Bode a emis Ordinul nr. 875 privind zborurile cu lucrătorii sezonieri

Ministrul Transporturilor, Lucain Bode, a emis Ordinul nr. 875/10.04.2020 privind organizarea zborurilor cu lucrătorii sezonieri, după scandalul izbucnit cu o zi în urmă la Aeroportul din Cluj. Documentul va intra în vigoare pe 13 aprilie.

Iată precizările MT:

„Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor a definitivat si aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura anunțată în cursul zilei de 10 aprilie a.c. în ceea ce privește organizarea grupurilor de lucrători sezonieri care pleacă de pe aeroporturile din România spre alte țări.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, printr-un efort comun al tuturor specialiștilor din domeniul aerian și rutier din cadrul ministerului și al instituțiilor din subordine cu atribuții în aceste domenii, precum și cu suportul ministerelor cooptate în acest demers – Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne – a emis OMTIC nr. 875/din 10.04.2020, prin care a fost stabilită procedura de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidența art. 10 alin. (1) din Ordonanța militară nr. 7/2020.

Ordinul intră în vigoare începând cu data de 13.04.2020 și devine obligatoriu pentru toate entitățile menționate în cuprinsul său.

Prin emiterea acestei reglementări a fost stabilită procedura clară prin care operatorul aerian transmite o solicitare pentru efectuarea zborului, cu cel puțin 48 de ore înainte de ora programată, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) – autoritatea responsabilă desemnată în baza Ordonanței militare cu gestionarea acestei problematici.

Solicitare va cuprinde următoarele elemente:

a) numele, adresa, datele de contact, naționalitatea și indicativul OACI al operatorului aerian;

b) tipul, însemnele de înmatricularea si capacitatea aeronavei;

c) aeroportul de origine si cel de destinație, ruta;

d) programul de operare;

e) denumirea, adresa, datele de contact ale tour-operatorului;

f) copia contractului charter în limba română sau traducerea în limba engleză;

g) acordul aeroportului din România cu privire la efectuarea zborului;

h) contractul cu agentul de handling de pe aeroportul din România;

i) declarație privind persoana responsabilă, pe aeroportul din România pe care se îmbarcă pasagerii, pentru asigurarea respectării drepturilor pasagerilor, inclusiv cazarea pasagerilor în caz de anulare/întârziere a zborului, până la îmbarcarea pasagerilor în vederea transportului spre destinația finală sau, după caz, în vederea transportului retur, spre domiciliu;

j) numele, adresa si datele de contact ale agentului/agenților de recrutare de pe teritoriul României;

k) copia avizului autorităților din țara de destinație a zborului, pentru efectuarea zborului respectiv.

În urma analizei acestei solicitări, AACR va emite avizul solicitat in termen de maxim 24 de ore de la primirea documentației complete. Nu va fi avizată efectuarea zborurilor care intră sub incidența prezentei proceduri, în situația în care acestea sunt programate să fie efectuate pe același aeroport, la un interval mai mic de 4 ore unul față de celălalt.

Totodată, AACR va monitoriza respectarea tuturor restricțiilor de operare spre/dinspre România sau pe rute interne, instituite prin ordonanțele militare pentru anumite categorii de zboruri și va elabora o procedură pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor ce decurg din nerespectarea de către operatorii aeronavelor a restricțiilor de operare stabilite. Procedura se emite prin Decizia directorului general al Autorității Aeronautice Civile Române și se publică pe pagina de internet a instituției (www.caa.ro)

Noua reglementare aduce clarificări importante și în ceea ce privește obligațiile agentului de recrutare. Acesta este prima verigă din mecanismul transportului lucrătorilor sezonieri și cel care organizează, pe teritoriul României, transportul pasagerilor spre aeroportul de îmbarcare.

Astfel, agentul de recrutare va organiza transportul spre aeroportul de îmbarcare numai după primirea acordului din partea administratorului aeroportului respectiv, fiind obligat să asigure prezența pe aeroportul din România a unui reprezentant care să acorde asistență permanentă pasagerilor, inclusiv în situația întârzierii sau anulării zborului. Datele de contact ale reprezentantului se comunică administratorului aeroportului cu cel puțin 24 de ore înainte de efectuarea zborului.

Totodată, agentul de recrutare este responsabil și de asigurarea echipamentelor de protecție împotriva COVID 19 pentru pasageri.

Un alt aspect care a fost clarificat, prin noua reglementare, vizează partea de responsabilitate a transportatorilor care vor îmbarca numai pasageri care sunt echipați corespunzător (cel puțin cu mască si mănuși de protecție) cu respectarea dispozițiilor din ordonanțele militare în vigoare.

Pentru a preveni aglomerarea aeroportulu înaintea efectuării zborului a fost stabilit faptul că deplasarea spre aeroport să fie organizată astfel încât pasagerii să nu ajungă la aeroport cu mai mult de 4 ore înainte de ora efectuării zborului, indiferent de mijlocul de transport folosit.

La rândul său, operatorul rutier de transport care efectuează transport prin servicii ocazionale, are obligația să notifice Autoritatea Rutieră Româna cu privire la efectuarea cursei, urmând ca ARR să informeze în mod operativ MTIC și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) cu privire la notificarea primită.

Prin emiterea acestui ordin se asigură coerența și predictibilitatea la nivel național în ceea ce privește gestionarea grupurilor de lucrători sezonieri care sunt transportați spre destinațiile respective prin intermediul curselor charter.

Responsabilitățile în organizarea acestui demers sunt definite, iar toți factorii implicați trebuie să respecte un set de obligații, astfel încât procesul să desfășoare în siguranță și în mod fluent în contextul actual, marcat de mari de pericole și riscuri pentru sănătate”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.