, pe transportul de camioane complete.

Sursa: CNR

Traducerea și adaptarea: Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.