100 de conturi active pentru restituirea de accize

În primele 3 săptămâni de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern 549, privind procedura de restituire a unei părți din accize din motorină, pe site-ul Autorității Rutiere Române au fost deschise 100 de conturi active, 33 de dosare fiind, deja, depuse.

Aurelia Surulescu

Publicarea, la sfârșitul lunii iulie, în Monitorul Oficial, a Hotărârii 549 din 17 iulie 2018, privind condițiile, procedura și termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, a marcat startul unei etape noi pe un segment extrem de disputat. Conform legii, schema de ajutor de stat a început să funcționeze în 30 de zile de la publicarea hotărârii, adică din 25 august, pentru motorina achiziționată după 29 martie.

„Restituirea de accize se face pentru motorina achiziționată începând cu data 30 martie 2018 și utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier de mărfuri cu autovehicule având o greutate brută maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone, sau în transportul de persoane cu un autovehicul din categoria M2 ori M3, excepție făcând transportul public local de persoane”, a explicat Aurelia Surulescu, directorul general ARR, prin intermediul unui comunicat transmis la redacție.

Mai simplu și mai repede

Procedura de restituire a fost simplificată față de cea aplicată în cursul anilor trecuți, dosarele fiind depuse online, în condițiile în care interconectarea bazei de date ARR cu platforma pe care se înscriu transportatorii scapă companiile de multe bătăi de cap.

Concret, operatorii economici trebuie să își creeze un cont personalizat, pentru a se autentifica în sistemul informatizat pentru restituirea de accize, disponibil pe site-ul accize.arr.ro. Cererile de restituire, împreună cu documentele prevăzute de lege, sunt transmise prin intermediul acestui sistem și înregistrate în ordinea venirii, primind un număr electronic unic.

De menționat că termenul de analiză a cererii de restituire s-a redus de la 45, la 35 de zile lucrătoare, suma de restituit fiind de 183,62 lei/1.000 litri, față de 189,52 lei, în schema anterioară. „Verificarea eligibilității vehiculului se realizează, în prezent, automat, datele fiind puse la dispoziția operatorului prin intermediul sistemului informatizat. În plus, nu mai trebuie depuse, la cererea de restituire, anexele la facturi emise de stațiile de distribuție”, a precizat directorul general ARR.

Calendarul de restituire

Iată calendarul după care operatorii de transport pot solicita restituirea de accize.

În prezent, poate fi solicitată restituirea pentru perioada 30 – 31 martie 2018 și pentru trimestrul al doilea (1 aprilie – 30 iunie), iar începând cu:

 • 1 octombrie 2018 – poate fi depusă solicitarea pentru trimestrul 3 (1 iulie – 30 septembrie);
 • 1 ianuarie 2019 – pentru trimestrul 4 din 2018;
 • 1 aprilie 2019 – pentru trimestrul 1 din 2019;
 • 1 iulie 2019 – pentru trimestrul 2 din 2019;
 • 1 octombrie 2019 – pentru trimestrul 3 din 2019;
 • 1 ianuarie 2020 – pentru trimestrul 4 din 2019.

Bugetul total maxim estimat al schemei este de 60 milioane lei, cu posibilitatea suplimentării, fiind repartizat în mod egal (câte 20 de milioane) în bugetele anilor 2018 – 2020.

Reamintim, până la 31 decembrie 2017, a fost valabilă schema de ajutor de Stat instituită în 2014, prin HG 537/2014. Potrivit ARR, restituirea de accize s-a efectuat pentru motorina achiziționată până la data de 31 decembrie 2016. În perioada 2014 – 2017, au fost consemnați 882 de beneficiari reali, dintre care 373 în ultimul an, bugetul total consumat fiind de aproximativ 70 de milioane de lei.

Cererea de restituire se depune electronic, împreună cu următoarele documente:

 1. a) certificatul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA;
 2. b) certificatul de atestare fiscală, valabil la data depunerii, eliberat ANAF, din care rezultă că nu înregistrează obligații fiscale restante;
 3. c) certificatul fiscal privind impozitele și taxele locale, valabil la data depunerii cererii de restituire, din care rezultă că nu înregistrează obligații fiscale restante;
 4. d) contractele încheiate cu emitentul cardului de gestiune a alimentărilor ori cu al inelului emițător/receptor, după caz;
 5. e) dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție;
 6. f) declarație pe propria răspundere din care rezultă că îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (i) și (ii), lit. d), f) și g) din HG 549/2018;
 7. g) declarație pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;
 8. h) declarație pe propria răspundere din care rezultă că operatorul economic nu este încadrat în categoria IMM, după caz;
 9. i) borderou centralizator al cantităților de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte;
 10. j) facturile de achiziție a motorinei;
 11. k) dovada deschiderii contului la Trezoreria Statului;
 12. l) copii ale scrisorilor de transport prevăzute în CMR, aferente transporturilor pentru care solicită restituirea, în cazul operatorilor economici stabiliți în alte state membre care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.