Proiect de OUG: Permisul auto se ridică pentru filmări sau mesaje pe telefon

Șoferii și bicicliștii nu vor mai avea voie să țină în mână telefonul mobil sau orice alt dispozitiv mobil de înregistrare și fotografiere, în timp ce conduc pe drumurile publice. 

Totodată, vor fi interzise transmiterea de mesaje pe Whatsapp sau înregistrări live. În caz contrar, polițiștii rutieri îi vor ridica permisul auto șoferului și îi vor aplica o amendă de până la 1.200 de lei.

În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică, pe site-ul Guvernului, un proiect de Ordonanță privind modificarea Codului Rutier.

„În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video”, se arată în proiectul elaborat de MAI.

„Ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia” este contravenție și se pedepsește cu amendă de până la 1200 de lei și ridicarea permisului de conducere, în cazul șoferilor.

În expunerea de motive a proiectul de ordonanță, ministerul amintește cazurile unor accidente grave provocate de șoferi care foloseau telefonul  pentru a transmite live pe Facebook:

„La data de 12.10.2018 pe DN59, între localitățile Voiteni și Jebel din județul Timiș, conducătorul unui autoturism, în timp ce transmitea live pe Facebook, a lovit din spate un tractor agricol ce se deplasa în același sens, a fost proiectat pe sensul opus intrând în coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa regulamentar. În urma accidentului a rezultat decesul șoferului din primul autoturism și a unui minor de 9 ani din autoturismul cu care a intrat în coliziune. De asemenea, alte 4 persoane grav rănite (printre care și un copil de 3 ani) au fost tran sportate la spital. La data de 30.09.2018, pe strada Calea București din municipiul Craiova, județul Dolj, conducătorul unui autoturism, în timp ce transmitea live pe Facebook, a intrat într-un stâlp de iluminat. În urma accidentului, conducătorul auto turismului și-a pierdut viața. La data de 19.07.2018, în județul Vrancea, un autoturism în care se aflau 4 tineri care transmiteau live pe Facebook, a intrat într-un cap de pod de pe marginea drumului. Accidentul s-a soldat cu decesul a două persoane si rănirea gravă a altor două.”

Același proiect prevede că șoferii își pot recupera permisul suspendat doar în urma unui examen de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Pentru cei care au o perioadă de suspendare de 90 de zile, examenul poate fi susținut la cerere, după 30 de zile, pentru scurtarea perioadei de suspendare. 

ORDONANȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

În temeiul art. 108 alin. (3) din Constituția României, republicată, şi al art. 1 pct. III din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 36 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, conducătorului acestuia îi este interzisă ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

2. La articolul 100 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, lit.h), cu următorul cuprins:

„h) ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor.”

3. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 18 se introduce un nou punct, pct. 19, cu următorul cuprins:

„19. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deținerii permisului de conducere, aflat în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia.”

4. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină, susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit.a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin.(3) sau art. 104 alin.(4), după caz.

(2) Dispozițiile alin.(1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art.104 alin.(5).

5. După articolul 106 se introduc două noi articole, art. 106 1 și 106 2 , cu următorul cuprins:

„Art. 106 1 – (1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul -verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:

a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;

b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.

(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.

(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.

(4) Pentru formularea, potrivit art. 104 alin. (3) sau alin. (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilită într-una dintre situațiile prevăzute la alin.(1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.

Art. 106 2

(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art.106 sau 1061, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces -verbal contravențiile.

(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, într-una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.

(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art.28.”

6. La articolul 108 alineatul (1), litera a) punctul 2 se abrogă. 7. La articolul 108 alineatul (1) litera c), după punctul 5 se introduce un nou punct, pct.6, cu următorul cuprins:

„6. ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în mișcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.”

Art. II – În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe, poliția rutieră din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a participanților la trafic, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la interdicția, valabilă în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, de a ține în mână sau de a folosi cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video.

Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe site-ul Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri.

Art. III – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV – (1) Prevederile art. I pct.1-3, 6 și 7 intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe. (2) Dispozițiile art. 106 2 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanță se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.