4 oferte la licitația pentru 400 de autobuze RATB

Patru companii au depus oferte, până la data limită de 10 decembrie, pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze urbane Euro 6 pentru Regia Autonomă de Transport București (RATB).

Imagine: Jean-Mihai Pâlșu

Este vorba despre (în ordine alfabetică):

– Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.;

– Man Truck & Bus AG;

– Mercedes Benz Romania SRL;

– Otokar Europe.

În conformitate cu legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare în termen de 25 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

„Sper ca, după ce comisia de evaluare va analiza, în termenul prevăzut de lege, ofertele depuse, să putem avea un câștigător al acestei licitații, să nu mai existe contestații nefondate, așa cum s-a întâmplat la procedura anterioară”, a declarat primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Contestațiile la licitația inițială, respinse

Suspendarea licitației lansate în 3 iulie a.c. de Primăria Municipiului București (PMB), care a fost anulată și reluată în septembrie, a fost ridicată în 2 noiembrie, după ce Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a respins în mare parte contestațiile. În total, au fost depuse, din partea operatorilor economici nemulțumiți, 31 de solicitări de clarificări, 14 notificări prealabile și 10 contestații. „CNSC a conexat toate contestațiile, iar în 24 octombrie a emis o Decizie, prin care a dispus următoarele: Respinge ca nefondate, în totalitate, 5 contestații, respinge ca inadmisibilă o contestație și admite în parte 4 contestații. Astfel, din 92 de aspecte contestate, CNSC a dispus remedierea a 5 aspecte. În concluzie, 94,5% din aspectele contestate au fost respinse”, precizează PMB.

4 contestații admise parțial

– În legătură cu dimensiunile maxime admise pentru fiecare dintre cele 3 tipuri de autobuze, contestate de mai mulți participanți la licitație, CNSC a dispus ca entitatea contractantă să justifice, din punct de vedere tehnic și funcțional, aceste dimensiuni, precum și toleranțele acceptate. „RATB va face, în perioada imediat următoare, această justificare, inclusiv prin demonstrații live privind posibilitățile de manevră ale autobuzelor, în funcție de străzile pe care urmează să circule, din care va rezulta clar de ce au fost alese aceste dimensiuni”, informează PMB.

– În legătură cu valoarea stocului minim, entitatea contractantă este obligată să modifice prevederile art. 13 din caietul de sarcini și ale art. 19.6.6 din draft-ul de contract, prin inserarea precizării „Furnizorul răspunde de organizarea activității în ceea ce privește modalitatea de asigurare a stocului minim către achizitor, astfel cum a fost el detaliat în anexele contractului”.

Precizia solicitată pentru dispozitivele de numărare a călătorilor va fi modificată, de la 99% (inițial), la 95%.

– Va fi eliminată sintagma „circa” din cerința privitoare la repartiția sarcinilor pe cele două punți, „cca. 40% – axa față și cca. 60 % – axa spate” și va fi indicată în concret repartiția sarcinilor pe cele două punți.

5 contestații respinse ca nefondate

Printre aspectele contestate și respinse ca nefondate de către CNSC, au fost unele referitoare la caietul de sarcini.

