Parteneri in adevaratul sens al cuvantului

Cum arata un parteneriat de succes? O intrebare la care KLG si Orange pot cu siguranta sa raspunda dupa ce ARILOG le-a decernat „Win-Win Collaboration Award“ pentru proiectul „IT developments for complete win-win partnership“.

Concret, colaborarea din­tre cele doua companii a inceput in 2010, cand Orange a decis exter­na­li­zarea unei parti din ope­ratiunile logistice derulate. „Au trans­ferat catre noi tot ce inseam­na handling de marfuri de la fur­nizori si livrari, implicit gestiunea. In proiectul de externalizare, un punct foarte important l-a con­sti­tu­it infrastructura IT si capa­bi­li­ta­tile de interconectare. Practic, stabilirea cadrului IT a reprezentat 80% din tot proiectul. Restul de 20% a fost acoperit relativ rapid, inclusiv prin preluarea unor an­ga­jati ai Orange“, ne-a explicat Paul Nita, Operational Manager la KLG Europe Logistics si manager de pro­iect pentru contractul cu Orange. El a precizat ca, din mo­men­tul in care s-au stabilit echi­pele de pro­iect, s-a lucrat in paralel pe doua fluxuri, unul ope­ra­tional de marfuri, oameni, in­frastructura a depozitului si al doilea, cel de IT. „La momentul zero, cele doua fluxuri au avut ace­easi importanta, insa, pe par­curs, dezvoltarile IT s-au dovedit a fi complexe, pre­su­punand im­ple­men­tarea unui nou modul in ERP-ul Orange, dez­vol­tarea unei benzi de comunicare intre cele doua sisteme si adap­ta­rea WMS-ului la specificul acti­vi­tatii de tele­com. Mesajele EDI au fost con­stru­ite impreuna in cel mai mic detaliu“.

3 minute critice

Orange a investit intr-o linie de comunicare securizata exclu­si­va pentru a asigura transmisia ra­pida a mesajelor EDI. „De cand am inceput proiectul, nu am avut nici un fel de cadere a comu­ni­ca­tiei. Dispunem de trei variante de back up si, ori de cate ori am avut mentenante programate, varian­tele de rezerva au functionat. Nu a existat nici un moment in care sa nu putem comunica cu Orange“, a mentionat Paul Nita.

Foarte interesanta este gene­ra­rea si transmisia de documente din sistemul operat de Orange in cel operat de KLG in perioade de timp foarte scurte, de cateva mi­nute. Seturile de documente sunt specifice fiecarui tip de comanda. Acestea sunt generate in timp real in sistemul Orange si transmise prin EDI catre sistemul KLG pen­tru a fi imprimate si inserate in co­lete. Toata aceasta tranzitare a documentelor nu dureaza mai mult de cateva minute.

Procesul care sta la baza aces­tor transmisii este foarte complex. Generarea documentelor se face functie de seriile scanate in pro­cesul de validare. „Noi rea­li­zam pickingul, facem scanarea si trimi­tem mesajele catre Orange. Apoi, intr-un interval de 3-5 mi­nu­te, tre­bu­ie sa inchidem coletele cu do­cu­mentele venite de la Oran­ge, in caz contrar cantitatea de colete ra­mase in asteptare devine mult prea mare si poate bloca flu­xul. Ace­le 3 minute sunt gandite pen­tru 4 comenzi, astfel incat benzile intre scanare si inchidere sa nu se blo­cheze. In prezent, rata de reu­si­ta este peste 99,9%. Exis­ta doua echipe separate care mo­ni­tori­zea­za transmiterea do­cu­men­telor iar in momentul in care aces­tea au depasit 15 mi­nu­te, se trans­mit automat mesaje interne catre am­bele echipe Oran­ge si KLG pen­tru remedierea pro­ble­mei“, a mai aratat managerul de proiect KLG.

Transmisia de documente prin EDI a fost una dintre inovatiile pro­iectului, ea constituind o nou­tate in Romania in 2010.

