DOCUMENT: Guvernul a publicat proiectul Legii de restituire în natură sau echivalent a imobilelor naţionalizate. Asumarea, în 26 martie

Pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) a fost publicat, joi, proiectul Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. Documentul a primit ultimele retuşuri în şedinţa de miercuri a Executivului, iar angajarea răspunderii pentru acesta în faţa Parlamentului va avea loc pe 26 martie. Modificările anunţate cu mare tamtam de parlamentarii PNL în frunte cu fostul premier Călin Popescu Tăriceanu şi fostul ministru al Justiţiei, Tudor Chiuriu, privind reducerea termenelor şi înfiinţarea unui Fond Proprietatea 2 nu sunt cuprinse în iniţiativa legislativă, astfel că demersul lor a fost doar unul de imagine.

Mai mult, foştii proprietari de imobile naţionalizate ale căror dosare au fost deja soluţionate vor primi despăgubiri în numerar în termen de 5 ani, nu de 3 ani cum era prevăzut într-o variantă iniţială, începând cu ianuarie 2014, în tranşe anuale egale, al căror cuantum nu poate fi sub 5.000 lei.

În 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, persoanele îndreptăţite pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor către comisiile locale de fond funciar, în vederea restituirii în natură a terenurilor şi pentru cei care nu au valorificat titlurile de despăgubire emise de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor.

În cazul restituirii în natură a imobilelor, noul proprietar este ţinut să ramburseze valoarea îmbunătăţirilor necesare şi utile aduse acestora. Până la rambursarea valorii îmbunătăţirilor necesare şi utile aduse imobilelor care se restituie, deţinătorii acestora exercită dreptul de retenţie cu privire la imobile.

Compensarea, prin puncte de 1 leu

În situaţia în care restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibilă, compensarea prin puncte, în valoare de câte 1 leu, este singura măsură reparatorie în echivalent care se acordă.

Dacă titularul a înstrăinat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietăţii, singura măsură reparatorie care se acordă este tot compensarea prin puncte.

Cu punctele obţinute raportat la valoarea casei, foştii proprietari vor putea achiziţiona prin licitaţie alte imobile sau vor preschimba punctele în bani, dar numia după anul 2017, în limita a 14% pe an din suma punctelor (faţă de 10%, cât prevedea varianta iniţială)

Ultima tranşă va reprezenta 16% din numărul punctelor acordate, astfel încât suma totală să poată fi achitată într-un interval de 7 ani, calculat din 2017.

Evaluarea în puncte a imobilului se face prin aplicarea unei grile notariale valabile la data intrării în vigoare a legii de către secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, din subordinea Cancelariei Prim-ministrului. Numărul de puncte se stabileşte după scăderea valorii actualizate a despăgubirilor încasate pentru imobilul evaluat.

Punctele, valorificate la licitaţie începând din 2016

Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achiziţionarea la licitaţia publică naţională de imobile din Fondul naţional, începând cu 1 ianuarie 2016. Licitaţiile se organizează săptămânal, în regim de videoconferinţă, la sediul central al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Persoanele care îşi vor adjudeca imobile vor primi în 10 zile un proces verbal de adjudecare, ce se va transmite Agenţiei, în vederea înscrierii în Cartea Funciară, se arată în document.

În 3 ani de la primirea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuurie 2017, deţinătorul care face dovada că a participat la cel puţin două licitaţii naţionale de imobile poate opta pentru valorificarea punctelor şi în numerar.

“Deţinătorul poate solicita anual ANRP emiterea unui titlu de plată pentru cel mult 14% din numărul punctelor acordate prin decizia de compensare şi nevalorificate în cadrul licitaţiei naţionale de imobile, ultima tranşă va reprezenta 16% din numărul punctelor acordate. Sumele cuprinse în respectivele titluri se plătesc de către Ministerul Finanţelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere. Punctele netransformate în numerar se pot valorifica în continuare în cadrul licitaţiilor naţionale de imobile”, se precizează în proiectul de lege.

Urmează Normele de aplicare a legii

Modalitatea de valorificare în numerar va fi reglementată prin norme de aplicare a legii.

Persoanele care se consideră îndreptăţite – adică au depus cereri de despăgubire, care nu au fost soluţionate până la intrarea legii în vigoare – pot completa cu înscrisuri dosarele în termen de 90 de zile de la data la care li se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererilor.

Acest termen poate fi prelungit, la cerere, pentru o perioadă de 60 de zile, dacă persoana care se consideră îndreptăţită face dovada efectuării unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte instituţii.

Entităţile învestite de lege, care mai au de soluţionat cel mult 2.500 de cereri – formulate potrivit Legii 10/2001 înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a noii legi – au obligaţia de a le soluţiona şi de a emite decizie de admitere sau respingere a acestora în termen de 12 luni.

Dacă au între 2.500 de cereri şi 5.000 de cereri, trebuie să se pronunţe în termen de 24 de luni, iar entităţile învestite legal care mai au de soluţionat peste 5.000 de cereri sunt obligate să le soluţioneze în timp de 36 de luni. Toate aceste termene curg începând cu 1 ianuarie 2014.

Entităţile învestite de lege au obligaţia de a stabili numărul cererilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, urmând ca datele centralizate să fie publicate pe site-ul instituţiei.

Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor vor fi soluţionate în termen de 60 de luni de la data intrării în vigoare a noii legi, iar cele transmise ulterior, în 60 de luni de la data înregistrării.

Decizia emisă de entitatea învestită de lege poate fi atacată în cel mult 30 de zile de la data comunicării. Dacă emiterea deciziei întârzie, persoana care se consideră îndreptăţită se poate adresa instanţei într-un interval de şase luni de la expirarea termenelor prevăzute pentru soluţionarea cererilor.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.