Guvernul a înjumătăţit amenzile din HG 69/2012

La două luni de la promisiunea ministrului Ramona Mănescu făcută transportatorilor imediat după protestul din 9 decembrie organizat de CNR, a fost aprobată în sfârşit, miercuri, în a şasea şedinţă de Guvern organizată de atunci, modificarea HG nr.69/2012 care stabileşte încălcările prevederilor legislaţiei europene şi naţionale în domeniul transportului rutier. Deocamdată, modificările au vizat înjumătăţirea amenzilor, dar urmează reconfigurarea acestei Hotărâri de Guvern şi la alte capitole. Însă, aşa cum ne-au obişnuit, autorităţile se mişcă mai greu şi, oricum, promisiunea era făcută – ca prim pas al rezolvării revendicărilor – pentru modificarea “rapidă” a amenzilor de nivel astronomic – ce ajungeau, până în prezent (şi până la publicarea noului act normativ în Monitorul Oficial),  la 14.000-18.000 de lei.

Executivul argumentează că amenzile aplicate transportatorilor rutieri pentru lipsa licenţei, folosirea unor documente expirate sau suspendate, precum şi pentru alte contravenţii au fost reduse, în medie, cu 50%, “ca urmare a crizei care afectează sectorul de profil şi a încasărilor slabe” şi nu pentru că, la aprobarea HG 69, în februarie 2012 în Guvernul Ungureanu şi sub ministrul Alexandru Nazare, nu am fi fost deja în plină criză economică şi nu s-a calculat că sancţiunile sunt excesiv de mari.

“Actul normativ adoptat de Guvern diminuează amenzile contravenţionale aplicate transportatorilor rutieri, ca urmare a situaţiei apărute în practică, unde criza economică a determinat un nivel scăzut de colectare a sumelor respective şi o tergiversare a punerii în executare a amenzilor. De asemenea, ca urmare a dialogului social s-a constatat că amenzile contravenţionale ridicate elimină mulţi operatori de transport de pe piaţă şi determină scăderea volumului de schimburi şi a veniturilor generale ale societăţii. În acest sens, amenzile contravenţionale prevăzute de HG nr.69/2012 au fost reduse, pe diversele categorii de contravenţii, în medie cu 50%”, anunţă Guvernul.

Iată cuantumul noilor amenzi:  

Sancţiunile pentru încălcările “foarte grave” scad de la 14.000-18.000 lei la 9.000-12.000 lei. 

Printre contravenţiile din această categorie se numără efectuarea transportului rutier fără licenţe, cu documente expirate sau suspendate şi cu vehicule care prezintă defecţiuni tehnice sau sustragerea de la controale.

Iată ce prevede noua HG de modificare a HG 69/2012:

“Art. 6. – (1) Contravenţiile revăzute la Art. 3 pct. 1 – 9, 11, 14 şi 18 – 32 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 22.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 10, 15, 16 şi 38 – 40 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.

(3) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 1 – 3 şi 33 – 37 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(4) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 11, 12 şi 41 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(5) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 11 şi 13 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(6) Contravenţia prevăzută la Art. 3 pct. 17 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare.

(7) Contravenţia prevăzută la Art. 3 pct. 11 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile”.

Sancţiunile pentru faptele “grave” scad de la 8.000-12.000 lei la 4.000 – 6.000 lei, astfel:

„Art. 7. – (1) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 1 – 12, 14, 19 – 22, 25 – 61 şi 77 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 13 şi 72 – 76 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz.

(3) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 23, 24 şi 62 – 71 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

(4) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 15 – 17 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.

(5) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 78 – 82 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

(6) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 15, 18 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat”.

În cazul faptelor minore, nivelul sancţiunilor scade la 500 lei – 2.000 lei, de la 3.000 lei – 6.000 lei. În plus, este inclusă şi sancţiunea avertismentului, amenda urmând să fie aplicată contravenienţilor care au primit avertisment pentru o faptă minoră în ultimele 6 luni.

„Art. 8. – (1) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 1 – 5, 7 – 18 şi 24 – 26 se sancţionează cu avertisment, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(2) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 6, 19 – 21 şi 30 se sancţionează cu avertisment, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(3) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 22 – 25 se sancţionează cu avertisment, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(4) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 29 şi 31 se sancţionează cu avertisment, care se aplică şcolii de conducători auto sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(5) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 27 şi 28 se sancţionează cu avertisment, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(6) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 31 şi 32 se sancţionează cu avertisment, care se aplică instructorului auto autorizat sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(7) În cazul contravențiilor prevăzute la Art. 5, perioada de 6 luni se calculează începând cu prima zi care urmează zilei în care i s-a aplicat contravenientului ultima sancțiune cu avertisment.

(8) În cazul în care contravenienții prevăzuți la alin. (1) – (6) săvârșesc în aceeași zi mai multe încălcări care constituie contravenții prevăzute la Art. 5, personalul cu atribuții de control aplică pentru toate aceste încălcări sancțiunea avertismentului, cu condiția ca în ultimele 6 luni contravenientul respectiv să nu mai fi fost sancționat cu avertisment”.

HG 69/2012 stabileşte care sunt încălcările prevederilor legislaţiei europene şi naţionale în domeniul transportului rutier.

Reducerea acestor amenzi este numai una dintre revendicările Confederaţiei Naţionale Rutiere (CNR) – ai cărei membri au oprit activitatea în decembrie, acuzând că autorităţile nu îşi respectă angajamentele – dar şi a altor asociaţii patronale în transporturi: FORT, UNTRR, COTAR.

Altă revendicare promisă a se rezolva rapid: Modificarea OG 43/1997 a fost pasată pentru februarie 2014 de Camera Deputaţilor, care nu a mai avut timp să voteze şi acest proiect legislativ plasat pe locul 23 pe ordinea de zi a şedinţei din 17 decembrie 2013.

Celelalte promisiuni, în urma negocierilor din 12 decembrie 2013 de la Ministerul Transporturilor, pot fi vizualizate AICI.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.