Un director din Hidroelectrica şi-a dat firmelor sale 17 contracte de achiziţii publice şi 2 de achiziţii directe

Constantin Metehoiu, director la SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, este reclamat de Agenţia Naţională de Integritate (ANI) la Parchet pentru săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese penal şi de corupţie, după ce inspectorii de integritate au descoperit că acesta a încheiat 17 contracte de achiziţii publice şi 2 de achiziţii directe cu 3 firme la care era asociat şi administrator. ANI a sesizat organele judiciare competente şi i-a adus la cunoştinţă lui Metehoiu acuzaţiile, dar acesta nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare, precizează instituţia, într-un comunicat remis luni.

Astfel, în perioada 5 iunie 2008 – 8 februarie 2012, SC Hidroelectrica SA – Bucureşti, prin Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş, a încheiat 17 contracte de achiziţie publică şi 2 achiziţii directe (în valoare de 2.830.146,23 lei, aproximativ 673.844 de euro), cu 3 societăţi comerciale la care directorul Metehoiu era asociat şi administrator.

“Dintre acestea, 13 contracte şi 2 achiziţii directe, împreună cu documentaţia aferentă, au fost semnate şi aprobate de către persoana evaluată, în calitate de director al sucursalei Hidrocentrale Curtea de Argeş”, arată ANI.

Agenţia Naţională de Integritate precizează că, în perioada 1994 – 26 octombrie 2009, Metehoiu a deţinut în cadrul celor 3 firme – SC Danatis 2000 SRL, SC Dragoş Construct Group SRL şi SC Reparaţii Modernizări Retehnologizări Argeş SRL – calitatea de asociat şi administrator, încasând de la acestea, în cursul anilor 2008 şi 2009, dividende în valoare de 244.760 lei.

“Cu ocazia atribuirii contractelor respective, au fost încălcate prevederile referitoare la «Reguli de evitare a conflictului de interese», stipulate în art. 69, lit. a), c) şi d) din OUG nr. 34/2006: «Nu au dreptul să fie implicaţi în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor […] persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi ori persoane care fac parte din consiliul de administraţie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi sau subcontractanţi […] persoane despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor / ofertelor; persoane care în exercitarea funcţiei pe care o deţin la nivelul autorităţii contractante se află în situaţia existenţei unui conflict de interese astfel cum este acesta reglementat de Legea nr. 161/2003 […]»”, se mai arată în comunicat.

Corupţie pe faţă

Astfel, arată ANI, Metehoiu a încălcat dispoziţiile art. 12, lit. a) şi b) din Legea nr. 78/2000, potrivit cărora: constituie infracţiuni săvârşirea următoarelor fapte calificate de legiuitor ca infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, “dacă sunt săvârşite în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite: a) efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale; b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii”.

Fapte pedepsite cu închisoarea

De asemenea, directorul din Hidroelectrica a încălcat şi dispoziţiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora “fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii cinci ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă (de 3 ani, n.r.)”.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.