Picking inovativ

Pe partea de infrastructura de de­pozitare, KLG a construit o zo­na special adaptata stan­dar­de­lor Orange, unde functioneaza si un bi­rou pentru reprezentantii Orange. „Am stabilit o structura de sto­rage si picking relativ fle­xi­bila construita in jurul articolelor pe care le ruleaza Orange. Am gan­dit totul in functie de articolele consi­derate importante pentru Orange, totul culminand cu sca­na­rea nu­me­relor de serie. Orange ur­ma­reste toate produsele dupa nu­mar de serie, acestea fiind ve­ri­fi­cate atat la receptie cat si la li­vare. Noi facem o scanare la re­cep­tie si una la livrare“. Interesant este, in acest context, sistemul de picking dez­vol­tat de KLG. „Orange utiliza batch picking, in sensul in care sis­temul genera un picking conso­lidat, trimitandu-l pe picker la loca­tie, de unde lua, pe paleti, toata cantitatea aferenta acelui lot, pen­tru ca apoi sa intre in scena prepa­ra­torii care inserau produsele in colete, conform co­men­zilor punc­tua­le. Drept urmare, pickingul se facea in doua etape: partea intai de picking consolidat si cea de-a doua de preparat sau de dispersat pe comenzile mici, dupa care urma scanarea. Noi ne‑am gandit sa combinam aceste eta­pe, mergand in procesul de pick­ing cu mini-batch-uri si reali­zand picking-ul pen­tru comenzile finale. Acele mini batch-uri sunt gandite in jurul volu­melor. Volumul si tipul co­men­zii Orange deter­m­ina tipul amba­la­jului, care poate fi plic sau cutie. In momentul in care Orange lan­sea­za un lot de comenzi, siste­mul singur ge­ne­rea­za aceste mini batch-uri. Pick­in­gul se face intr-o singura etapa, dupa care incepe pro­cesul de sca­nare a seriilor – va­li­darea. Acest multistore picking re­pre­zin­ta o inovatie a acestui proiect si ne per­mite sa lucram o cantitate foarte mare de comenzi. Procesul de picking este foarte rapid si exact, sistemul propunand amba­la­jele in functie de volume si aju­tan­du-ne sa facem picking direct in ambalajul original“, a explicat Paul Nita.

Mai mult decat client si furnizor

Iar pentru a inchide cercul, cei doi par­teneri au optimizat pro­cesul de dis­tributie, minimizand timpii de livra­re pentru firma de curierat agreata de Orange. „In final, am implementat un sistem in trei, prin care curierul primeste, inainte sa ajunga camionul in cen­trul de sortare, o informare pri­vind coletele incarcate, cu des­ti­na­tiile lor, valoarea declarata si alte spe­cificatii pentru comenzile specia­le. Toate acestea se realizeaza prin colaborarea tripartita Orange – KLG – firma de curierat. Noi furni­zam lista cu coduri specifice pen­tru curierat, iar Orange adauga toa­te informatiile financiare. Cu Orange avem ceea ce ne place sa numim un parteneriat adevarat. Ne-am tratat mai intai de toate ca parteneri. Ori de cate ori am intampinat probleme, ei au cautat sa ne sustina si invers. Din acest punct de vedere, suntem foarte mandri pentru ca nu ne uitam la Orange ca la un client, ci ca la un partener“, a concluzionat mana­gerul de proiect KLG.

O reteta gandita pe plan local

Externalizarea activitatii de logistica a reprezentat, potrivit lui Daniel Nicolae, Supply Chain Development Manager Orange Romania, unul dintre cele mai importante 10 proiecte ale companiei in 2010. Proiectul a fost de mare complexitate, presupunand atat in cadrul Orange, cat si in relatia Orange – KLG, o stransa colaborare si expertiza tehnica de inalt nivel. „In plus, solutia finala a fost una conceputa pe plan local impreuna cu KLG, nici una dintre retetele implementate in alte tari din grup nefiind potrivita la acel moment cerintelor noastre“, a explicat Daniel Nicolae, subliniind importanta sistemului creat in relatie cu KLG, care va putea fi eventual preluat ulterior si in alte state unde Orange nu a externalizat activitatea de logistica. „Foarte importanta in acest proiect a fost comunicarea dintre echipele de implementare Orange si KLG. Am avut cu totii deschidere in a asculta si a intelege constrangerile de o parte si de cealalta si am dezvoltat o relatie de parteneriat care ne-a ajutat foarte mult. Din punctul meu de vedere, relatia cu KLG se bazeaza pe oameni tineri, dornici si deschisi sa faca lucruri noi“. In opinia Supply Chain Development Managerului Orange Romania, provocarile vor veni in viitor tot din sfera schimbarilor necesar a fi implementate intr-un ritm alert. „Este aproape imposibil ca o solutie implementata in 2010 sa ramana neschimbata timp de 3 ani. Pe o piata dinamica precum cea a telecomunicatiilor, suntem in permanenta pusi in situatia de a oferi servicii noi clientului final, iar acestea se reflecta automat in activitatea furnizorului de servicii de logistica. Cred insa cu tarie ca, prin intermediul parteneriatului dezvoltat cu KLG, vom putea sa implementam de fiecare data schimbarile in termenele fixate“, a concluzionat Daniel Nicolae.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.