Legea privind combaterea „pirateriei” în transporturi, aprobată

Plenul Camerei Deputaților a adoptat ieri, prin lege, mult așteptata modificare şi completare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, astfel încât „pirateria” în transportul de persoane și de mărfuri (cu vehicule de până în 3,5t) să poată fi combătută.

Este vorba despre sancționarea contravențională a persoanelor fizice și juridice care efectuează în mod ilicit transport public de persoane cu un autoturism, fără respectarea Art. 7 din lege, dar și a celor care transportă mărfuri cu vehicule de până în 3,5t.

Redăm integral modificările:

„1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. – (1) Transportul în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere se execută numai de către transportatori autorizaţi, care deţin autorizaţii taxi valabile, în cazul transportului în regim de taxi sau copii conforme valabile, în cazul transportului în regim de închiriere, eliberate în condiţiile prezentei legi, pentru fiecare autovehicul utilizat.

(2) Este interzis transportul public, contra cost, de persoane, cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Este interzis transportul public, contra cost, de mărfuri sau de bunuri cu un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deţine pentru acesta autorizaţie taxi valabilă, potrivit prevederilor alin. (1) ori altă autorizaţie valabilă.”

2. La articolul 55 punctul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3).”

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 6 mai 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată”.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat la 1 octombrie 2014, dar Camera Deputaților este for decizional. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.