1 IANUARIE – 30 APRILIE: 25.539 copii conforme eliberate de ARR

Mai puține copii conforme eliberate, un număr similar de firme, demersuri pentru un sistem informatizat de licențiere, sume suplimentare pentru restituirea accizelor și derogări pentru anumite categorii de mărfuri periculoase – reprezintă doar o parte dintre efectele în transporturi ale crizei din sănătate și dintre măsurile prin care a Autoritatea Rutieră Română încearcă să răspundă, potrivit directorului general ARR, Mihai Alecu.

ZIUA CARGO: Ce a însemnat perioada de urgență în activitatea ARR? Cum ați protejat angajații?

Mihai Alecu: Perioada de urgență a însemnat o experiență fără precedent pentru instituția noastră, care ne-a determinat să găsim cele mai potrivite soluții, atât pentru a asigura desfășurarea activității în condiții de securitate a muncii pentru angajați, cât și pentru continuitatea activității din sectorul transporturilor rutiere.

În ceea ce privește angajații ARR, s-au asigurat materialele necesare pentru igiena personală și de protecție (distribuirea de soluții biocide pentru igienizare, geluri dezinfectante, măști de protecție, mănuși chirurgicale).

De asemenea, la nivelul autorității, a fost aprobat și pus în aplicare Planul de asigurare a continuității activității instituției, pentru implementarea măsurilor prevăzute de ordonanțele militare.

Care au fost punctele critice?

Principala provocare a Autorității Rutiere Române, în calitatea sa de instituție publică cu atribuții în licențiere și autorizare a operatorilor de transport, a fost de a identifica soluții și măsuri adecvate situației de urgență, pentru a asigura, cu promptitudine și operativitate, continuitatea activităților din transportul rutier. În acest sens, agențiile teritoriale își continuă activitatea, evitând contactul cu clienții, solicitările și documentele fiind primite și transmise prin intermediul serviciilor poștale.

O altă provocare a instituției noastre o reprezintă realizarea unui sistem informatizat securizat, care să faciliteze încărcarea online a documentelor scanate necesare autorizării și licențierii.

Prin sistemul informatizat de depunere online a documentelor, operatorii de transport vor avea posibilitatea de a alege autorizația, licența sau copia conformă solicitată, urmând a avea acces la lista documentelor necesare obținerii acestora. Sistemul informatizat va genera, automat, un număr de înregistrare a cererii și va comunica cu sistemul de autorizare/licențiere offline (pentru documentele depuse la agențiile ARR în format de hârtie).

În acest moment, sistemul informatizat de depunere online a documentelor se află în stadiul de testare internă, urmând a fi pus la dispoziția operatorilor de transport, în cel mai scurt timp.

De asemenea, pentru a trece de perioada care se va întinde și după încetarea stării de urgență, deoarece unitățile medicale vor fi luate cu asalt de persoanele cu probleme medicale de natură neinfecțioasă, Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la propunerea ARR a semnat, în baza prerogativelor oferite de lege, 3 acorduri multilaterale în domeniul transporturilor de mărfuri periculoase (M324, M325 și M326). Prin aceste acorduri, se acordă derogări de la prevederile ADR pentru conducătorii auto ADR, consilierii de siguranță, vehiculele cisternă și buteliile destinate anumitor gaze, ale căror certificate/inspecții/agreări care expiră în această perioadă. În acest sens, pe site-urile ARR și CEE-ONU, sunt disponibile informațiile necesare (www.arr.ro și www.unece.org).

La solicitarea ARR, bugetul alocat anului 2020 pentru restituirea de accize către operatorii de transport a fost suplimentat cu 10 milioane de lei.

Ministerul Finanțelor Publice urmează să repartizeze această sumă plafonului alocat trimestrului II/2020. Prin această măsură, Autoritatea Rutieră Română a venit în sprijinul operatorilor de transport, prin crearea cadrului legislativ de a soluționa toate dosarele de restituire depuse în sistemul informatic, prin emiterea deciziilor pentru aprobarea sumelor solicitate de către operatorii de transport.

Care au fost zonele din care ați primit, în principal, solicitări?

În această perioadă, instituția noastră a înregistrat, în principal, solicitări în ceea ce privește licențierea operatorilor de transport și a vehiculelor, cât și pentru eliberarea cardurilor de tahograf.

Cum se va face trecerea la activitatea normală?

O dată cu finalizarea stării de urgență, se va trece, gradual, la relaxarea măsurilor actuale de protecție și distanțare socială, precum și la reluarea activităților întrerupte în contextul prevenirii răspândirii virusului.

Ce aveți în vedere în privința examinărilor?

Vom relua activitatea de examinare după expirarea stării de urgență, în funcție de măsurile dispuse privind prevenirea răspândirii COVID-19, precum și de instrucțiunile autorităților de sănătate publică.

Cum veți derula programul cu publicul? Cum se va derula activitatea de licențiere în transporturi?

Așa cum am precizat, unul dintre principalele proiecte aflate în implementare, la nivelul ARR, este depunerea online a documentelor privind licențierea și autorizarea operatorilor de transport.

Această măsură contribuie la simplificarea procedurilor administrative, la reducerea birocrației pentru operatorii de transport, la micșorarea termenului legal de eliberare a licențelor, autorizațiilor și copiilor conforme, precum și la diminuarea costurilor prin reducerea deplasărilor pentru depunerea documentelor și, implicit, reducerea activităților de relații cu publicul.

Ați constatat o diminuare a numărului de copii conforme în această perioadă? Cu cât?

În perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2020 s-au eliberat 25.539 copii conforme ale licențelor comunitare, față de 32.133, în aceeași perioadă a anului 2019, înregistrându-se o scădere de aproximativ 20%, în condițiile în care s-au aplicat prevederile articolului 12(1) din Ordonanța militară numărul 3 din 24 martie 2020, privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, și anume: „Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență”.

Dar în ceea ce privește licențele (numărul firmelor)?

În primele patru luni ale acestui an, nu s-a înregistrat o scădere semnificativă privind eliberarea licențelor comunitare, față de aceeași perioadă a anului 2019, iar, în ceea ce privește numărul cazurilor de predare ale licențelor de transport (închiderea firmelor), am consemnat o scădere, în raport cu perioada corespondentă a anului 2019.

Va mulțumim!

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.