MTI reîmputerniceşte CNADNR să dea amenzi pentru amplasarea construcţiilor şi instalaţiilor în zona drumurilor

Ministrul Ovidiu Silaghi a emis un proiect de Ordin prin care personalul cu atribuţii de control din cadrul CNADNR este împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor privind amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public, prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor. După înfiinţarea ISCTR, reglementarea cadrului legislativ era necesară, întrucât rămăsese oarecum “în aer” la această secţiune. Proiectul ordinului, în care se precizează că “nominalizarea persoanelor care exercită atribuţiile de control se face prin Decizie a directorului general al CNADNR”, este postat pe site-ul MTI în dezbatere publică, iar data limită pentru primirea de propuneri/observaţii este 5 noiembrie. Referatul de specialitate este întocmit de Direcţia Generală Transport şi Infrastructură, Direcţia Rutieră şi CNADNR.

Potrivit art. 46 din OG nr. 43/1997, la Secţiunea a V –a “Aprobarea amplasării de construcţii şi instalaţii în zona drumului public”, realizarea sau amplasarea în zona drumului public a panourilor publicitare, a oricăror construcţii, accesuri, amenajări sau instalaţii, în orice scop, fără a periclita siguranţa circulaţiei, este permisă pe baza autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public emise de administratorul drumului respectiv.

Prin ordin al ministrului Transporturilor sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, au fost reglementate şi situaţiile în care se emite autorizaţie de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public fără acord prealabil.

În prezent, potrivit OG 43/1997, controlul se efectuează de către “personalul cu atribuţii de control pe reţeaua de drumuri publice şi în punctele de trecere a frontierei  de stat a României, precum şi de către alte autorităţi competente potrivit legii”.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor OG nr. 43/1997 se face de către personalul împuternicit în acest scop de MTI, prin ordin al ministrului, potrivit art. 61, lit. a).

În 29 aprilie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 311/2010 privind desemnarea personalului cu atribuţii de control, împuternicit de Ministerul Tranporturilor în scopul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea OG 43/1997 şi pentru aprobarea procedurii de suspendare a copiei conforme a licenţei de transport sau a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu.

Art. 2 alin. (1), lit. b) din Ordinul 311/2010 a împuternicit, pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor privind încălcarea prevederilor OG nr. 43/1997, personalul cu atribuţii de control din cadrul CNADNR.

Odată cu intrarea în vigoare a OG nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR),  şi a Ordinului MTI nr. 955/2011 prin care a fost abrogat OMTI nr. 311/2010, personalul CNADNR împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile pentru nerespectarea OG nr. 43/1997 nu mai exercită atribuţiile de inspecţie şi control în trafic, excepţie făcând punctele de trecere a frontierei.

Conform Art. 2 alin. (1) din OG 26/2011şi a OMTI nr. 955/2011, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are atribuţii în ceea ce priveşte asigurarea inspecţei şi controlului respectării reglementărilor interne şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal:

a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere;

b) siguranţa transporturilor rutiere  şi protecţia mediului;

c) starea tehnică a vehiculelor rutiere;

d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate;

e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

Asftel, conducerea Ministerului Transporturilor consideră necesară reglementarea cadrului legislativ astfel încât pesonalul cu atribuţii de control din cadrul CNADNR să fie împuternicit de MTI pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor pentru nerespectarea prevederilor privind amplasarea de construcţii şi instalaţii în zona drumului public prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, se arată în raportul de specialitate.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.