  • Neîmpărțirea pe loturi a procedurii de atribuire. „Împărțirea pe loturi ar face operarea mai anevoioasă și ar crește atât costurile de achiziție, cât și pe cele de operare, ceea ce ar contraveni principiului cheltuirii eficiente a banului public”, precizează PMB.
  • Cerința privind „deschiderea liberă a ușilor pentru călători să fie minimum 1,20 metri” (aspect contestat de 2 operatori economici). „În sistemul de transport public urban, în special la ora de aglomerație, este esențială existența unei dimensiuni cât mai mari pentru spațiul liber rezultat în urma deschiderii ușilor în stații, pentru a scurta timpul de urcare/coborâre a pasagerilor, fără să se creeze aglomerație, strangulări”, explică reprezentanții Primăriei Capitalei.
  • Referitor la cerința privind scaunele pentru pasageri, aspectul contestat a fost legat de „proprietățile anti-graffitti, vopsea înglobată și anti-vandalism”. Acest aspect a fost respins de CNSC, care a constatat că entitatea contractantă clarificase aceasta cerință.
  • În ceea ce privește neacceptarea vizitării celor 8 garaje/locații ce aparțin Primăriei Municipiului București, menționate în caietul de sarcini, ce urmează a fi puse la dispoziția furnizorului de autobuze declarat câștigător, „Consiliul a constatat netemeinicia acesteia, din următoarele considerente: în condițiile în care au fost furnizate toate informațiile necesare cu privire la locul de livrare, solicitarea vizitării celor 8 locații unde se va face livrarea autobuzelor este nejustificată, neavând relevanță atâta vreme cât aceste locații sunt diferite de cele în care se va desfășura întreținerea planificată, service-ul, reparațiile în termen de garanție, aceste activități fiind în responsabilitatea furnizorului. Contestatarul a invocat că, doar prin vizitarea garajelor, va afla dacă autobuzele sunt ținute în spații acoperite sau nu, dacă agenții exteriori vor lua contact cu autobuzele, cum ar fi: ploaie, vânt, zăpadă. Dar entitatea contractantă nu va achiziționa autobuze ca să le depoziteze, ele fiind destinate circulației în aer liber”.

Alte chestiuni contestate din caietul de sarcini și care au fost respinse ca nefondate sunt cele referitoare la sistemul automat de taxare sau la obligativitatea prezentării de către ofertanți a documentației de omologare a autobuzului, în copii legalizate, conform cu originalul.

Contestări legate de draft-ul de contract

Au fost contestate 14 puncte din draft-ul de contract, respinse în totalitate de către CNSC, dintre care PMB amintește:

– Chiar dacă nelivrarea la timp a autobuzelor nu produce pagube punctuale, ci pune sub semnul întrebării întregul program de transport al Primăriei Capitalei, s-a solicitat ca penalitățile în cazul întârzierilor în executarea contractului să fie aplicate doar la cantitățile aflate în întârziere, și nu la întregul contract.

– Chiar dacă din documentație rezultă clar că manopera mentenanței zilnice este asigurată de către achizitor, s-a solicitat ca în contract să fie trecută valoarea acesteia.

– A fost contestat procentul de 6% pentru vicii ascunse sau defect sistematic, acesta fiind determinat de impactul pe care îl pot avea defecțiunile survenite la autobuze atât asupra siguranței călătorilor, în condițiile numărului mare al acestora, cât și asupra circulației rutiere.

– S-au solicitat clarificări privind Graficul de livrare din cadrul Anexei 1 la draft-ul de contract, respectiv luna 1, anul 1 din executarea contractului, deși în contract se preciza că este vorba de luna imediat următoare semnării acestuia.

În soluționarea celor 14 critici, CNSC a făcut următoarele precizări:

– Clauzele din cuprinsul draft-ului de contract a căror modificare este solicitată de contestator fac parte dintr-un contract de achiziție publică, care este un contract administrativ, și nu comercial, așa cum acesta este definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016.

– Prerogativele de putere publică ale administrației au la bază faptul că administrația încheie contractul în scopul de a satisface un interes general, ceea ce dă administrației posibilitatea de a impune clauze exorbitante în contract, de a controla modul de executare a contractului și de a dispune rezilierea contractului atunci când interesul public nu mai primește, prin executarea contractului, o satisfacție completă și continuă.

Gabriela Firea: „Niciun motiv nu a fost cu adevărat serios”

Primarul general Gabriela Firea susține că niciun motiv nu a fost serios: „Licitația a fost suspendată mai mult de o lună și niciun motiv nu a fost cu adevărat serios. Mai mult, contestația în baza căreia s-a dispus suspendarea procedurii a fost respinsă. Prin urmare, putem spune că această întârziere a fost total nejustificată. Din păcate, cadrul legislativ actual nu permite sancționarea contestatarilor de profesie, în cazurile în care blochează nejustificat o procedură. De aceea, le-am solicitat colegilor mei parlamentari să propună modificări ale legislației, în sensul responsabilizării participanților la licitații, inclusiv prin instituirea unei cauțiuni, care să fie pierdută în cazul în care contestația a fost respinsă”.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.